<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Natuurwetenskappe

Graad 9

Energie, kragte en masjiene

Module 22

Drywing

Werkverrigting (arbeid) is belangrik, maar die SPOED waarteen die werk gedoen word, is eweneens belangrik.

Aktiwiteit 1:

Om die begrip drywing te kan verduidelik en om drywing te kan bereken

[lu 2.3; lu 2.4]

DRYWING = ARBEID / TYD

Ons meet dit in J/s of beter bekend as Watt (W)

1J per sekonde lewer 1 Watt drywing

 • Die term Watt is afgelei van die naam van James Watt wat die stoomenjin verbeter het.
 • Elektrisiteit in jou huishouding word gemeet in kilowatt-uur ( kWh ).
 • Een kilowatt-uur is die energie-uitset deur ’n 1 kW toestel in een uur.
 • Hoe langer so ’n toestel aangeskakel bly, hoe meer energie word verbruik. So sal ’n 2 kW-verwarmer wat drie ure aangeskakel bly 6 kW energie verbruik.
 • Voltooi: …… kW per uur x ….. uur = 6 kW.
 • Die koste vir ’n kWh wissel, maar is in die Wes-Kaap tans ongeveer R0.35.

Opdrag:

Meet jou eie drywingsvermoë

 • Gaan na ’n stel trappe in julle skoolgebou en meet die traphoogte.
 • Vermenigvuldig dit met die aantal trappies.
 • Bepaal jou GEWIG.
 • Hardloop teen die trappe uit en neem die tyd in sekondes.

Voltooi die volgende tabel:

Aspek Meting
Traphoogte .
Massa
Gewig
Werk gedoen: F x s
Tyd

VRAE

1. Wat was jou drywing?

2. Waarvoor staan

a) Kilowatt?

b) Kilowatt-uur?

3. Vind uit wat die drywingskrag van die gemiddelde motor (gestel jou onderwyser s’n) is.

4. Sal jy kans sien om jou onderwyser se motor huis toe te stoot?

5. Waarom sal dit makliker wees as die enjin dit doen, selfs al sou jy die tyd hê en jou maats jou help?

6. Bereken wat ’n 3 000 W-verwarmer wat vir ’n maand lank (Julie) 4 ure per dag aangeskakel was jou sal kos teen ’n tarief van R0,35 per kWh.

Assessering van BEREKENING van DRYWINGSVERMOË

Kon jy kennis toepas en berekeninge doen?

[LU 2.3; LU 2.4]

Aktiwiteit 2:

Om navorsing oor drywing te doen en om relevante berekeninge te maak

[lu 1.1; lu 1.2; lu 2.2; lu 2.4]

Vind uit wat 1 kWh elektrisiteit in jou munisipale area kos.

Gestel jy gebruik die volgende toestelle deur die loop van die dag:

 • Rekenaar vir 2 ure
 • Televisie vir 3 ure
 • Lamp vir 4 ure
 • Ketel vir 15 minute
 • Stoof vir 45 minute
 • Haardroër vir 15 minute
 • Stel vas wat die gemiddelde drywing vir elk van hierdie items is deur op die apparate se aanwysings te kyk. Voltooi die tabel.
Elektriese toestel Drywing (kW)
Rekenaar
Televisie
Lamp
Ketel
Stoof
Haardroër

Voltooi nou die volgende tabel vir jou kosteberekening:

TOESTEL DRYWING (kW) soos hierbo TYD gebruik(ure) Energie verbruik (kW/h) Koste @ R1,50 per uur
Rekenaar
Televisie
Lamp
Ketel
Stoof
Haardroër

VRAE

1. Watter gevolgtrekking kan jy maak?

2. Besef jy dat energie spaarsamer gebruik behoort te word? Gee jou eie mening hieroor.

3. Bereken die volgende:

a) ’n Bergklimmer met ’n massa van 75 kg klim ’n krans van 320 meter hoog in 20 minute uit. Bereken sy drywing.

b) ’n Groot kas van 150 kg moet tydens ’n trekkery met trappe van so 5 m hoog opgedra word.

 • Hoeveel werk word gedoen?
 • Wat is die werkers se werkverrigting as twee mans dit binne 10 minute doen?

Assessering van NAVORSING oor toestelle

Kon jy die inligting bekom en die berekenige doen?

Kon jy kategoriseer?

[LU 1.1; LU 1.2; LU 2.2; LU 2.4]

Assessering

LU 1

Wetenskaplike Ondersoek

Die leerder is in staat om met selfvertroue op weetgierigheid oor natuurlike verskynsels te reageer, en om binne die konteks van wetenskap, tegnologie en die omgewing verbande te ondersoek en probleme op te los.

Dit word bewys as die leerder:

1.1 ondersoeke beplan;

1.2 ondersoeke uitvoer en data versamel;

1.3 data evalueer en bevindinge kommunikeer.

LU 2

Konstruksie van Wetenskapkennis

Die leerder ken, interpreteer en pas wetenskaplike, tegnologiese en omgewings- kennis toe.

Dit word bewys as die leerder:

2.1 betekenisvolle inligting kan oproep;

2.2 inligting kan kategoriseer;

2.3 inligting kan interpreteer;

2.4 kennis kan toepas.

Memorandum

Aktiwiteit

Vrae:

Drywing = Arbeid(werk) Tyd

Arbeid = Krag (F) x s

Gewig = Massa x 10 =  Kg

= F x s Tyd =

2. a) 1000 Watt, m.a.w. 1 000 X Joule/sekonde

b) Die hoeveelheid kW wat per uur gelewer of verbruik word

3. Groter motors ongeveer 100kW; kleiner karre ongeveer 70kW

4. –

5. Enjin het groter drywing/vermoë om werk te verrig

6. Bereken eers totale energieverbruik (kWh):

= kW x h (uur)= 3 kW x 124 h= 372 kW

Bereken dan die koste:

= 372 x R0,35= R130,20

Aktiwiteit 2:

Toestelle se drywing per uur (min of meer):

 • Sakrekenaar 0,0006W
 • Mikrogolf 750W
 • Boor 500W
 • Radio 28W
 • Broodrooster 800W
 • Waaier 100W
 • Strykyster 1 200W
 • Stoof 1000W
 • Rekenaar 250W

Vrae:

1. Hoe groter die drywing, hoe duurder die koste om te gebruik

2. Debat

3. a) W = F x s= (75 x 10) x 320= 750 x 320= 240 000 J

Drywing = Arbeid Tyd = 240 000 J ( 20 × 60 ) = 240 000 1 200 = 200 W ( of 0,2 lW ) alignl { stack { size 12{ size 11{ ital "Drywing"= { { size 11{ ital "Arbeid"}} over { size 11{ ital "Tyd"}} } }} {} #size 11{ {}= { { size 11{"240"`"000"`J}} over { size 11{ \( "20" times "60" \) }} } } {} # size 11{ {}= { { size 11{"240"`"000"}} over { size 11{1`"200"}} } } {} #size 11{ {}="200"`W` \( ital "of"`0,2 ital "lW" \) } {} } } {}

b) W = F x s = (150 x 10) x 5= 7 500 J

Drywing = Arbeid Tyd = 7 500 J 600 s = 12 , 5 W alignl { stack { size 12{ size 11{ ital "Drywing"= { { size 11{ ital "Arbeid"}} over { size 11{ ital "Tyd"}} } }} {} #size 11{ {}= { { size 11{7`"500"`J}} over { size 11{"600"`s}} } } {} # size 11{ {}="12",5`W} {}} } {}

 Een werker se werkverrigting = 12,5  2= 6,25 W

Questions & Answers

can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
The answer is neither. The function, 2 = 0 cannot exist. Hence, the function is undefined.
Al
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
is it 3×y ?
Joan Reply
J, combine like terms 7x-4y
Bridget Reply
im not good at math so would this help me
Rachael Reply
yes
Asali
I'm not good at math so would you help me
Samantha
what is the problem that i will help you to self with?
Asali
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
My ma het umfeseem en ha voete swel baie en sy kani uriene afslaan ni wat kan dit veroorsaak
Miggie Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Natuurwetenskappe graad 9. OpenStax CNX. Sep 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11068/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Natuurwetenskappe graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask