<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans huistaal

Graad 8

Module 2

Leestekens

AKTIWITEIT 1

Taal

Leestekens

  • BEANTWOORD DIE VOLGENDE VRAE NADAT JOU ONDERWYSER DIE RIGLYNE OOR DIE GEBRUIK VAN DIE KOMMA, DUBBELPUNT, UITROEPTEKEN, AANHALINGSTEKENS EN VRAAGTEKEN GEGEE HET.
  • Verduidelik die gebruik van die onderskeie leestekens in die volgende sinne uit die leesstuk:

1. Dink net : jy staan bo-op ’n hoë bult

2. Die bal rol ál vinniger , en vinniger , en vinniger.

3. Soos die bal teen die steilte afsnel , hop en bons jy rond binne-in

4. Die idee is dat , soos die bal rol , die persoon aan die binnekant wat ’n Zorbonaut genoem word teen die kant vasgedruk word.

5. Dit word nog nie in Suid-Afrika beoefen nie , maar wie weet , miskien sien jy binnekort ook dié blink strandballe.

6. En Zorbonauts wat dit al gedoen het , belowe die adrenalien-inspuiting is nie te versmaai nie.

7. dié rollery is ’n bisarre gevoel , maar dat die stadige rotasie darem verhinder . . .

  • Werk ook deur die volgende taak: In watter van die volgende sinne is die vraagteken verkeerd gebruik en waarom?

8. Hy vra hoe laat dit is?

9. Hoe laat is dit, vra hy?

10. Is dit al laat genoeg? wil hy weet.

  • Skryf die volgende sinne oor met die dubbelpunt, aanhalingstekens en kommas op die regte plekke.

11. Net toe ek by die deur instap vra Oupa Kan ek asseblief nie die Huisgenoot kry want ek moet nog die blokkiesraaisel invul. En môre moet ek dit pos voeg hy by toe hy wegstap.

Spelling

  • JOU ONDERWYSER GAAN MET ENKELE SPELREËLS RONDOM DIE GEBRUIK VAN DIE DEELTEKEN, AFKAPPINGSTEKEN, KAPPIE EN KOPPELTEKEN HERSIEN/BEHANDEL.
  • Beantwoord daarna die volgende vrae:
  • Skryf die volgende woorde korrek neer:

12. oumas

13. oribitjie (dis ’n baie klein soort bok in SA)

14. Du Preeztjie

15. A span

16. heldeontvangs

17. garage-e

18. Terblanche-e

19. Du Toits

20. nommer 5 skoen

21. 10 liter melk

22. 10 liter houer

23. Markotter gedenkboek

24. dieët

25. spieël

26. finansieël

27. finansiële

  1. .Ma’hulle

29. betaal TV

LU 6.1.2

AKTIWITEIT 2

Skryf ’n DIALOOG tussen jou en enige van die uitvinders van die Zorb waarin julle ’n gesprek voer oor dié uitvinding

OF

Skryf ’n DIALOOG tussen jou en Leonardo da Vinci waarin jy met hom gesels oor enige van sy uitvindings.

LU 4.1

AKTIWITEIT 3

TEKS B

  • Lees die gedig, Skaatsplankryer deur Petra Müller, uit Senior Keur , 1992:Tafelberg, en werk deur die vrae en opdragte en skryf die antwoorde neer.

1 Die enigste “vreemde/onbekende woord in die gedig is “gier” in reël 3. In die HAT (Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal) staan by “gier” die volgende:

gier1, (-e) 1. Enigeen van enkele soorte dagroofvoëls, nl. die aasvoëls en die kraai. 2. Genadelose, skraapsugtige mens.

gier2, (-e) 1. Sterk begeerte, drang, drif. 2. Onredelike, wispelturige nuk. 3. Iets nuuts, ’n nuwigheid.

gier3, I ww. gegier 1. ’n Skril geluid uiter, skree, gil. 2. ’n Skerp en fluitende, gonsende geluid maak. II s.nw. (-e) Harde, skril geluid; skreeu, gil.

gier4, ww. (gegier) 1. a. Skuins ry op ’n brander – van ’n boot of ’n swemmer gesê. b. Branderplank ry. 2. In ’n skuins rigting afwyk.

  • Besluit watter een (of dalk meer!) van die betekenisse in die gedig pas.

Questions & Answers

what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
is it 3×y ?
Joan Reply
J, combine like terms 7x-4y
Bridget Reply
im not good at math so would this help me
Rachael Reply
how did I we'll learn this
Noor Reply
f(x)= 2|x+5| find f(-6)
Prince Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 8. OpenStax CNX. Sep 11, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11037/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask