<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Na vele onderhandelinge tussen Kruger en Milner van Brittanje, is daar uiteindelik oorlog teen Brittanje verklaar op 11 Oktober 1898.

In 1900 vertrek hy na Europa om hulp te kry teen die Britse magte.

Op 14 Julie 1904 sterf hy in Clarens, Switserland. Sy lyk word na Suid-Afrika gebring en op 16 Desember 1904 plegtig in Pretoria ter aarde bestel.

Opdrag 4:

Om deur skryfwerk iets van jouself bekend te maak

[lu 4.1.1]

Binne die bestek van ongeveer 250 woorde het almal nou ‘n baie goeie beeld oor hoe Paul Kruger se lewe van 75 jaar verloop het. Julle het kennis geneem van die hoogtepunte en die laagtepunte in sy lewe.

Al is julle nog nie so oud soos wat Paul Kruger geword het nie, het julle al baie opwinding beleef en dinge ervaar wat julle altyd sal onthou.

Skryf nou elkeen jul eie lewensbesonderhede neer wat julle as belangrik geskou, byvoorbeeld al die belangrike datums in jul lewens, sport- en akademiese prestasies, ens. of gewoon net dinge wat julle baie goed onthou omdat dit lekker was.

Opdrag 5:

Veelkeusige vrae: om die antwoorde op vrae te kies

[lu 3.2]

Lees die leesstuk Mnr Kok en die Krugermiljoene weer aandagtig deur en voer die volgende opdrag uit deur ‘n kruisie oor die korrekte syfer te trek.

Wat beteken bloedig soos dit in paragraaf 1 gebruik word?

 • Die hitte is draaglik.
 • Dit is so warm dat die kraaie gaap.
 • Die son het ‘n rooierige kleur.

Waarna verwys die dooie siele in paragraaf 3?

 • Leerders in die klaskamer wat dood is.
 • Mense wat reeds begrawe is.
 • Die leerders in die klas wat nie reageer nie.

“Hulle staar hom ongelowig aan” (paragraaf 4) beteken:

 • die leerders wil nie met mnr. Kok oogkontak maak nie;
 • die leerders sukkel om hul oë oop te hou;
 • die leerders is skepties – hulle glo nie wat mnr. Kok sê nie.

Om verheug te wees (paragraaf 5) beteken:

 • om verlig te wees;
 • om bly te wees;
 • om teleurgesteld te wees.

Wat is geskiedenismense (paragraaf 6)?

 • Persone oor wie daar in die geskiedenis geskryf is.
 • Outydse mense.
 • Mense wat oor die geskiedenis skryf (geskiedskrywers).

Waarna verwys die woord “mooi” in paragraaf 10?

 • Die voorkoms van iemand in die klas.
 • Die president het nie lelike name gehad nie.
 • Dit is nie verkeerd nie.

As jy iemand aanpor (paragraaf 12), dan doen jy die volgende:

 • jy kla;
 • jy help iemand om vordering te maak;
 • jy is verlig.

Hoekom noem mnr. Kok vir Peet de Wet op sy volle name (paragraaf 12)?

 • Hy probeer snaaks wees.
 • Omdat Peet de Wet se doopname ook almal tradisioneel name uit die Bybel is, net soos die president s’n.
 • Hy spot vir Peet omdat hy so baie name het.

Persone die naaste aan jou (paragraaf 18) staan bekend as:

 • jou skoonfamilie;
 • jou vertrouelinge;
 • jou bure.

Wat is ‘n legende (paragraaf 25)?

 • Iemand wat beroemd is.
 • Iemand wat berug is.
 • Iemand met ‘n kriminele rekord.

Assessering

LU 3
LEES EN KYK Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.
Dit is duidelik wanneer die leerder :
3.2 vir verskillende doeleindes hardop en stil lees deur gepaste leesstrategieë te gebruik (soos vluglees, soeklees, stiplees, voorspellings, kontekstuele leidrade, afleiding);
3.9 die sosiale, kulturele, omgewings- en etiese kwessies in tekste (soos duidelik in aspekte soos inhoud, taal, kunswerk, karakterisering blyk), identifiseer en bespreek.
LU 4
SKRYF Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Memorandum

SKATTE VAN ALLE SOORTE

Opdrag 1

(i) Paul Kruger

 1. Lord Roberts
 2. Wilhelminia
 3. Gelderland, Bundersrath
 4. Lucas Meyer
 5. Mosambiek
 6. Lourenço Marques was die naaste hawestad aan die Transvaal en die Britse troepe was in Natal en Kaapland teenwoordig.
 7. Sodat dit ná die oorlog weer aangewend kon word om die land op te bou.
 8. Clarens in Switserland
 9. 14 Julie 1904

Opdrag 2

(i) onskatbaar

 1. skatryk
 2. skatkamer
 3. skat
 4. skatlam, skattie, skattebol
 5. skatkis
 6. skattig, skatlik
 7. skatbaar
 8. onderskat
 9. skatter

Opdrag 3

Om verbeeldingryk en kreatief te skryf

Opdrag 5

 • (ii)
 • (iii)
 • (iii)
 • (ii)
 • (iii)
 • (iii)
 • (ii)
 • (ii)
 • (ii)
 • (i) of (ii)

Questions & Answers

do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 7. OpenStax CNX. Sep 09, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11016/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask