<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensvaardighede

Graad 2

Bome

Module 5

Sade

Sade

 • Ons het nou die verskillende sade bestudeer, maar wat het die sade nodig om te groei?
 • Daar is drie belangrike dinge: sonlig, water en grond. Die soort grond is baie belangrik. Dink aan die sand op die strand of in die woestyn. Hoeveel plante kan in hierdie soort grond groei?
 • Probeer die volgende eksperiment om te bepaal in watter grond ‘n plant die beste sal groei.

1. Vul drie potte met verskillende soorte grond:

- seesand of bousand;

- los rooisand met ‘n paar klippies in;

- donkerbruin of swart grond (potplantgrond).

 1. Probeer om plantjies wat maklik groei, in die hande te kry en plant dit in die verskillende potte.
 1. Plaas dit in die sonlig en gee dit gereeld water.
 2. Teken jou eksperiment.

Datum ________

Seesand / Bousand Los rooi sand Potplantgrond

Na een week - Datum _________

Hoe lyk jou plante nou?

Seesand / Bousand Los rooi sand Potplantgrond

Na die tweede week. datum__________

Seesand Los rooi sand Potplantgrond

Watter plante het die beste gegroei?

 • Waarom dink jy het dit die beste gegroei?
 • As jy ‘n wurm was, in watter grond sou jy verkies het om te bly? Sê waarom jy so sê.
 • Kon die wind enige van die grond wegwaai? As jou plante nie in die wind was nie, probeer om die grond te blaas. Watter grond kan jy maklik wegblaas?
 • Watter soort grond dink jy sal die boer op die plaas verkies.
 • Soms sien ons gronderosie op ons plase.
 • Dit beteken dat die grond weggewaai of weggespoel het en dat niks daar kan groei nie. Watter soort grond dink jy is dit?

Assessment

Leeruitkomstes(LUs)
natuurwetenskapLU1
WETENSKAPLIKE ONDERSOEKEDie leerder kan met vertroue reageer oor natuurverskynsels en kan verhoudinge ondersoek en probleme oplos in die wetenskaplike, tegnologiese en omgewingskontekste.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.1 ( Beplan ) -– ‘n ondersoek onafhanklik kan beplan;1.2 ( Doen ) -– onafhanklik of as deel van ‘n groep aan ‘n beplande aktiwiteit deelneem;1.3 ( Terugskou ) -– wys en verduidelik wat bedoel was en hoe dit gedoen is.
kuns en kultuurLu 3
DEELNAME EN SAMEWERKINGDie leerder kan persoonlike en interpersoonlike vaardighede deur individuele en groepdeelname aan Kuns- en Kultuuraktiwiteite toon.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
3.1 ( Dans ) – vry en gemaklik deur ruimte binne- sowel as buitekant beweeg, terwyl hy/sy reageer op fisiese, verbale en klankseine waarop onderling ooreengekom is;3.4 ( Musiek ) – ‘n ritme deur liggaamsperkussie uitbeeld of op ‘n slaginstrument speel om liedjies wat saamgesing word, te begelei.
kuns en kultuurLu 4
UITDRUKKING EN KOMMUNIKASIEDie leerder kan veelvuldige vorme van kommunikasie en uitdrukking in kuns en kultuur ontleed en gebruik.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
4.4 ( Musiek ) – meganiese en natuurlike klanke naboots om byklanke te skep;4.5 ( Visuele kuns ) – patrone en teksture uit die onmiddellike en beboude omgewing ondersoek, ervaar en skeppend oordra.

Memorandum

Vrugte van bome

Die meeste bome ontwikkel uit sade. Die bome dra vrugte en die saad is in die vrugte.

Soek voorbeelde van verskillende soorte vrugte wat aan bome groei. Kyk na die vorm en tekstuur van die verskillende vrugte. Sny hulle in die helfte deur en laat die leerders die vrugte en die sade teken. Vestig hulle aandag op die verskille in die sade en laat hulle dit in hulle tekeninge aandui (K+K 4.5).

Versamel die sade en laat dit droog word. Laat die leerders slaginstrumente daarvan maak, bv. deur dit in te ryg as ‘n rammelaar of dit in ‘n houer te sit en as skudinstrumente te gebruik. Hulle kan hulle eie patrone en ritme skep of daarmee die tyd uittik van musiek wat aan hulle voorgespeel word of van liedjies wat hulle saamsing. Hulle kan dit ook gebruik om geluide in die natuur of meganiese geluide (soos in die fabriek) na te boots (K+K 3.4; 4.4).

Questions & Answers

can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
The answer is neither. The function, 2 = 0 cannot exist. Hence, the function is undefined.
Al
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
is it 3×y ?
Joan Reply
J, combine like terms 7x-4y
Bridget Reply
im not good at math so would this help me
Rachael Reply
yes
Asali
I'm not good at math so would you help me
Samantha
what is the problem that i will help you to self with?
Asali
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensvaardighede graad 2. OpenStax CNX. Sep 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11104/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensvaardighede graad 2' conversation and receive update notifications?

Ask