<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Leerders afdeling

Inhoud

Aktiwiteit: oppervlakte [lu 1.4, lu 1.8, lu 1.9, lu 1.10, lu 1.12, lu 2.2, lu 2.4, lu 3.1, lu 3.5, lu 4.6]

Hierdie is 'n vloer wat met teëls bedek is.

 • Hoeveel teëls was nodig om die hele vloer te bedek?
 • Skryf 'n getalsin om te wys hoe jy dit bereken het.

Getalsin: _____________________________________________________________

Jy het die lengte met die breedte vermenigvuldig.

As ek wil uitvind hoe groot die ruimte is wat deur 'n reghoek ingesluit word, kan ek sê: lengte x breedte = ingeslote ruimte (oppervlakte),dus:

Oppervlakte = l x b

 • Bereken die oppervlakte van die vierkant.

Die lengte is 5 cm en die breedte is 5 cm, dit is

5 cm x 5 cm = 25 cm².

 • Neem 25 tellers en pak dit in 'n vierkant. Teken dit: Daar is 5 rye

van 5.

 • Neem 9 tellers en pak dit in 'n vierkant. Teken dit. Daar is _________.

Omdat die lengte en die breedte dieselfde is, is dit onnodig om te vra wat is die lengte en wat is die breedte, Vra: Wat is die vierkantswortel van (3 is die sleutelgetal wat ons gebruik om vir 9 in 'n vierkant te pak.)

 • Neem 16 tellers en pak dit in 'n vierkant. Teken dit. Daar is ________.
 • Wat is die vierkantswortel van 16? _____ Skryf:
 • Neem 4 tellers en pak dit in 'n vierkant. Teken dit. Daar is ________.
 • Wat is die vierkantswortel van 4? _____ Skryf:
 • Trek die vierkante op die blokkiespapier. Skryf hoeveel blokkies in elke vierkant is.
 • Kleur hulle in.
 • Voltooi elke ry:
 • Hoeveel groepe van tien kan ek maak?

520 = _____ tiene 790 = _____ tiene

900 = _____ tiene 1 000 = _____ tiene

 • Hoeveel groepe van honderd kan ek maak?

1 200 = _____ honderde 1 500 = _____ honderde

1 900 = _____ honderde 2 000 = _____ honderde

 • Herbenoem:

1 652 = _____ + _____ + _____ + _____

1 508 = _____ + _____ + _____ + _____

1 870 = _____ + _____ + _____ + _____

 • Verenig:

1 000 + 700 + 80 + 4 = ________

1 000 + 500 + 260 + 9 = ________

1 000 + 600 + 130 + 25 = ________

1 000 + 800 + 1 10 + 91 = ________

 • Vul in>,<of = :

2 000 - 200 ...... 1 000 - 100 1504 + 20 ...... 1 304 + 200

1 450 + 130 ...... 1 680 - 100 1 280 + 40 ...... 1 280 + 400

 • Maak elke getal 1 1 1 meer:

1 446 : _______ 1 095 : _______ 1 901 : _______

 • Voltooi:

 • Volg die vissies om die skatkis met diamante te ontdek!

Die jaar was lank en Juffrou is moeg. Help haar om die werk te merk.

 • Skryf die regte antwoorde in waar jy die foute kry.
 • Onderstreep die regte woord:

'n (Regtehoek / stomphoek / skerphoek) is 90° .

'n Kubus het (4 / 6 / 8 ) kante.

'n Gelyksydige driehoek het ( 1 / 2 / 3 ) sye wat ewe lank is.

 • Skryf vakansiestories vir die getalsinne en doen dan die bewerkings.

167 + 205 + 99 =

750 - 145 - 260 = ∆

34 x 3 - 57 = ∆

255 - 191 ÷ 4 = ∆

 • Pappa, Mamma, Bonnie en Tommie stap by die see. Kleur die prent in.

 • Jy loop reg agter hulle. Teken wat jy reg voor jou sien.

Dit is die laaste skooldag van die jaar.

Bonnie en Tommie wil nou groet, want môre-oggend om 6:00 vertrek hulle na Kaapstad.

 • Ontsyfer hulle groet:

Assessering

Leeruitkomste 1: Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer.

Assesseringstandaard 1.4: Dit is duidelik wanneer die leerder orden, beskryf en vergelyk getalle;

Assesseringstandaard 1.8: Dit is duidelik wanneer die leerder die gepaste simbole in berekeninge kan gebruik om probleme wat die volgende behels;

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofberekeninge uitvoer;

Assesseringstandaard 1.10: Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende tegnieke gebruik:

1.10.1 opbou en afbreek van getalle;

1.10.2 verdubbeling en halvering;

1.10.3 getallelyne;

1.10.4 afronding in tiene.

Assesseringstandaard 1.12: Dit is duidelik wanneer die leerder oplossings van probleme kontroleer;

Leeruitkomste 2: Die leerder is in staat om patrone en verwantskappe te herken, te beskryf en voor te stel en probleme op te los deur algebraïese taal en vaardighede te gebruik.

Assesseringstandaard 2.2: Dit is duidelik wanneer die leerder eenvoudige getalreekse tot minstens 1 000 kopieer en uitbrei;

Assesseringstandaard 2.4: Dit is duidelik wanneer die leerder patrone wat waargeneem is beskryf;

Leeruitkomste 3: Die leerder is in staat om eienskappe van en verwantskappe tussen tweedimensionele vorms en driedimensionele voorwerpe in 'n verskeidenheid oriëntasies en posisies te beskryf en voor te stel.

Assesseringstandaard 3.1: Dit is duidelik wanneer die leerder tweedimensionele vorms en driedimensionele voorwerpe in die omgewing en in prente herken, identifiseer en benoem;

Assesseringstandaard 3.5: Dit is duidelik wanneer die leerder driedimensionele voorwerpe vanuit verskillende posisies herken en beskryf;

Leeruitkomste 4: Die leerder is in staat om gepaste meeteenhede, instrumente en formules in 'n verskeidenheid kontekste te gebruik.

Assesseringstandaard 4.6: Dit is duidelik wanneer die leerder ondersoek (alleen en/of as ’n lid van ’n groep of span) en meet by benadering.

Questions & Answers

how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 3. OpenStax CNX. Oct 14, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11129/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 3' conversation and receive update notifications?

Ask