<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans huistaal

Sivu se nuwe huis

Opvoeders afdeling

Memorandum

INLEIDING

In Graad 2 sal die leerders voortbou op die woordeskat wat in Graad 1 bekend gestel is. Baie geleenthede moet geskep word om hul luister- en praatvaardighede te ontwikkel sodat lees en skrif daarop kan volg.

‘n Uitgebreide woordeskat is noodsaaklik. Terwyl reeds bekende woorde vasgelê word, word nuwe woordeskat in stories, rympies, gediggies en speletjies ingevoer.

Leerders word aangemoedig om vrae te beantwoord en deel te neem aan besprekings en gesprekke in die addisionele taal.

Leerders se aandag word gevestig op die verskil in die indiwiduele klanke van die nuwe taal. Leerders ontdek dat sommige klanke dieselfde bly en sommige verander. Die opvoeder sal toevallig aandag gee aan die korrekte uitspraak.

TYDSKEDULE VIR MODULES 1 - 5

Daar word voorgestel dat al die leerders al vyf modules voltooi.

Leerders kan verskillende huise bespreek en boumateriaal vergelyk. Die verhaal van Sivu se nuwe huis word gelees en bespreek.

Woordeskat met betrekking tot kamers in die huis en die verskillende meubels in elke kamer word aangeleer.

Leerders beantwoord vrae oor dit wat hulle na geluister het naamlik, storie en gediggie.

Aandag word gegee aan die uitspraak van die UI-klank.

INTEGRASIE VAN TEMAS

  • MENSEREGTE

Kinders het ‘n skuiling nodig. Huise kan verskil maar daar is ook sekere ooreenkomste.

  • ‘N GESONDE OMGEWING

Huise moet binne skoongehou word maar kan ook buite verfraai word – tuin, plante, ens.

  • Die storie word deur opvoeder voorgelees.
  • Gesels oor woordeskat en begrip.
  • Leerder volg later in boekie terwyl opvoeder lees.
  • Herhaal daagliks totdat leerders spontaan begin "saamlees".
  • Leerders beantwoord mondelinge vrae.

1. Opvoeder maak flitskaarte van al die vertrekke in die

huis. Flits, en leerders pas woord by prent.

2. Luistertaak: UI-klank

Opvoeder sê:

In ons huis is 'n muis.

Hy is tuis in ons kombuis.

Ons jaag hom uit in die tuin.

Maak 'n ui flitskaart.

Leerder oefen ui-klank in die lug en

met vingers op die bank/tafel.

Leerder vul ui in elke woord in.

Ons gesels oor die betekenis van die woord.

Leerder teken prent.

3. Verwys na boekie om die takie te doen.

Ons lees almal die sin eers op die sinstrook.

Pas die woord in die regte plek.

Hierna voltooi leerder die sinne.

4. Gediggie.

Opvoeder lees gediggie.

Maak flitswoorde van al die rymwoorde.

Flits die woorde in volgorde soos die gedig gelees word.

Gesels oor betekenis van woorde.

Emosies.

Teken "bang" en hoe lyk ek as ek "lag".

Leerders afdeling

Inhoud

Groepwerk

1. Soek prente in tydskrifte en maak 'n groot plakkaat van die vertrekke in die huis. Skryf die woorde by. Gesels oor die plakkaat.

LU 1.1.4 LU 2.6

2. ui- klank

  • Vul in en teken.
h s t n
m s v l
v s h l
komb s
LU 3.4.4

3. Vul in.

Die bed is in die ………………………………………………………………………..

Ons kyk televisie in die ………………………………………………………………...

Die stort is in die ……………………………………………………………………….

Die stoof is in die ………………………………………………………………………

Die tafel en stoele is in die ……………………………………………………………..

Die boom is in die ……………………………………………………………………...

LU 4.3

Ons huis - gedig

Ons huis is die lekkerste plek om te bly

Want dis waar ons kos en liefde kry .

As ek bang is in die nag

Maak Ma 'n grap en laat my lag .

As dit koud is, sit ek onder die kom bers .

En as daar nie lig is nie brand ons 'n kers .

LU 1.6.2

Assessering

Leeruitkomste 1: LUISTER : Die leerder is in staat om vir inligting en genot te luister en gepas en krities binne ‘n wye verskeidenheid situasies te reageer.

Assesseringstandaard 1.1: Dit is duidelik wanneer die leerder begrip van eenvoudige stories toon:

1.1.4 orden prente en pas byskrifte daarby;

Assesseringstandaard 1.6: Dit is duidelik wanneer die leerder klankbewustheid ontwikkel:

1.6.2 herken rymwoorde in algemene rympies en liedjies.

Leeruitkomste 2: PRAAT : Die leerder is in staat om binne ‘n wye reeks situasies met vertroue in gesproke taal te kommunikeer.

Assesseringstandaard 2.6: Dit is duidelik wanneer die leerder gesels oor ‘n tekening of ‘n prent.

Leeruitkomste 3: LEES EN KYK : Die leerder is in staat om tekste te lees en te ondersoek vir inligting en genot, en krities te reageer op die estetiese, kulturele en emosionele waardes daarvan.

Assesseringstandaard 3.4: Dit is duidelik wanneer die leerder klankbewustheid ontwikkel:

3.4.4 groepeer algemene woorde in woordfamilies, soos “kat”, “lat”, “mat”, “vat”, “wat”;

Leeruitkomste 4: SKRYF : Die leerder is in staat om verskillende tipes feitelike en verbeeldingryke tekste te skryf vir ‘nw ye reeks doeleindes.

Assesseringstandaard 4.3: Dit is duidelik wanneer die leerder sinne deur ontbrekende woorde in te vul voltooi.

Questions & Answers

find the 15th term of the geometric sequince whose first is 18 and last term of 387
Jerwin Reply
I know this work
salma
The given of f(x=x-2. then what is the value of this f(3) 5f(x+1)
virgelyn Reply
hmm well what is the answer
Abhi
how do they get the third part x = (32)5/4
kinnecy Reply
can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
hmm
Abhi
is it a question of log
Abhi
🤔.
Abhi
I rally confuse this number And equations too I need exactly help
salma
But this is not salma it's Faiza live in lousvile Ky I garbage this so I am going collage with JCTC that the of the collage thank you my friends
salma
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
hii
Uday
hi
salma
what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
The answer is neither. The function, 2 = 0 cannot exist. Hence, the function is undefined.
Al
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!





Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 2. OpenStax CNX. Sep 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11111/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 2' conversation and receive update notifications?

Ask