<< Chapter < Page Chapter >> Page >

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL

Graad 4

MY WOONPLEK

Module 14

WIE WOON DAAR?

Aktiwiteit 1

Om gebeure te voorspel [LU 1.1.2]

Om kort antwoorde op vrae te gee [lu2.1.2]

'n kind bly maar nuuskierig ('n leesstuk)

(a) Lees die volgende leesstuk in jul groepe. Beantwoord dan die vrae mondelings in jul groepe.

Hoekom is dit dat elke keer as ons verby die huis op die hoek van ons straat stap, ons eers 'n rukkie stilstaan en wonder oor wat daar binne aangaan?

Hierdie geheimsinnige dubbelverdiepinghuis wat met plante toegerank is, is vir die kinders in ons straat die grootste uitdaging. Die hoë heining om die huis maak dat ons nie bo-oor kan sien nie en daarom gaan staan ons stil by die skewe tuinhekkie en loer deur die openinge tussen die kromgetrekte planke om te sien of daar werklik iemand woon.

Nog nooit het ons 'n venster oop gesien of 'n rokie uit die skoorsteen gesien trek nie. By die voordeur lê so baie blare dat dit lyk asof niemand ooit die voorstoep vee nie. Die lang gras wat om die huis groei, sal net die regte speelplek vir 'n kind wees. Alles lyk so verlate, maar saans brand daar ligte in die huis en kan jy bewegings agter die gordyne, wat voor die vensters hang, sien.

Sal ons dit waag om die tuinhekkie oop te maak, met die paadjie langs tot by die voordeur te loop en die deurklokkie te lui... of is ons te bang?

Naslaan:
geheimsinnig - secretive
uitdaging - challenge
kromgetrekte - bent wood
verlate - lonely
toegerank - covered by a creeper

Bespreek die vrae mondelings in julle groepe en rapporteer terug aan die klas.

(i) Waarom gaan staan al die kinders stil as hulle verby die dubbel-verdiepinghuis stap?

(ii) Hoe lyk 'n dubbelverdiepinghuis?

(iii) Hoekom sal kinders daarvan hou om in die lang gras te speel?

(iv) Wat laat ons dink dat niemand ooit die stoepe vee nie?

(v) Hoe kan die kinders sien wat om die huis aangaan?

(vi) Wat beteken dit dat niemand ooit 'n venster oop gesien het nie?

(vii) Dink jy die huis is werklik verlate?

(viii) Hoekom brand daar saans lig?

(ix) Voltooi nou die storie mondelings in jul groepe. Vertel vir die ander groepe.

Aktiwiteit 2

Om byskrifte by ‘n skets te skryf [LU 1.3.2]

Om korrek te spel [LU 4.5.2]

Buite die huis ('n luisteraktiwiteit en woordeskat)

Julle onderwyser sal vir julle woorde wys wat op 'n flitskaart óf op die bord óf op 'n transparant geskryf is.

(a) Kyk en luister goed as jul onderwyser die woorde een vir een aan julle wys en sê.

Elke leerder soek op die prent hieronder ‘n nommer wat by die woord pas en skryf dan die nommer hieronder neer in die volgorde soos jul opvoeder dit sê.

.........................................................................................................

Jou opvoeder sal nou weer die woorde lees. Vergelyk jou nommers met die res van jou groepie.

(b) Skryf nou hierdie woorde langs die regte nommer in die lyne onder die prent. Maak seker dat jy hulle reg spel.

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Aktiwiteit 3

Om te verstaan dat verskillende persone verskillende rolle speel [LU 3.1.2]

Wie woon waar? (lees en mondeling)

Kyk na die ry huise in Wesstraat en na die prente van die inwoners van die huise. Wie dink julle pas by watter huis?

Die leidrade op die volgende bladsy sal julle help. Lees die leidrade en skryf die huisnommer neer.

Mnr. Smith

Mnr. en mev. Petersen

Mnr. en mev. Johnston

Mej. Bailey

Mev. Williams

Mev. Manning

Mnr. James

Leidrade Huisnommers
Mnr. Smith werk graag in sy tuin.
Mnr. en mev. Petersen het 'n baba.
Mnr. en mev. Johnston het twee kinders.
Mej. Bailey het 'n hond.
Mev. Williams gaan na 'n ander dorp verhuis.
Mev. Manning swem graag.
Mnr. James is sportief.

Assessering

Leeruitkoms 1: luister

Die leerder is in staat om vir inligting en genot te luister en gepas en krities binne ‘n wye verskeidenheid situasies te reageer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

  • stories verstaan (aan leerders vertel of gelees):
  • voorspel wat volgende gaan gebeur.

1.3 mondelinge beskrywings verstaan:

1.3.2 ‘n diagram van byskrifte voorsien;

Leeruitkoms 2: praat

Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

2.1 interaksie in sy/haar addisionele taal voer:

2.1.2 kort antwoorde op vrae gee.

Leeruitkoms 3: lees en kyk

Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

3.1 sommige elemente van stories op ‘n eenvoudige manier verstaan:

3.1.2 karakters (soos: Dink aan gepaste name vir karakters sonder name).

Leeruitkoms 4: skryf

Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

4.5 ontwikkelende kennis gebruik van taalstruktuur en – gebruik:

4.5.2 bekende woorde korrek spel.

Memorandum

Aktiwiteit 2 (b)

1. TV-antenna

2. Dak

3. Motorhuis of garage

4. Skoorsteen of kaggel

5. Rook

6. Venster

7. Stoep

8. Garagedeur

9. Tuin of blombedding of struike

10. Plaveisel of tuinpaadjie

11. Swembad

12. Heining

13. Posbus

Aktiwiteit 3

  • ses
  • twaalf
  • twee
  • veertien
  • vier
  • agt
  • tien

Questions & Answers

can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
The answer is neither. The function, 2 = 0 cannot exist. Hence, the function is undefined.
Al
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
is it 3×y ?
Joan Reply
J, combine like terms 7x-4y
Bridget Reply
im not good at math so would this help me
Rachael Reply
yes
Asali
I'm not good at math so would you help me
Samantha
what is the problem that i will help you to self with?
Asali
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 4. OpenStax CNX. Oct 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11082/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask