<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans eerste addisionele taal

Graad 7

Module 5

Die nar deur die eeue

1. Die rol van die nar deur die eeue.

Waar kom die nar vandaan? Lees die onderstaande leesstuk hardop vir jou maat. Ruil dan om sodat jou maat dit vir jou kan lees. Help mekaar met die uitspraak van die woorde.

Die nar het 'n lang geskiedenis. Ons weet dat daar narre in die koninklike hof van China was - reeds 4 000 jaar gelede. Dis ook bekend dat die Franse konings en die konings van Engeland altyd 'n hofnar gehad het vanaf so vroeg as die 14de eeu. Dit was hulle taak om die koning te vermaak en terselfdertyd te laat ontspan deur hom baie te laat lag. Dit het dikwels daartoe bygedra dat die koning nie die verkeerde besluit geneem het nie!

Die harlekyn het sy ontstaan hier rondom 1550 in Italië gehad. Hy was 'n baie gewilde karakter. Sy akrobatiese toertjies was een van sy kenmerke. Hy het ook gelapte klere gedra om te wys hoe arm hy is. Sy kostuum met die veelkleurige diamantvormige ruite het hieruit ontstaan.

Die karakter wat 'n pierrot genoem word, het in Frankryk ontstaan gedurende die 17de eeu. Hy was 'n saggeaarde en weemoedige karakter. Sy kostuum was altyd wit met groot swart knope en 'n groot kraag.

Sy gesig was spierwit gepoeier en hy het 'n wit skerppunt hoed gedra.

Die sirkusnar is die nar wat aan die meeste van ons bekend is! Die rol van die sirkusnar was en is nog steeds om mense op 'n eenvoudige manier te vermaak. Dit is waarom oud en jonk, mans en vrouens, professors en skoolkinders, ja alle mense, die manewales van die sirkusnar so ten volle kan geniet.

LU 3.9

Beantwoord nou die volgende vrae:

  1. Kies die regte woorde tussen hakies:

Daar was reeds 4 000 jaar gelede hofnarre in (China, Frankryk, Engeland).

Die hofnar se taak was om die koning te laat (slaap, lag, huil).

(2)

  1. Skryf slegs die antwoorde neer:

In watter land het die harlekyn sy ontstaan gehad?

(1 woord)

(1)

Wat het die harlekyn gedoen wat een van sy kenmerkende maniere was om mense te vermaak?

(2 woorde)

(1)

Wat was die vorm van die ruite van sy kostuum?

(1 woord)

(1)

  1. Vul die ontbrekende woorde in:

Die_______was saggeaard en het in die 17de eeu in __________ontstaan. (2)

Sy gesig en kostuum was altyd ___________van kleur.

(1)

  1. Die volgende stelling is onwaar. Skryf dit asseblief oor sodat dit waar sal wees:

Die sirkusnar vermaak net sekere mense.

(1)

  1. Wat sal jy sê is die rol van 'n nar deur al die eeue heen?

(1)

TOTAAL UIT 10

  • Kyk nou mooi na die 4 sketse hieronder.
  • Voorsien elke skets van die regte byskrif.
  • Kies uit die volgende byskrifte:

Ken jy enige ander woord wat dieselfde as nar beteken?

Kom ek help jou: h __________

2. Nou is dit julle beurt om nar te speel.

Julle gaan dit in groepe van twee doen. Julle hoef nie soos tipiese narre te lyk nie - kostuums en gesigverf is nie nodig nie. As julle egter graag wil en julle opvoeder dit sal toelaat, hoekom nie? Klere wat te groot is, helderkleurige sokkies en 'n paar skoene van jou pa is al wat jy nodig het.

Toertjies wat goed werk, is bv. om kamtig oor jou eie voete te val.

Nog 'n toertjie is om voor te gee dat jy jou maat met 'n emmer vol water gooi. Die emmer is natuurlik leeg of vol papiere.

Questions & Answers

what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
how to synthesize TiO2 nanoparticles by chemical methods
Zubear
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 7. OpenStax CNX. Sep 09, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11017/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask