<< Chapter < Page Chapter >> Page >
 • as die dans meestal uit kurwes en vloeiende lyne bestaan, moet die vloerplan in kurwes en sirkels wees;
 • as die dans sterk bewegings en hoekige posisies bevat, moet die vloerplan bestaan uit reguit lyne, vierkante en driehoeke.

Eksperimenteer met die bewegings van Oefening 2 en met rigting, vlakke (laag, middel en hoog), simmetries en asimmetries, terwyl julle aan die verskillende vloerplanne werk.

Kies ‘n ballade en ‘n populêre vinnige-tempo liedjie met ‘n definitiewe 4/4 maat vir hierdie oefening.

4. Improvisasie

Neem die volgende aspekte in ag wanneer jy vir die volgende oefeninge voorberei:

 • beweeg op enige manier waarop en hoe julle wil, maar julle moet die volgende aspekte gehoorsaam:
 • musiek wat by die stemming van die oefeninge pas;
 • beweging (van een plek na ‘n ander);
 • draai (om om ‘n middelpunt te draai);
 • elevasie (om na ‘n hoër vlak te beweeg);
 • gebare (beweging van die hande, kop of liggaam om ‘n idee of ‘n emosie uit te beeld);
 • gewigsverskuiwing ( om liggaamsgewig van een punt na ‘n ander te skuif);
 • vlakke (middel, hoog, laag);
 • simmetries en asimmetries;
 • tempo en frasering;
 • krag (toegewing en weerstand m.b.t. swaartekrag);
 • aktiewe en passiewe beweging.

Die Bosbrand:

 • Visualiseer julleself as bokkies wat gelukkig in die bos wei.
 • ‘n Vlammetjie (‘n ander leerder) spring op in een groep, dan nog een, totdat die hele bos aan die brand is (leerders is die vlamme), en die bang en benoude bokkies probeer ontsnap.
 • Namate die vuur geleidelik uitbrand, spring die bokkies weg op soek na veiligheid.

Die Kalm en Onstuimige See:

 • Kies om kurke, drywende planke of swemmers te wees.
 • Die see is rustig, die kurke, planke of swemmers dryf op die see.
 • Die see word geleidelik rof en onstuimig, maar kan nie die kurke, planke of swemmers onderkry nie.
 • As daar swemmers is, kan hulle oorleef of sink.

Aktiwiteit 3:

Om danssekwense te skep en aan te bied: die reg om te kies en gestremdheid in dans

[lu 1.3]

1. Die reg om te kies

 • Vorm groepe van ses tot agt.
 • Kies ‘n tema kies vir julle dans uit Kinderregte.
 • Improviseer ‘n dans deur die volgende vereistes in ag te neem:
 • musiek om die stemming van die tema te pas;
 • die vyf basiese liggaamsaktiwiteite (verwys na Graad 6 Module 4: Dans);
 • choreografiese ontwerpkonsepte (verwys na Aktiwiteit 2.2).
 • Oefen die dans.
 • Voer die dans uit.

2. Gestremdheid in dans

 • die klas sal opgedeel word in drie groepe:
 • Groep A: sit op stoele (parapleë).
 • Groep B: staan (soos in groep A, maar wat wel kan staan).
 • Groep C: loop (die wat kan loop – hulle mag dalk geen arms hê nie, of dalk net een, of hulle bene is in ysters, maar sommige het wel goeie beenbeweging en kan selfs hardloop en skop).
 • Plaas julleself in twee groepe, een aan elke kant van die dansarea, sodat julle kan sien wat die ander groep doen.
 • Groep A: elke groep sit op ‘n ry stoele.
 • Groep B: staan in ‘n ry agter die stoele.
 • Groep C: beweeg in ‘n sirkel om dié wat sit en staan.
 • Groepe A en B moet eksperimenteer met arm- en liggaamsbewegings deur die volgende in ag te neem:
 • gebare met volle omvang van beweging;
 • vlakke (hoog, middel, laag);
 • gewigsverskuiwing;
 • rigting (voor, agter, langsaan, onder);
 • simmetries en asimmetries;
 • toegee aan en weerstand teen swaartekrag;
 • aktiewe en passiewe beweging;
 • isolasie en kombinasie van liggaamsdele (arms, kop, bolyf);
  • Groepe A en B kan dieselfde arm- en liggaamsbewegings uitvoer.
  • Soos julle vorder, is dit baie effektief as die bewegings weerspieël word, of julle kan twee verskillende oefeninge terselfdertyd doen om ‘n patroon te vorm.
  • Groep C moet eksperimenteer met loop, voet- en beenbewegings deur die vyf basiese liggaamsaktiwiteite in ag te neem.
  • Die wat kan, kan selfs hardloop of spring.
  • Die wat staan, kan hulle hande klap op maat van die musiek.
  • Groep C moet ook eksperimenteer met vloerpatrone en groepering en moet groepe A&B in ag neem.
  • Choreografeer die dans met musiek van julle keuse.
  • Voer die dans op.

Aktiwiteit 4:

Om die spiere af te koel en te strek na afloop van die oefening

[lu 1.4]

 • Dit is belangrik dat jy jou spiere strek na elke klas. Indien jy nie strek nie, sal jou spiere styf en seer voel die volgende dag. Kies stadige, rustige musiek.

Asemhalingsoefening - staan met voete ‘n heupwydte van mekaar af, arms langs die sye :

 • Asem in deur die neus terwyl jy jou arms bo jou kop lig.
 • Asem uit deur jou mond, laat sak arms en buig knieë terselfdertyd.
 • Herhaal vier keer.
 • Armstrek : neem jou regterarm oor jou bors en trek met die linkerhand die arm na jou liggaam toe – herhaal aan die linkerkant.

Armstrek (triceps):

 • Lig jou regterarm reguit op bokant jou kop.
 • Buig jou arm by die elmboog – arm agter jou kop.
 • Trek die regterarm stadig met jou linkerhand na links – hand op jou elmboog.
 • Voel die strek in jou triceps.
 • Hou die strek vir agt tellings.
 • Ruil arms om.

Bolyfstrek:

 • Staan met jou voete’n heupwydte van mekaar af – knieë effens gebuig – arms langs sye.
 • Strek op na die dak met jou arms – strek liggaam op.
 • Staan op jou tone soos jy opstrek.
 • Ontspan jou arms stadig – hou arms reguit – na die kante.
 • Bring arms vorentoe – hou jou hande vas en trek arms vorentoe.
 • Ontspan stadig en neem arms reguit terug.
 • Hou jou hande vas en trek jou arms weg van jou lyf – leun effens vorentoe – kop af.
 • Ontspan arms langs sye.

Onderlyfstrek:

 • Maak bene oop – knieë gebuig – voete wys na buite (plié).
 • Buig knieë en laat regop bolyf afwaarts beweeg.
 • Hou strek vir agt tellings.
 • Draai liggaam na regs - hou bene oop.
 • Voorste been moet gebuig wees – knie in lyn met jou hak.
 • Agterste been moet reguit wees.
 • Druk jou hak van die reguit agterste been af na die vloer.
 • Plaas jou hande op die boonste deel van die gebuigde been.
 • Hou die kuitstrek vir agt tellings.
 • Ontspan en ruil om na die ander kant.
 • Hou die vorige posisie – buig agterste been en probeer die vloer raak met jou knie.
 • Hou die dyspierstrek vir agt tellings.
 • Ontspan en ruil bene om.

Herstel:

 • Herstel na pliéposisie.
 • Bring bene bymekaar.
 • Skud alle ledemate.
 • Buig na jou opvoeder om dankie te sê vir die klas.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
SKEPPING, INTERPRETERING EN PRESENTERING Die leerder kan in elk van die kunsvorme skep, interpreteer en werk presenteer.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
DANS
1.1 berei die liggaam met veilige danspraktyke voor en gebruik die liggaam op gesonde wyse, byvoorbeeld:
1.1.1 opwarming en afkoeling;
1.1.2 goeie postuurs- en gerigsoplyning;
1.1.3 vrystelling / sagte gebruik van gewrigte;
1.1.4 veilige landing na spronge;
1.1.5 veilige rek-/strekbewegings;
1.2 improviseer om choreografiese ontwerpbegrippe te verken:
1.2.1 ruimte – rigting, vlakke, simmetrie;
1.2.2 tyd – duur, pas, maatslag, frasering;
1.2.3 krag – om toe te gee aan en weerstand te bied teen swaartekrag, aktiewe en passiewe beweging;
1.3 skep en bied dansreekse aan wat, onder andere, op menseregtevraagstukke fokus en dit uitdaag, soos sosiale en kultrurele houdings teenoor dans en houdings teenoor geslag en liggaamlike gestremdheid in dans.

Questions & Answers

how do they get the third part x = (32)5/4
kinnecy Reply
can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
The answer is neither. The function, 2 = 0 cannot exist. Hence, the function is undefined.
Al
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
is it 3×y ?
Joan Reply
J, combine like terms 7x-4y
Bridget Reply
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Kuns en kultuur graad 7. OpenStax CNX. Sep 10, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11026/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Kuns en kultuur graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask