<< Chapter < Page Chapter >> Page >

B. Beantwoord nou die volgende sinne in die ontkenning.

Begin elke antwoord met Nee, .....

1. Hou iemand van die tydskrif se voorblad?

2. Het daardie artikel êrens verskyn?

3. Trek iets op die voorblad jou aandag?

4. Sal jy dit ooit koop?

5. Het jy al ooit so ‘n swak advertensie gesien?

6. Gaan jy die tydskrif nog koop?

7. Het jy al so baie interessante artikels gesien?

Selfassessering onder leiding van die opvoeder.

LU 6.3.10

4. SKRIFTELIKE WERK

Vir hierdie aktiwiteit het julle ou, Afrikaanse tydskrifte nodig. Blaai deur ‘n tydskrif en soek twee advertensies. Die eerste advertensie moet handel oor iets wat jy baie graag wil hê of gebruik en wat na jou mening ‘n uitstekende advertensie is. Die tweede advertensie moet handel oor iets wat jy glad nie wil hê of gebruik nie en wat na jou mening ‘n baie swak advertensie is. Knip hierdie advertensies uit en plak hulle of kram hulle vas aan die volgende twee bladsye. Skryf dan onderaan ‘n paragraaf waarin jy beskryf waarom die advertensie geslaagd is of nié geslaagd is nie.

Jy sal dus verduidelik:

Hoekom die advertensie jou oortuig dat dit ‘n goeie produk is en hoekom jy dit wil hê;

Hoekom die advertensie jou nié oortuig dat dit ‘n goeie produk is nie en jy dit dus nié wil hê nie. Dus, in die ontkennende vorm geskryf.

5. MONDELING

Verdeel weer in julle groepe. Julle gaan in julle groep saamwerk en ‘n advertensie maak wat goed sal werk vir televisie.

Kyk televisie vir so twee aande en besluit in julle groepe watter advertensies goed is.

Besluit nou oor die volgende:

 • Wat is julle produk se naam? (Onthou, dit moet ‘n Afrikaanse naam wees.)
 • Wat gaan julle alles gebruik vir julle advertensie? Sekere musiek of ‘n liedjie, kinders, diere, strokiesprentkarakters, ‘n beroemde mens of mense, ‘n sekere storie, ensovoorts?
 • Is julle advertensie komies of ernstig?
 • Wie van julle gaan praat?
 • Watter bewegings gaan julle uitvoer?
 • Wat het julle alles nodig vir julle advertensie?
 • Kostuums, grimering, agtergrond, by-effekte, hulpmiddels, ensovoorts.

Julle opvoeder sal vir julle genoeg tyd gee om in die klas te oefenen voor te berei. ONTHOU: AL DIE GROEPLEDE MOET DEELNEEM!!

6. INDIVIDUELE OPDRAG

Elke groeplid kan nou ‘n tydskrifadvertensie maak. Gebruik sommer dieselfde produk as wat julle groep vir die televisie-advertensie gebruik het. BAIE BELANGRIK: Die slagspreuk moet minstens twaalf Afrikaanse woorde bevat.

Hou die volgende in gedagte voordat jy begin:

 • Is die advertensie op kinders of volwassenes gemik?
 • Is dit ‘n snaakse of ernstige advertensie?
 • Gaan dit ‘n kleurvolle advertensie wees?
 • Wat gaan jou slagspreuk wees?
 • Hoe kan jy seker maak die produk gaan verkoop?

Gebruik ‘n A4-grootte vel papier vir die advertensie.

Gebruik die volgende assesseringsruit om ‘n maat se advertensie te assesseer.

 • Nooi ‘n gas / die skoolhoof na julle klas toe om al die televisie-advertensies en ook die tydskrif-advertensies te kom beoordeel en ‘n 1 ste , 2 e en 3 e plek toe te ken.
 • Kan iemand aan ‘n oorspronklike naam vir die toekenning dink?

Assessering

LU 2
PRAAT Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.2 voer interaksie in die addisionele taal:
2.2.1 gebruik taal vir ‘n wye verskeidinheid funksies: gee uitdrukking aan menings en gevoelens, maak keuses, gee raad en maak voorstelle (soos Ek dink jy moet ...);
2.3 toon ontikkeling in die vermoë om kenmerke van gesproke taal te gebruik om te kommunikeer: woord- en sinaksent, intonasie, ritme;
2.4 begin sosiale en etiese kwessies debatteer.
LU 3
LEES EN ONDERSOEK Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
3.4 lees vir inligting:
3.4.1 volg feitelike tekste (soos ‘n beskrywing van die proses om papier te maak);
3.4.2 lees eenvoudige diagramme, grafieke en tabelle;
3.5 ontleed advertensies en pamflette;
3.6 gebruik leesstrategieë:
3.6.1 pas gepaste leestegnieke op verskillende tekssoorte toe (soos: soeklees ‘n telefoongids; stiplees instruksies; vluglees ‘n koerant se opskrifte);
3.7 lees vir genot:
3.7.5 los woordraaisels op (soos blokkiesraaisels).
LU 6
TAALSTRUKTUUR EN –GEBRUIKDie leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
6.2 spel bekende woorde korrek:
6.2.1 woorde wat dikwels verkeerd gespel word (soos: vriende, wêreld,vyftien, wanneer);
6.3 gebruik verskillende eenvoudige taalvorme en sinstrukture om mondelings en skriftelik te kommunikeer:
6.3.10 die ontkennende vorm (soos: Ek hou nie van brood nie; Niemand sal dit doen nie);
6.3.11 die verbinding van sinne met voegwoorde met die korrekte woordorde.

Memorandum

1. eie keuse

2.

(1) Nommer Een

(2) Tieners

(3) Suid-Afrika

(4) Kalifornië

(5) Elke Woensdag

(6) 20,95

(7) ja

(8) ja

(9) CD

 1. Bonkige Bruno

3. A.

1. Nee, hy drink nie graag lemoensap nie.

2. Nee, sy hou nie van gaskoeldrank nie.

3. Nee, water is nie die gewildste drankie nie.

4. Nee, ek dink nie dit is ‘n goeie advertensie nie.

B.

1. Nee, niemand hou van die tydskrif se voorblad nie.

2. Nee, daardie artikel het nêrens verskyn nie.

3. Nee, niks op die voorblad trek my aandag nie.

4. Nee, ek sal dit nooit koop nie.

5. Nee, ek het nog nooit ‘n swak advertensie gesien nie.

6. Nee, ek gaan nie die tydskrif koop nie.

7. Nee, ek het nog nooit so baie interessante artikels gesien nie.

Questions & Answers

find the 15th term of the geometric sequince whose first is 18 and last term of 387
Jerwin Reply
I know this work
salma
The given of f(x=x-2. then what is the value of this f(3) 5f(x+1)
virgelyn Reply
hmm well what is the answer
Abhi
how do they get the third part x = (32)5/4
kinnecy Reply
can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
hmm
Abhi
is it a question of log
Abhi
🤔.
Abhi
I rally confuse this number And equations too I need exactly help
salma
But this is not salma it's Faiza live in lousvile Ky I garbage this so I am going collage with JCTC that the of the collage thank you my friends
salma
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
hii
Uday
hi
salma
what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
The answer is neither. The function, 2 = 0 cannot exist. Hence, the function is undefined.
Al
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 7. OpenStax CNX. Sep 09, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11017/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask