<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensvaardighede

Graad 1

By die skool

Module 2

My eerste dag op skool

Eerste dag op skool

  • Hoe voel jy vandag? Kleur die prentjie in wat die beste wys hoe jy voel.
  • Teken jouself op die eerste skooldag in jou klas. Vertel en teken hoe jy voel oor skool, jou vriende en jou onderwyseres.

Teken hoe jou fotoraampie gaan lyk .

Kleur al die materiaal wat jy vir jou fotoraampie gaan benodig in:

My fotoraam

Kleur die gesiggies in om te sê hoe jy oor jou fotoraampie voel.

  • Kyk mooi na al die prentjies. Waarmee sal jy graag vir Juffrou wil help? (Maak ‘n regmerkie by die prentjies) Kies enige vyf prentjies.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
lewensoriënteringLU 3
PERSOONLIKE ONTWIKKELING:Die leerder kan verworwe lewensvaardighede gebruik om persoonlike potensiaal te bereik en uit te leef om doeltreffend te reageer op uitdagings in die lewe.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
3.3. verskillende gevoelens kan toon en identifiseer, insluitend respek vir lewende dinge.
EBWLU 2
VOLHOUBARE GROEI EN ONTWIKKELINGDie leerder kan begrip toon van volhoubare groei, heropbou en ontwikkeling en krities oor verwante prosesse nadink.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.1 take en verantwoordelikhede by die skool beskryf en sê waarom dit uitgevoer moet word (Opvoeder se aantekeninge).
TEGNOLOGIELU 1
TEGNOLOGIESE PROSESSE EN VAARDIGHEDEDie leerder kan tegnologiese prosesse en vaardighede eties en met verantwoordelikheid toepas deur gepaste inligtings- en kommunikasietegnologie te gebruik.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.1 ( ondersoek ) - ondersoek instel oor waarom produkte van sekere materiale gemaak word (Opvoeder se aantekeninge);1.2 ( ontwerp ) – gepaste materiaal of stowwe kies om ‘n eenvoudige produk te maak om ‘n gegewe behoefte te bevredig;1.3 ( maak ) – ‘n eenvoudige produk van verskillende stowwe of soorte materiaal maak;1.4 ( evalueer ) – uitdrukking en verduideliking gee oor die gemaakte produk.

Memorandum

Die leerders kry geleentheid om te vertel hoe hulle oor skool voel. Sommige leerders mag dalk reeds ‘n skoolomgewing goed ken en ander nie.

  • Bespreek die verskillende emosies wat hulle voel en help hulle om dit te identifiseer.
  • Bespreek die emosies weer twee weke later om te bepaal of die leerders al meer veilig en op hulle gemak voel. Vra vrae soos waarom en hoekom? Wat leer dit hulle van ‘n onbekende situasie? Kan hulle aan ander soortgelyke situasies dink?

Verdeel die klas in groepies van ± vyf leerders elk. Elke groep moet aan drie belangrike dinge dink wat hulle elke dag kan doen om die klaskamer skoon en netjies te hou. Die opvoeder skryf dan met die klas se hulp die vyf belangrikste klaspligte neer (EBW 2.1). Die leerders moet beurte neem om die pligte uit te voer (Die opvoeder kan ‘n pligstaat opstel). Hou ‘n klasbespreking oor ander persone wat take en verantwoordelikhede by die skool het (bv. die skoolhoof, opvoeders of prefekte). Wat sal gebeur as hulle nie hulle pligte nakom nie? Beklemtoon elke leerder se verantwoordelikheid om bv. weer netjies te maak waar hy / sy gewerk het.

  • Leerders ontwerp en maak ‘n fotoraam vir die gesinsfoto. Wys en bespreek die verskillende soorte vorms en rame wat ‘n mens kry. Leerders ondersoek watter soort materiaal vir ‘n raam gebruik kan word. Verduidelik die verskillende stappe. Leerders voltooi die werkvelle om al die verskillende materiale te herken wat hulle vir die raam benodig, asook die ontwerp van die raam. Evalueer die produk (Teg. 1.2 – 1.4).

Questions & Answers

do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensvaardighede. OpenStax CNX. Sep 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11102/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensvaardighede' conversation and receive update notifications?

Ask