<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Kuns en kultuur

Graad 8

Skepping, interpretasie en aanbieding

Module 13

Om ‘n opwarmingsroetine te skep

DRAMA

Aktiwiteit 1:

Om ‘n roetine te skep en aan die klas te bied: die opwarming

[lu 1.5]

Dit is nou jou beurt om die res van die klas deur ‘n opwarmingsroetine te lei.

Jou opwarmingsroetine moet die volgende insluit:

Ontspanning:

 • die eerste prioriteit van die akteur is ontspanning
 • die akteur se liggaam en stem is sy instrumente
 • spanning van enige soort beperk uitvoering
 • spanning wys eerste in die stem a.g.v. vlak asemhaling
 • begin met die skouers
 • beweeg dan na die arms en hande
 • die bolyf is die middelpunt van alle beweging, omdat dit ons asem huisves
 • asemhalingsoefeninge is belangrik
 • eindig hierdie afdeling met die bene, enkels en die voete

Postuur / Houding:

 • die postuur moet gemaklike en ekspressiewe stemgebruik en beweging toelaat
 • fokus daarop om die skouers vierkantig en die maag in te hou en algehele stembeheer te behou

Asemhaling en Stem:

 • goeie asemhaling is ‘n fundamentele vereiste vir stemproduksie
 • alle asemhalingsoefeninge moet ná ontspanningsoefeninge uitgevoer word
 • die vereistes vir goeie stemproduksie is ontspanning, goeie postuur, genoegsame asemvoorraad, beheerde gebruik van die diafragma en tussenribspiere, ontspanne en onbeperkte mondelinge- en keelresonators, en die vorming van klanke voor in die mond om ‘n keelstem te voorkom en projeksie te bevorder
 • asemhaling moet met die borskas uitgevoer word deur die ribbekas te vergroot, en met die diafragma

Aktiwiteit 2:

Om ‘n geskrewe teks en afgeronde uitvoering te skep en aan te bied, gebaseer op populêre kultuur: “popstar idols”

[lu 1.6]

Is jy gereed vir die volgende opwindende projek? Maak seker dat jy presies verstaan wat jou opvoeder wil hê jy moet doen en maak seker dat jy die konsepte aangaande hierdie aktiwiteit verstaan. Moenie bang wees om te vra as jy iets nie verstaan nie!

Maar eers moet jy die konsep Populêre Kultuur leer ken.

Populêre kultuur is enige dans, literatuur, musiek, teater, of enige kunsvorm wat deur die ‘man of vrou op straat’ in ‘n literêre, tegnologies gevorderde gemeenskap aangeneem en waardeer word.

Televisie

 • Televisie op sigself is ‘n aspek van populêre kultuur.
 • Dit het die uitvinding van videobandopnemers en -spelers, DVD-spelers en kameras tot gevolg.
 • Baie televisieprogramme val in hierdie kategorie.
 • ‘Sepies’ – daaglikse dramareekse – is maar net een van hierdie vorms; slim ontwerpte advertensies is nog een.
 • In die 21ste eeu is ons bekend gestel met die ‘realiteitstelevisie’-konsep, waar akteurs vervang is deur ‘regte’ mense in ‘regte’ situasies om sodoende geld of ander reuse- pryse te wen, bv. ‘Big Brother’, ‘Survivor’, ‘The Bachelor’, ‘Coca Cola Popstars’ en ‘Idols’.

Om jou eie realiteitstelevisieprogram te vervaardig, moet jy van die volgende kennis neem:

Produksie

 • die volgende is noodsaaklik vir die vervaardiging van hierdie program:
 • skrywers : vir ‘n teks of draaiboek
 • produksiespan : vervaardigers, regisseur, verhoogbestuurders
 • kunsdepartement : stelontwerpers, stelbouers, kostuumontwerpers, grimeerkunstenaars, haarstiliste, rekwisietemeesters
 • musiekdepartement : musiekregisseur, stemafrigter, musikante
 • tegniese departement : videokamera-operateurs, klankingenieurs, beligtingsontwerpers en -operateurs
 • bemarkingsdepartement
 • deelnemers : aanbieders, sangers, beoordelaars

Jou opvoeder sal al hierdie portefeuljes aan jou verduidelik. By watter departement sal jy graag betrokke wil wees? Of sal jy graag een van die deelnemers wil wees? Jy kan kies!

