<< Chapter < Page Chapter >> Page >

B. Beantwoord nou die volgende sinne in die ontkenning.

Begin elke antwoord met Nee, .....

1. Hou iemand van die tydskrif se voorblad?

2. Het daardie artikel êrens verskyn?

3. Trek iets op die voorblad jou aandag?

4. Sal jy dit ooit koop?

5. Het jy al ooit so ‘n swak advertensie gesien?

6. Gaan jy die tydskrif nog koop?

7. Het jy al so baie interessante artikels gesien?

Selfassessering onder leiding van die opvoeder.

LU 6.3.10

4. SKRIFTELIKE WERK

Vir hierdie aktiwiteit het julle ou, Afrikaanse tydskrifte nodig. Blaai deur ‘n tydskrif en soek twee advertensies. Die eerste advertensie moet handel oor iets wat jy baie graag wil hê of gebruik en wat na jou mening ‘n uitstekende advertensie is. Die tweede advertensie moet handel oor iets wat jy glad nie wil hê of gebruik nie en wat na jou mening ‘n baie swak advertensie is. Knip hierdie advertensies uit en plak hulle of kram hulle vas aan die volgende twee bladsye. Skryf dan onderaan ‘n paragraaf waarin jy beskryf waarom die advertensie geslaagd is of nié geslaagd is nie.

Jy sal dus verduidelik:

Hoekom die advertensie jou oortuig dat dit ‘n goeie produk is en hoekom jy dit wil hê;

Hoekom die advertensie jou nié oortuig dat dit ‘n goeie produk is nie en jy dit dus nié wil hê nie. Dus, in die ontkennende vorm geskryf.

5. MONDELING

Verdeel weer in julle groepe. Julle gaan in julle groep saamwerk en ‘n advertensie maak wat goed sal werk vir televisie.

Kyk televisie vir so twee aande en besluit in julle groepe watter advertensies goed is.

Besluit nou oor die volgende:

 • Wat is julle produk se naam? (Onthou, dit moet ‘n Afrikaanse naam wees.)
 • Wat gaan julle alles gebruik vir julle advertensie? Sekere musiek of ‘n liedjie, kinders, diere, strokiesprentkarakters, ‘n beroemde mens of mense, ‘n sekere storie, ensovoorts?
 • Is julle advertensie komies of ernstig?
 • Wie van julle gaan praat?
 • Watter bewegings gaan julle uitvoer?
 • Wat het julle alles nodig vir julle advertensie?
 • Kostuums, grimering, agtergrond, by-effekte, hulpmiddels, ensovoorts.

Julle opvoeder sal vir julle genoeg tyd gee om in die klas te oefenen voor te berei. ONTHOU: AL DIE GROEPLEDE MOET DEELNEEM!!

6. INDIVIDUELE OPDRAG

Elke groeplid kan nou ‘n tydskrifadvertensie maak. Gebruik sommer dieselfde produk as wat julle groep vir die televisie-advertensie gebruik het. BAIE BELANGRIK: Die slagspreuk moet minstens twaalf Afrikaanse woorde bevat.

Hou die volgende in gedagte voordat jy begin:

 • Is die advertensie op kinders of volwassenes gemik?
 • Is dit ‘n snaakse of ernstige advertensie?
 • Gaan dit ‘n kleurvolle advertensie wees?
 • Wat gaan jou slagspreuk wees?
 • Hoe kan jy seker maak die produk gaan verkoop?

Gebruik ‘n A4-grootte vel papier vir die advertensie.

Gebruik die volgende assesseringsruit om ‘n maat se advertensie te assesseer.

 • Nooi ‘n gas / die skoolhoof na julle klas toe om al die televisie-advertensies en ook die tydskrif-advertensies te kom beoordeel en ‘n 1 ste , 2 e en 3 e plek toe te ken.
 • Kan iemand aan ‘n oorspronklike naam vir die toekenning dink?

Assessering

LU 2
PRAAT Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.2 voer interaksie in die addisionele taal:
2.2.1 gebruik taal vir ‘n wye verskeidinheid funksies: gee uitdrukking aan menings en gevoelens, maak keuses, gee raad en maak voorstelle (soos Ek dink jy moet ...);
2.3 toon ontikkeling in die vermoë om kenmerke van gesproke taal te gebruik om te kommunikeer: woord- en sinaksent, intonasie, ritme;
2.4 begin sosiale en etiese kwessies debatteer.
LU 3
LEES EN ONDERSOEK Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
3.4 lees vir inligting:
3.4.1 volg feitelike tekste (soos ‘n beskrywing van die proses om papier te maak);
3.4.2 lees eenvoudige diagramme, grafieke en tabelle;
3.5 ontleed advertensies en pamflette;
3.6 gebruik leesstrategieë:
3.6.1 pas gepaste leestegnieke op verskillende tekssoorte toe (soos: soeklees ‘n telefoongids; stiplees instruksies; vluglees ‘n koerant se opskrifte);
3.7 lees vir genot:
3.7.5 los woordraaisels op (soos blokkiesraaisels).
LU 6
TAALSTRUKTUUR EN –GEBRUIKDie leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
6.2 spel bekende woorde korrek:
6.2.1 woorde wat dikwels verkeerd gespel word (soos: vriende, wêreld,vyftien, wanneer);
6.3 gebruik verskillende eenvoudige taalvorme en sinstrukture om mondelings en skriftelik te kommunikeer:
6.3.10 die ontkennende vorm (soos: Ek hou nie van brood nie; Niemand sal dit doen nie);
6.3.11 die verbinding van sinne met voegwoorde met die korrekte woordorde.

Memorandum

1. eie keuse

2.

(1) Nommer Een

(2) Tieners

(3) Suid-Afrika

(4) Kalifornië

(5) Elke Woensdag

(6) 20,95

(7) ja

(8) ja

(9) CD

 1. Bonkige Bruno

3. A.

1. Nee, hy drink nie graag lemoensap nie.

2. Nee, sy hou nie van gaskoeldrank nie.

3. Nee, water is nie die gewildste drankie nie.

4. Nee, ek dink nie dit is ‘n goeie advertensie nie.

B.

1. Nee, niemand hou van die tydskrif se voorblad nie.

2. Nee, daardie artikel het nêrens verskyn nie.

3. Nee, niks op die voorblad trek my aandag nie.

4. Nee, ek sal dit nooit koop nie.

5. Nee, ek het nog nooit ‘n swak advertensie gesien nie.

6. Nee, ek gaan nie die tydskrif koop nie.

7. Nee, ek het nog nooit so baie interessante artikels gesien nie.

Questions & Answers

do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 7. OpenStax CNX. Sep 09, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11017/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask