<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensoriëntering

Graad 7

Persoonlike ontwikkeling

Module 10

Strategie vir die implementering en uitbou van eie en ander se selfbeeld deur positiewe optrede

Aktiwiteit 1:

Om vrae te beantwoord nadat ‘n koerantberig met aandag gelees is [LU 3.1]

Individuele opdrag

 1. Lees die volgende koerantberig met aandag deur:

Sa Swemmer In Koningin Se Jubileumblad

LONDEN- Die Kaapse swemmer Natalie du Toit word in die amptelike gedenkpublikasie vir koningin Elizabeth se goue jubileum uitgesonder as ‘n jongmens wat die "gees van die toekoms" vergestalt .

Die 18-jarige Natalie, ‘n nasionale swemkampioen, het verlede jaar haar been in ‘n motorfietsongeluk in die Kaap verloor terwyl sy haar vir die Olimpiese Spele in 2004 voorberei het. Sy is steeds vasbeslote om ‘n Olimpiese medalje te wen.

Sy is een van net agt jongmense wat uit altesame 54 Statebondslande gekies is om in die glansryke publikasie te verskyn. Hulle het volgens die Buckingham-paleis "struikelblokke te bowe gekom en begeester mense".

Daar is ook spesiale melding gemaak van die Johannesburgse kinder-vigs-aktivis, Nkosi Johnson, wat verlede Junie op 12-jarige ouderdom weens vigs gesterf het.

Volgens die redakteur, Gaythorne Silvester, is Natalie uit derduisende jongmense in die Statebondslande gekies omdat sy "so uitsonderlik gereageer het op die uitdagings wat oor haar pad gekom het.”

"Natalie is iemand wat volgens die Buckingham-paleis die gees van die toekoms vergestalt. Ons was dadelik aangegryp toe ons van haar dapper verhaal deur die British Council in Suid-Afrika hoor," het hy verduidelik.

Luidens die publikasie kon die noodlot haar nie ‘n wreder hou toegedien het as toe ‘n motor teen haar linkerbeen vasgery het nie. Na 15 maande is haar ambisie egter onveranderd en staan sy haar plek vol tussen ander "gesonde" deelnemers.

Natalie, wat ‘n kunsbeen het, vertel in die publikasie hoe sy aanvanklik gesukkel het om te oefen, maar dat sy haar nie as gestrem beskou nie. “Ek kan steeds loop, hardloop en selfs fietsry. Die belangrikste is dat ek steeds kan swem. Dit is danksy my geloof," het sy gesê.

Gister het sy uit Kaapstad gesê dit is ‘n eer om op so ‘n manier uitgesonder te word.

"Ek sou nooit eers daaraan gedink het nie," het sy gesê.

Volgens Natalie dink sy nie aan haarself as ‘n "ander mens" as voor die ongeluk waarin sy haar been verloor het nie.

Onder die agt jong mense wie se lewensverhaal in die blad uitgelig word, is ‘n Australiese mediese student wat in afgesonderde gemeenskappe werk, ‘n Jamaikaanse meisie wat geld vir behoeftige kinders insamel, ‘n 15-jarige Nigeriese sokkerafrigter wat kinders leierskap deur sport leer en ‘n Kanadese kinderregte-aktivis.

Uit: Die Burger 1 Mei 2002

Beantwoord die volgende vrae op ‘n aparte stuk papier:

 • Noem ten minste drie positiewe karaktereienskappe wat Natalie openbaar.
 • Wat dink jy sou jy onder dieselfde omstandighede gedoen het?
 • Watter groot struikelblokke het al die lewe vir jou moeilik gemaak?
 • Hoe het jy daardie struikelblokke hanteer?
 • Noem een ander persoon in jou gesin, skool of gemeenskap wat jy ook as ‘n uitsonderlike voorbeeld vir ander sien.
 • Die koningin skryf dat Natalie die "gees van die toekoms" vergestalt. Wat bedoel sy hiermee?
 • Watter positiewe kenmerke sal jy vir jouself en ander Suid-Afrikaners wil toe-eien om ook deel te wees van die "gees van die toekoms”?
 • As jy ‘n groot terugslag beleef, wat sal jy doen om dit te bowe te kom?
 • Hoe kan jy ander mense met probleme of fisiese gebreke ondersteun sodat hulle hulle struikelblokke kan oorwin?
 • As jy ‘n gedenkpublikasie moet saamstel oor jong mense wat struikelblokke te bowe gekom het en sodoende ander mense begeester het, wie sal jy daarin plaas en hoekom?

Aktiwiteit 2:

Om ‘n dokument op te stel wat jongmense gedenk wat ‘n voorbeeld stel vir ander [LU 3.1]

Groepopdrag

Stel ‘n gedenkpublikasie op met agt jongmense wat, soos Natalie du Toit, persoonlike struikelblokke oorwin het en ‘n voorbeeld stel vir ander Suid-Afrikaners.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 3
Persoonlike ontwikkelingDie leerder is in staat om verworwe lewensvaardighede te gebruik om persoonlike potensiaal te verwesenlik en uit te brei ten einde doeltreffend op uitdagings in sy/haar wêreld te reageer.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder
 • verslag doen oor die implementering van strategieë om eie en ander se selfbeeld deur positiewe optrede te bevorder;
3.2 media- en ander invloede op persoonlike lewenstylkeuses evalueer en gepaste reaksies voorstel;
3.3 sy/haar eie hantering van emosies en eie reaksie op verandering verduidelik en evalueer;
 • bewyse van respek vir ander en die vermoë om op ’n opbouende manier te verskil toon;
3.5 besluitnemingsvaardighede toon en daaroor besin;
3.6 sy/haar eie strategieë vir studievaardighede krities evalueer.

Questions & Answers

how do they get the third part x = (32)5/4
kinnecy Reply
can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
hii
Uday
what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
The answer is neither. The function, 2 = 0 cannot exist. Hence, the function is undefined.
Al
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
is it 3×y ?
Joan Reply
J, combine like terms 7x-4y
Bridget Reply
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensorientering graad 7. OpenStax CNX. Sep 10, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11028/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensorientering graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask