<< Chapter < Page
  Automotive tranmission     Page 2 / 7
Chapter >> Page >

Câu hỏi ghép cặp

 • Mô tả: Câu hỏi đưa ra một bảng gồm 2 tập đối tượng. Thí sinh có nhiệm vụ là ghép đôi các lựa chọn từ tập nguồn với các lựa chọn ở tập đích.

Câu hỏi ghép cặp điền vào ô trống

 • Mô tả: Nội dung câu hỏi đưa ra có các ô trống cần bổ sung thông tin, phía dưới là một bảng chứa các phương án có thể lựa chọn. Thí sinh cần lựa chọn các phương án tương ứng cho từng ô trống trong bảng một cách phù hợp.

Câu hỏi lựa chọn nội tuyến

 • Mô tả: Điền vào chỗ trống trong đoạn văn bản bằng cách lựa chọn đáp án từ một danh sách cho trước.

Câu hỏi nhập văn bản

 • Mô tả: dạng tương tác nhập văn bản trong đó yêu cầu thí sinh phải tự đưa ra câu trả lời bằng cách gõ câu trả lời vào chỗ trống.
 • Chú ý: Từ nhập vào phải chính xác so với đáp án và có thể phân biệt chữ hoa chữ thường.

Câu hỏi nhập văn bản mở rộng

 • Mô tả: Đây là dạng tương tác yêu cầu nhập văn bản mở rộng. Câu trả lời không phải là một từ chính xác mà là một đoạn văn bản.

Câu hỏi chọn từ

 • Mô tả: Trong nội dung câu hỏi có một số từ/cụm từ được đánh dấu đậm để thí sinh lựa chọn.

Câu hỏi chọn điểm cho trước

 • Mô tả: Câu hỏi này cũng tương tự dạng câu hỏi chọn từ, tuy nhiên, thí sinh phải lựa chọn các điểm đã được đánh dấu trên một hình ảnh (Câu hỏi này yêu cầu hệ thống phải hỗ trợ tương tác đồ họa bắt vị trí chuột)

Câu hỏi chọn điểm không cho trước

 • Mô tả: Ứng với mỗi tình huống đặt ra, câu trả lời của thí sinh là một điểm duy nhất được thí sinh đánh dấu trên hình vẽ . (Câu hỏi này yêu cầu hệ thống phải hỗ trợ tương tác đồ họa bắt vị trí chuột)
 • Chú ý: Do không thể yêu cầu thí sinh nhấn chuột chính xác vào vị trí được hỏi, người ta xác định một khoảng không gian cho câu trả lời đúng bằng cách hoặc khoanh một vòng tròn với bán kính là 8 pixel và tâm là toạ độ điểm trả lời chính xác hoặc kẻ một ô chữ nhật bao trọn lấy khu vực đáp án đúng.

Câu hỏi sắp xếp trật tự đồ họa

 • Mô tả: tương tác sắp xếp trật tự đồ họa. Dựa trên các điểm có sẵn trên một hình vẽ/bản đồ, thí sinh phải sắp xếp các điểm đó theo một trật tự nhất định theo yêu cầu của câu hỏi đề ra. (Câu hỏi này yêu cầu hệ thống phải hỗ trợ tương tác đồ họa kéo thả)
 • Chú ý: các lựa chọn được biểu diễn như các điểm cho sẵn trên hình ảnh.

Câu hỏi liên kết đồ họa

 • Mô tả: Câu hỏi yêu cầu liên kết các đối tượng đồ họa với nhau theo một trình tự cụ thể. Các đối tượng đồ họa lựa chọn được thể hiện dưới dạng điểm cho sẵn. (Câu hỏi này yêu cầu hệ thống phải hỗ trợ tương tác đồ họa kéo thả và vẽ hình)

Câu hỏi ghép cặp điền vào ô trống đồ họa

 • Mô tả: dạng tương tác ghép cặp điền vào ô trống đồ họa. (Câu hỏi này yêu cầu hệ thống phải hỗ trợ tương tác đồ họa kéo thả)

Câu hỏi định vị đối tượng

 • Mô tả: tương tác dạng định vị đối tượng
 • Chú ý: câu hỏi cũng yêu cầu chức năng kéo thả, và có nhiều tương tác vì phải đặt các đối tượng vào các vị trí khác nhau trên ảnh.

Câu hỏi sử dụng con trượt

 • Mô tả: Câu hỏi có tương tác sử dụng đối tượng đồ họa dạng con trượt.

Khả năng chuyển một số câu hỏi trong chuẩn qti sang dạng câu hỏi đơn lựa chọn:

Câu hỏi sắp xếp trật tự

->có thể chuyển đổi thành

 • Nhận xét: Trong trường hợp này và các trường hợp tiếp dưới đây, câu hỏi thuộc chuẩn QTI thường đưa ra nhiều khả năng lựa chọn cho thí sinh hơn câu hỏi chuyển đổi.

Questions & Answers

how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Automotive tranmission. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10738/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Automotive tranmission' conversation and receive update notifications?

Ask