<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensoriëntering

Graad 6

Persoonlike ontwikkeling

Module 10

Vermoëns, aanleg, belangstelling, sterk punte en selfbeeld

‘n Onderhoud

Aktiwiteit 1:

Om ‘n onderhoud te voer

[lu 3.1]

Werk in pare

Verbeel jou jy is ‘n joernalis wat by die SARIE of INSIG werk. Jy moet ‘n onderhoud voer om vir jou lesers ‘n kykie in die lewe en persoonlikheid van ‘n "bekende" persoon te gee. Ruil dan die rolle om. Dis belangrik om jou eie identiteit te behou vir die onderhoud. Jy is immers self ‘n belangrike en unieke persoon. Dis nie nodig om Mark Shuttleworth te wees om "iemand" te wees nie.

Hier volg die lys vrae wat jy in die onderhoud gaan gebruik. Jy kan gerus nog verdere vrae byvoeg as jy weet die persoon met wie jy ‘n onderhoud voer, het sekere kenmerke wat nie hierin gedek word nie.

 1. Waar is jy gebore?
 2. Wat is jou huistaal?
 3. Kan jy ook ander tale praat?
 4. Wat is jou geliefkoosde kleur?
 5. Wat eet jy graagste?
 6. Watter fliek het jy meeste geniet? Hoekom?
 7. Watter webruimte besoek jy meeste? (Indien van toepassing)
 8. Wie is vir jou ‘n rolmodel? Waarom?
 9. Wat is jou beste eienskap?
 10. Wat is jou slegste eienskap?
 11. Watter jaar in jou lewe was jou beste jaar tot dusver? Gee redes.
 12. Wat maak jou woedend?
 13. Wat is die beste geskenk wat jy nog ontvang het?
 14. As jy op ‘n eiland gestrand is en jy kan een mens by jou hê, wie sal dit wees? Hoekom?
 15. Sien jy jouself ten eerste as sportmens, akademiese mens of kultuurmens? Hoekom dink jy so?
 16. Watter van jou prestasies op die bogenoemde gebiede staan vir jou uit?
 17. Watter beroep sal jy volg wanneer jy klaar is met skool?
 18. Wie of wat inspireer jou om jou beste te lewer?
 19. Wat is jou beste fisiese eienskap?
 20. Wat is jou slegste of swakste fisiese eienskap?
 21. As jy een ding aan jou liggaam kan verbeter, wat sal dit wees?
 22. Wat is jou grootste droom vir Suid-Afrika se toekoms?
 23. Wat wil jy nog bereik in die lewe?
 24. As jy een wens kry by die "wensfeetjie", wat sal dit wees? (Onthou, die antwoord mag nie wees "dat al my wense sal waar word” nie.)
 25. As jy in die jaar 3003 die aarde sou kon besoek, wat verwag jy om hier aan te tref?

Groepbespreking

Na afloop van die onderhoude kan die klas terug rapporteer en met die opvoeder se leiding sommige van die antwoorde (positief of negatief) bespreek.Indien daar genoeg tyd is, kan een of meer van die interessantste onderhoude voor die hele klas herhaal word.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 3
Persoonlike ontwikkelingDie leerder is in staat om verworwe lewensvaardighede te gebruik om persoonlike potensiaal te verwesenlik en uit te brei ten einde doeltreffend op uitdagings in sy/haar wêreld te reageer.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
 • oor sy/haar eie vermoëns, aanleg, belangstellings en sterk punte, asook selfbeeld, besin;
 • verduidelik hoe om in verskillende situasies op groepdruk te reageer;
 • deernis toon deur vir mense en diere om te gee;
 • die vaardigheid toon om in verskillende konfliksituasies die vrede te behou en as bemiddelaar op te tree;
 • verduidelik wat geleer is deur oor eie ervaring met betrekking tot selfbestuursvaardighede na te dink;
 • ‘n verskeidenheid probleemoplossings-vaardighede vir verskillende kontekste beskryf en kies.

Questions & Answers

how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensorientering graad 6. OpenStax CNX. Sep 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11001/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensorientering graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask