<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans huistaal

Slinkse planne

Opvoeders afdeling

Memorandum

INLEIDING

Die Graad 2-opvoeder moet voortbou op die werk wat in Graad 1 gedoen is ten opsigte van die Huistaal. Dit is daarom noodsaaklik dat die opvoeder vertroud sal wees met elke leerder se vermoë om die Huistaal te gebruik. ‘n Vertrekpunt moet volgens die leerders se vorderingsverslag, profiel en portefeuljes bepaal word alvorens met Graad 2-modules begin word. Indien nodig moet die nodige aanpassings gemaak word.

Tydskedule

Daar word voorgestel dat ongeveer twee modules per kwartaal voltooi word. Die opvoeder moet haar deur die leerders laat lei aangesien die vinnige werkers gouer deur die modules sal werk terwyl die stadige werkers heelwaarskynlik meer tyd sal nodig hê.

Die bladsye vir die opvoeder wat by elke module aangeheg is, word nie aan die leerders uitgedeel nie.

 • LUISTER, PRAAT, LEES EN SKRYF

Thandi skryf ‘n storie oor die films wat by die skool vertoon is, naamlik “Slinkse planne”.

Die drie boewe – Jakkals, Muishond en Slang beland in die moeilikheid en word deur Koning Leeu gestraf.

Interessante besprekings oor hongersnood, diefstal, geweld, straf, betogings vloei hieruit.

Leerders lees en ontleed raaisels en neem deel aan telefoongesprekke.

 • KLANKE EN WOORDBOU

fl-, fr-, spr-, str- en die eindklanke -ts, -mp, -nk, en -ks word behandel. Leerders voltooi ‘n werkvel met woorde wat dieselfde klink maar anders geskryf word.

 • SKRIF
:
:
:
:
:

Leerders afdeling

Inhoud

 • Luister na die storie.
 • Lees die storie versigtig vir Juffrou.

Ouma Rosie, Mammie, Pappa en Themba sit aandagtig en luister na die storie wat Thandi geskryf het oor die filmvertoning by die skool. Haar storie se naam is ..........

Slinkse planne – deel 1

Jakkals kom gaap-gaap uit sy skuilplek onder die bos uit.

“Ek is honger”, sê hy. “Ek het drie dae laas iets geëet. As ek nie nou kos kry nie, gaan ek dood van die honger”. Hy sluip druipstert om die bos en sien vir Muishond onder die takke lê.

“Muishond! Muishond!” roep hy hard. “Word wakker! Jy moet asseblief vir my kom help. Ek gaan dood van die honger. Gister het ek amper ‘n kwartel gevang, maar toe ek nader kom, vlieg hy weg. Hy het natuurlik weer net gemaak asof hy ‘n seer vlerk het”.

“My lyf is seer, Jakkals. Ek het vier dae laas geëet. Die kos is baie skaars in die bos. Ek weet nie wat van ons gaan word nie.” Muishond draai om en raak dadelik weer aan die slaap.

LU 1.3 LU 3.3 LU 4.3

Hoe goed het jy geluister?

 • Wat is die hoofgedagte van “Slinkse Planne – Deel 1?”
 • Gee ‘n rede waarom Jakkals dood van die honger was.
 • Verduidelik hoe die kwartels Jakkals uitoorlê het.
 • Waarom dink jy is die kos wat Jakkals gesoek het, skaars?
 • Waar of onwaar? Gee redes.

1. Jakkals is slinks.

2. Jakkals is in die moeilikheid.

3. Gewoonlik word jakkalse in stories as helde beskou.

4. Muishond is Jakkals se vyand.

5. Muishond is ook honger.

6. Jy is jammer vir Jakkals.

7. Jy is jammer vir Muishond.

 • Hier is twee sinne sonder hoofletters en punte. Skryf hulle korrek oor.

ek het vier dae laas geëet die kos is baie skaars

Questions & Answers

what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 2. OpenStax CNX. Oct 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11132/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 2' conversation and receive update notifications?

Ask