Om hierdie program in werking te stel het ons ‘n teks nodig.

Die teks

 • Bespreek, stel notas saam, stel raamwerk op en skryf ‘n teks vir die produksie as ‘n gesamentlike poging waar al die leerders in die klas betrokke is.
 • Die teks moet die volgende insluit:
 • die programverloop van die produksie, bv. wat gebeur eerste, tweede, ens., tot die laaste toneel van die program;
 • dialoog vir die aanbieders;
 • orde van die optredes;
 • openingstoneel;
 • slottoneel;
 • beoordelingsafdelings na elke optrede;
 • aankondiging van die wenner.

Noudat ons ‘n teks het, kan ons begin. Hier volg ‘n samestelling van die produksie om jou te help met jou beplanning. Maak ‘n merk langs elke item soos dit voltooi word. Hierdie is slegs ‘n voorbeeld. Jy kan jou eie produksielys saamstel volgens jou eie vereistes.

Produksielys

ITEMS NOTAS VOLTOOI
Teks Vervaardiger moet nog goedkeur
Vul van portefeuljes
Peil van sukses
Selektering van finaliste
Selektering van musiek
Repetisiedatums
Opvoerdatum
Publisiteit
Plakkate, kaartjies, ens.
Stelontwerp
Stelbou
Kostuumontwerp
Grimering
Kenwysie
Addisionele musiek
Klanktoerusting
Beligtingstoerusting
Videokameras
Rekwisiete
Beoordelaarstafel
Produksieteks
Videoredigering
Aanbieding van video

Hierdie projek is ‘n spanpoging en dit vereis dat jy baie nou met die ander leerders in jou klas moet saamwerk sodat “Popstar Idols” ‘n sukses kan wees!

Geniet dit!

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
skepping, interpretasie en aanbiedingDie leerder is in staat om werk in elk van die kunsvorme te skep, te interpreteer en aan te bied.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
DANS
1.1 danse uit populêre kulture leer en opvoer;
1.2 die volgende doen om die liggaam voor te berei:
 • doen ‘n vasgestelde opwarming wat die liggaam rek en versterk;
 • toon toenemende kinestetiese bewustheid, konsentrasie en bewustheid van die korrekte en veilige gebruik van die ruggraat en ledemate;
 • beweeg met koördinasie en musikaliteit in passiekombinasie oor ruimte heen.
1.3 improviseer, komponeer en kombineer bewegingsmotiewe deur die gebruik van:1.3.1 bewegings of gebare;1.3.2 herhaling en stiltes;1.3.3 kontrasterende dinamika.
1.4 danspassies en kombinasies daarvan uit minstens twee style of tradisies van Suider-Afrika opvoer.
DRAMA
1.5 ‘n eenvoudige opwarmingsroetine, gebaseer op die onderwyser se oefeninge, saamstel om met die klas te deel;
1.6 met die onderwyser se bystand deelneem aan die skep en aanbieding van ‘n geskrewe skets of afgeronde improvisasie wat op populêre kultuur gebaseer is. Hierdie item behoort:
1.6.1 kennis van die teikengehoor te toon;
1.6.2 hulpmiddels wat tot die stuk bydra, te gebruik;
1.6.3 gepaste dramatiese elemente te gebruik;
1.6.4 ander kunsvorme in te sluit.

Questions & Answers

Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Kuns en kultuur graad 8. OpenStax CNX. Sep 12, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11045/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Kuns en kultuur graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask