<< Chapter < Page Chapter >> Page >

5. Net so is 1 000 m = 1 km

Dus: 1 407 m = 1 km 407 m

= 1,407 km

Voltooi die tabel:

Lengte in m 2 368 ............ 426 ............ 38 ............ 9
Lengte in km 2,368 7 ............ 0,6 ............ 1,48 ............

Aktiwiteit 3:

Om twee-dimensionele figure te meet en s.i.-eenhede te gebruik om op te teken [lu 4.5.3]

Skaal:

Het jy geweet?

Wanneer ons iets teken, bv. ’n huis, teken ons dit nie lewensgroot nie.

Ons teken dit op skaal. Die vorm bly dus dieselfde, maar nie die grootte nie. Die mes is bv. op ’n skaal 1 tot 4 geteken.

Dink ook aan kaarte. ’n Plek word gewoonlik daarop kleiner geteken as wat dit in werklikheid is. ’n Skaal sê vir ons hoe om afstande op ’n kaart te kry. Gewoonlik dui die skaal aan dat 1 cm op die kaart 500 km is, soos in die geval van die kaart hieronder.

1. Beantwoord die volgende vrae:

1.1 Hoe lank is die mes hierbo regtig? ..................................................

1.2

 1. Hoe ver is dit regtig volgens die skaal van dorp A na B? ....................
 1. En van C na D? ....................

2. Bepaal die skaal van elke item hieronder.

2.1 Die lengte van die potloodkryt is 15 cm.

Skaal: .........................................

2.2 Die lengte van die bottel is 80 cm.

Skaal: .........................................

2.3 Die lengte van die vis is 45 cm.

Skaal: .........................................

Meet nou die afstand.

 • Hoeveel cm is dit?
 • Hoeveel m is dit?
 • Neem nou enige 340 ml koeldrankblikkie en meet die afstand rondom die blikkie

in mm.

Assessering

LU 4
MetingDie leerder is in staat om gepaste meeteenhede, instrumente en formules in 'n verskeidenheid kontekste te gebruik.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
4.1 analoog-, digitale en 24-uur-tyd tot minstens die naaste minuut en sekonde lees, sê en skryf;
4.2 probleme oplos wat berekeninge met en herleiding tussen geskikte tydeenhede behels, insluitend dekades, eeue en millennia;
4.3 instrumente gebruik wat tyd meet tot op geskikte vlakke van noukeurigheid, insluitend polshorlosies en stophorlosies;
4.4 maniere in verskillende kulture beskryf en illustreer om tyd deur die geskiedenis heen te meet en voor te stel;
4.5 SI-eenhede gebruik om voorwerpe en vorms te skat, te meet, aan te teken, te vergelyk en te orden met geskikte akkuraatheid vir:
 • massa m.b.v. gram (g) en kilogram (kg);
 • kapasiteit m.b.v. millimeter (mm), sentimeter (cm), meter (m) en kilometer (km);
 • lengte m.b.v. millimeter (mm), sentimeter (cm), meter (m) en kilometer (km);
4.6 probleme oplos wat die kies van, berekening met en herleiding tussen geskikte S.I.-eenhede (sien hierbo) behels, terwyl geskikte kontekste vir Tegnologie en Natuurwetenskappe geïntegreer word;
4.7 gepaste meetinstrumente gebruik (met ‘n begrip vir die beperkings daarvan) tot op geskikte vlakke van noukeurigheid, insluitend:
 • badkamerskale, kombuisskale en balanse om massa te meet;
 • maatbekers om volume te meet;
 • liniale, meterstokke, maatbande en klikwiele om lengte te meet.

Memorandum

AKTIWITEIT 1

3. maatband / meterstok / meterwiel (klikwiel) / liniaal / tou / wol

1. 1.1: cm

1.2: m

1.3: m

1.4: mm

1.5: km

1.6: m

2. 2.1: 2 m

2.2: 26 cm

2.3; 674 km

3.

42 179 1463
8,5 24,5 102,6

4.

mm m
3 000
0,367
4 700
0,028
67
0,006

5.

7 000 600 1 480
0,426 0,038 0,009

AKTIWITEIT 3

1. 20 cm

1.1: 1 250 km

1.2: 1 500 km

2. 2.1: 1:5

2.2: 1:20

2.3: 1:15

Questions & Answers

Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 5. OpenStax CNX. Sep 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10993/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask