<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensoriëntering

Graad 7

Regte en verantwoordelikhede

Module 9

Mondelinge tradisies en geskrifte van verskillende wêreldgelowe

Hier volg ‘n lys van geskrifte, heilige boeke of metodes van oorvertelling wat verbind word aan sekere godsdienste of gelowe:

Geloof Boek/geskrifte en mondelinge oorvertellings Addisionele inligting
Christen-Katolieke Kerke Bybel – Ou en Nuwe Testament Heilige geskrifte wat deur die Christelike Kerk verdeel is in twee testamente: Ou Testament (Hebreeus) Nuwe Testament (Grieks). Daar bestaan verskeie weergawes, in sowel antieke as moderne tale.
Christen-Prostestante Kerke Bybel – Ou en Nuwe Testament Soos hierbo
Afrika-Onafhanklike Kerke:Sioniste, Apostoliese of Pinksterkerke Volg sterk die Ou Testament-leerstellinge, asook die Nuwe Testamentiese leer Die meerderheid lede is gewone burgers, dikwels ongeletterd. Aanspraak op vrye leiding van die Heilige Gees.
Joodse geloof (Judaïsme) Torah (Hebreeus) Dit bevat die Mosaïese Wette soos bevat word in die Pentateug, en is die wette wat die Joodse lewe reguleer. Die Torah is ‘n handgeskrewe perkamentrol. Die volgende boeke verskyn daarop: Genesis, Exodus, Levitikus en Deuteronomium. Dit word in die ‘Ark’ in die sinagoge bewaar en gebruik tydens publieke voorlesings.
Islam Qu’ran of Koran (Arabies) Dit is die heilige boek van Islam. Die Moslems glo dat die ware woord van God is soos dit gedikteer is aan Mohammed deur die engel Gabriel (Jibra’il)
Hindoeïsme Bhagvad Gita, Vedas,Ramayana, Theravam, Thirukkural ‘n Heilige Sanskrit-teks wat rondom die jaar 200 voor Christus saamgestel is. Direk vertaal beteken dit “Lied van die Geseënde Een”
Afrika Tradisionele Gelowe Mondelinge tradisies, veral skeppingsmites en rituele Skeppingsverhale, rituele, helige plekke, ‘n sterk morele kode wat verbaal oorgedra word, en respek vir die lewe, dien as verwysings vir die gelowe.
*

Aktiwiteit 1:

Om teksgedeeltes uit ‘n verskeidenheid heilige geskrifte te kry [LU 2.5]

Leerders moet aangemoedig word om tekste of aanhalings uit soveel moontlik van die bogenoemde geskrifte te kry. Dit kan op stukkies karton geskryf word en aan die klas voorgehou word. Dit is baie belangrik dat al hierdie aanhalings met respek hanteer word.

Hier is ‘n voorbeeld van twee sulke aanhalings:

“Julle ken die genade van ons Here Jesus Christus: hoewel Hy ryk was, het Hy ter wille van almal arm geword, sodat julle deur sy armoede ryk kan word”. (2 Korinthiërs 8 vers 9 – Die Bybel)

“Allah is Goedertieren teenoor Sy dienaars; Hy gee lewensmiddele aan wie Hy wil; en Hy is die Sterke, die Almagtige.” (Surah 42 Aayat 19, d.i. Hoofstuk 42 vers 19).

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 2
S OSIALE O NTWIKKELINGDie leerder is in staat om begrip van en toewyding aan grondwetlike regte en sosiale verantwoordelikhede,asook begrip vir diverse kulture en gelowe te toon.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.1 die toepassing van menseregte soos beskryf in die Suid-Afrikaanse grondwet bespreek;
2.2 verduidelik hoe om geslagstereotipering en seksisme teen te werk;
2.3 die belangrikheid van vrywilliger-organisasies bespreek;
2.4 verduidelik hoe die erkenning van diverse kulture die Suid-Afrikaanse samelewing kan verryk;
2.5 die rol van die mondelinge tradisie en van geskrifte in ’n verskeidenheid wêreldgelowe verduidelik.

Questions & Answers

Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensorientering graad 7. OpenStax CNX. Sep 10, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11028/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensorientering graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask