<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensoriëntering

Graad 9

My loopbaan vorentoe

Module 7

Leerstyle

Soorte leerstyle

Een van die eerste dinge wat vir ons vertel watter soort mens ons is, is die voorkeur (styl) wat ons het ten opsigte van hoe ons leer. As jy weet watter leerstyl jy verkies, kan jy maniere ontwikkel om te kompenseer vir jou swakhede en jou sterk punte te ontwikkel.

Leerstyle is dus bloot verskillende benaderings tot leer.

1. Visuele leerders

 • Leer deur te sien
 • Wil die onderwyser se gesigsuitdrukking of lyftaal sien
 • Hou daarvan om voor in die klas te sit
 • Hou daarvan om notas te maak in die klas
 • Dink in prentjies
 • Leer dikwels die beste d.m.v. diagramme, prente, die oorhoofse projektor, video’s, ens.

2. Ouditiewe leerders

 • Leer deur te luister
 • Hou daarvan om in die klas te luister en deel te neem aan besprekings
 • Leer deur op te let na stemtoon, stemhoogte en praatspoed
 • Baat by hardop lees van teks en die gebruik van ‘n bandopnemer.

3. Tas- of kinestetiese leerders

 • Leer deur te beweeg, te doen, aan te raak
 • Leer deur die wêreld te ondersoek – ‘n ‘doen’-benadering
 • Raak rusteloos as hy of sy te lank moet stilsit.

Wat is my Leerstyl?

Aanwysings:

 • Tik die blokkies af wat jou die beste beskryf. Die lys met die meeste regmerkies behoort jou dominante leerstyl aan te dui.

Lys 1 – Visuele Leerstyl (Sien)

1. vra dat verbale instruksies herhaal word

2. hou spreker se gesigsuitdrukkings en lyftaal dop

3. neem graag notas om later na te kyk

4. onthou die beste deur feite verskeie male neer te skryf of prente en diagramme te teken

5. spel goed

6. draai radio of TV se klank hard

7. volg nie verbale instruksies nie

8. hou daarvan as inligting visueel voorgestel word (op bord skryf, ens.)

9. kan goed grafieke, kaarte en ander visuele voorstellings maak

10. kan aanwysings op kaarte maklik verstaan en volg

11. glo dat die beste manier om iets te onthou d.m.v. ‘n geheuebeeld is

12. volg geskrewe instruksies beter as gesproke instruksies

13. goed met legkaarte

14. hoor dikwels die woorde van ‘n liedjie verkeerd

15. goed met visuele kuns (teken, skilder, ens.)

Lys 2 – Ouditiewe Leerstyl (Hoor)

1. volg mondelinge aanwysings beter as geskrewe instruksies

2. sal eerder na ‘n lesing luister as om oor ‘n onderwerp op te lees

3. verstaan werk beter wanneer dit hardop gelees word

4. sukkel om werkboeke netjies te hou

5. verkies om na die radio te luister eerder as om die koerant te lees

6. sing, neurie, fluit dikwels

7. hou nie daarvan om van ‘n gryserige rekenaarskerm af te lees nie

8. kan maklik tussen soortgelyke klanke onderskei

9. benodig die verduideliking van kaarte, grafieke en diagramme

10. geniet om met ander te gesels

11. praat met self

12. gebruik dreunwysies om mee te leer

13. sal eerder musiek luister as na skilderye kyk

14. gebruik dikwels vinger as aanwyser wanneer gelees word

15. vertel graag stories, grappe en vergelykings om ‘n punt te illustreer.

Lys 3 – Tas- of Kinestetiese Leerstyl

1. vat dikwels aan voorwerpe

2. versamel goed

3. praat vinnig, met handgebare

4. vroetel gedurig (speel met pen, vroetel met sleutels, ens.)

5. goed in sport

6. haal goed uitmekaar, sit weer aanmekaar

Questions & Answers

Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensorientering graad 9. OpenStax CNX. Sep 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11064/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensorientering graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask