<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans huistaal

Sipho, ben en die “bad boys”

Opvoeders afdeling

Memorandum

INLEIDING

In Graad 2 sal die leerders voortbou op die woordeskat wat in Graad 1 bekend gestel is. Baie geleenthede moet geskep word om hul luister- en praatvaardighede te ontwikkel sodat lees en skrif daarop kan volg.

‘n Uitgebreide woordeskat is noodsaaklik. Terwyl reeds bekende woorde vasgelê word, word nuwe woordeskat in stories, rympies, gediggies en speletjies ingevoer.

Leerders word aangemoedig om vrae te beantwoord en deel te neem aan besprekings en gesprekke in die addisionele taal.

Leerders se aandag word gevestig op die verskil in die indiwiduele klanke van die nuwe taal. Leerders ontdek dat sommige klanke dieselfde bly en sommige verander. Die opvoeder sal toevallig aandag gee aan die korrekte uitspraak.

TYDSKEDULE VIR MODULES 1 - 5

Daar word voorgestel dat al die leerders al vyf modules voltooi.

Die storie van Sipho, Ben en die Bad Boys skep die geleentheid vir leerders om verhoudings te bespreek en terselfde tyd nuwe woordeskat aan te leer.

Aktiwiteite soos liedjies, ‘n gediggie en raaisels word ingestel.

Liggaamsdele word vasgelê.

INTEGRASIE VAN TEMAS

 • MENSEREGTE

Almal het die reg om in vrede met mekaar saam te speel en te lewe.

 • Hierdie storie word eers deur Juffrou voorgelees.
 • Gesels oor woordeskat en begrip.

Volgende keer kry elke leerder ‘n boekie. Juffrou lees en leerders volg. Herhaal daagliks totdat leerders spontaan begin “saamlees”.

 • Hierna volg ‘n rolspel: Hoe groet ons? Hoe stel ek my maat voor?
 • Leerder beantwoord vrae mondeling.

My vyf sintuie

 1. Maak flitskaarte van die woorde:
neus , ore , , tong en vel .

2. Flits gereeld.

3. Maak sinstroke van sinne hierbo.

4. Flits en gesels (verwys na storieboekie).

5. As leerders die sinne en woorde goed ken, kry elkeen so ‘n takie soos hierbo. Knip die woorde uit en pas by die regte sin.

 • “Sokker toe!”

1. Skryf gedig op plakkaat.

2. Leerders doen groeplees.

3. Bespreek inhoud en woorde.

4. Leer gedig aan.

5. Dramatiseer.

6. Teken ‘n prent van gedig.

 • Liedjie: “Hoe ry die Taxi”

Op die wysie van “Hoe ry die boere sit sit so”.

 • “Raai Raai”

1. Maak ‘n flitskaart van elke ontbrekende woord.

2. Lees en verduidelik die raaisel.

3. Leerder kies die toepaslike woord – hou dit omhoog - almal lees die woord.

4. Plaas die vier woorde op ‘n bord. Leerders skryf die woord af en teken die prent.

 • √ (Reg) X(Verkeerd)

1. Elke leerder kry die takie.

2. Opvoeder lees die sin.

3. Leerders lees die sin.

4. Hou die storieboekie byderhand as verwysing.

5. Gesels oor die sin en slaan na in die boekie as daar twyfel is.

6. Merk in blokkie √ (reg) of X (verkeerd).

 • Pas die woorde by:

1. Opvoeder teken ‘n groot prent van ‘n seun/dogter.

2. Maak flitskaarte van liggaamsdele, bv.

3. Flits woorde

4. Lees woorde

5. Besluit saam watter woord pas by die regte liggaamsdeel.

6. Maak ‘n woordelysie vir elke leerder.

Kop

Nek

skouer

7. Leerders teken hulself.

8. Knip en plak woorde by prent: Gebruik Juffrou se groot prent en flitskaarte as ‘n verwysing.

Leerders afdeling

Inhoud

 • Gedig

“sokker toe!”

Die taxi ry dat die stof so staan

en die kar jaag verby op die vinnige baan

Die motors snork en brul en toet

en die drywer trap die petrol met sy voet.

Eers links, dan regs, dan om die draai

Ek voel hoe die wind deur die venster waai

Toet-toet, gee pad! Ons ry na die sokkerveld

Kallas, ons skopper, is nou ons held!

LU 3.1.5

Liedjie: “so ry die taxi”

So ry die taxi

Ons sit só (x3)

So ry die taxi

Ons sit só

Hoera!

Die motors jaag by ons verby. (x2)

Toet toet toet toet Toot. (x2)

LU 2.7

Raai raai wat is ek?

 • Sê en teken

1. Twaalf kinders sit maklik in my …

As ek met hulle skool toe ry.

‘n ……………………………………………………………………………………….

2. Ek is rond en van leer

As jy my hard skop, kan niemand my keer.

‘n ………………………………………………………………………………………..

3. Sonder ons kan jy nie stap of weghardloop as die hond jou wil hap nie!

Jou ……………………………………………………………………………………...

4. Ek het ‘n nommer wat jy kan bel

As jy vir Sipho iets wil vertel.

‘n ………………………………………………………………………………………..

LU 3.1.2 LU 3.1.4 LU 4.1

√ (Reg) X(Verkeerd)

Sipho ry skool toe met ‘n taxi.
Ben ry skool toe met sy fiets.
Sipho se selfoonnommer is 082556677.
Sipho en Ben speel sokker.
Die Bad Boys hou van baklei.
Kallas kan die sokkerbal hoog skop.
Ek proe met my oor.
Ek skop met my voet.
Ek kyk met my ore.
Ek ruik met my neus.
LU 5.2
 • Pas die woorde by:
kop
nek
skouer
arm
elmboog
voet
toon
been
knie
hand
vinger
duim
neus
oor
oog
hare
mond
LU 4.1 LU 5.2.2

Assessering

. Leeruitkomste 2: PRAAT : Die leerder is in staat om binne ‘n wye reeks situasies met vertroue in gesproke taal te kommunikeer.

Assesseringstandaard 2.7: Dit is duidelik wanneer die leerder liedjies, aksierympies en eenvoudige gedigte memoriseer.

Leeruitkomste 3: LEES EN KYK : Die leerder is in staat om tekste te lees en te ondersoek vir inligting en genot, en krities te reageer op die estetiese, kulturele en emosionele waardes daarvan.

Assesseringstandaard 3.1: Dit is duidelik wanneer die leerder prente om geskrewe teks te verstaan gebruik:

3.1.2 bring prente in verband met eie ervaring;

3.1.4 pas ‘n sin (‘n onderskrif) by ‘n prent;

3.1.5 teken ‘n prent om ‘n sin te illustreer;

Leeruitkomste 4: SKRYF : Die leerder is in staat om verskillende tipes feitelike en verbeeldingryke tekste te skryf vir ‘nw ye reeks doeleindes.

Assesseringstandaard 4.1: Dit is duidelik wanneer die leerder bekende woorde en sinne oorskryf (byskrifte of titels by tekeninge);

Leeruitkomste 5: DINK EN REDENEER : Die leerder is in staat om deur middel van taalgebruik te dink en te redeneer, en u toegang tot inligting te verkry, dit te verwerk en te gebruik sodat leer kan plaasvind.

Assesseringstandaard 5.2: Dit is duidelik wanneer die leerder taal om te dink gebruik;

5.2.2 identifiseer dele van ‘n geheel (soos die dele van ‘n motor).

Questions & Answers

how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 2. OpenStax CNX. Sep 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11111/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 2' conversation and receive update notifications?

Ask