<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensoriëntering

Graad 7

Fisiese ontwikkeling en beweging

Module 19

Goeie sportmangees

Goeie sportmangees en regverdigheid op die sport- en atletiekveld

Die media bring gereeld wanpraktyke op die sportveld onder ‘n mens se aandag. Dit wil voorkom asof enige vorm van kompetisie en die beoordeling daarvan ‘n potensiële teelaarde is vir aggressie en wanorde as daar nie ‘n stel streng reëls vooraf neergelê word en dan streng daarby gehou word nie. Hierdie reëls moet ook toeskouers se gedrag insluit.

Op die volgende bladsye volg ‘n aantal berigte wat in die koerant verskyn het wat verskeie probleemsituasies uitlig.

Groepwerk

[LU 4.5]

Verdeel die klas in groepe.

Elke groep kry een berig om te bespreek.

Die groep moet die volgende vrae hanteer:

  • Watter sportsoort word hier bespreek?
  • Op watter vlak word die sportsoort beoefen (bv. skolesport, nasionaal, ens.)?
  • Wie is die skuldige party/e?
  • Van watter oortreding is hier ter sprake?
  • Wat sou die negatiewe situasie kon verhoed?
  • Indien julle groep die raad was wat die probleem moes hanteer, wat sou julle gedoen het om (a) die situasie te ontlont, en (b) te verhoed dat dit weer gebeur?
  • Het julle by die skool al situasies beleef waar onregverdige optrede op die sportveld, swak sportmansgees of toeskouerswangedrag ‘n probleem was?
  • Indien wel, bespreek moontlike oplossings vir julle skool se situasie.

Addisionele opdrag

Leerders kan voorbeelde van swak sportmangees of sportmisdrywe in hulle plaaslike koerant skool toe bring vir bespreking. Soortgelyke voorvalle word ook ongelukkig in skolesport aangetref. Plaaslike koerante berig dikwels daaroor.

Die burger, 13 augustus, 2002

Tweede rugbyskok

Die reaksie van sommige Suid-Afrikaners op die skandalige gedrag van ‘n

toeskouer by Saterdag se rugbytoets is eintlik net so skokkend soos syne.

Die optrede van mnr. Pieter van Zyl, wat in ‘n kritieke stadium van die toets tussen die All Blacks en die Springbokke op die veld gehardloop en die Ierse skeidsregter, David McHugh, se skouer uit lit geduik het, was ploertagtig.

Die mense wat onmiddellik hul steun aan Van Zyl toegesê het, geld insamel vir

sy regskoste en hom te hulp snel omdat hy besluit het om "die ref ‘n bietjie

wakker te gaan maak", moet besef dat hulle hulleself ook aan die kant van sulke

onbeskoftheid plaas.

In geen beskaafde land met opgevoede mense wat ooreengekom het om volgens

sekere universeel-aanvaarde norme saam te leef, kan sulke gedrag goedgepraat

word nie. Dis noodsaaklik dat hulle verstaan dat die meerderheid van die ordentlike mense in hierdie land sulke optrede afkeur en daarop aandring dat dit gestraf word.

Die goedkeurende reaksie van sommige is kommerwekkend as dit ‘n aanduiding

is van die morele verwarring in ‘n samelewing wat verleer het dat enige spel volgens die reëls gespeel moet word as jy nie ‘n chaos wil hê nie.

Dit help nie om allerhande verskonings vir sy gedrag aan te voer nie, en te "ja, maar" terwyl versagtende omstandighede gesoek word nie. Wat hy gedoen

het, is verkeerd. Daar is geen grys gebied nie.

Van Zyl het agterna aangedui dat hy so boefagtig opgetree het omdat die

Questions & Answers

can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
The answer is neither. The function, 2 = 0 cannot exist. Hence, the function is undefined.
Al
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
is it 3×y ?
Joan Reply
J, combine like terms 7x-4y
Bridget Reply
im not good at math so would this help me
Rachael Reply
yes
Asali
I'm not good at math so would you help me
Samantha
what is the problem that i will help you to self with?
Asali
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensorientering graad 7. OpenStax CNX. Sep 10, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11028/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensorientering graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask