<< Chapter < Page Chapter >> Page >

_______________________________________________________________

viii) Sal JY dié huis koop as jy dit kon bekostig? _______________________

Hoekom/hoekom nie? ___________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

c) Maak ’n lys van pryse van nog 10 huise wat geadverteer word.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

i) Bereken die mediaan. ____________________________________________

_____________________________________________________________________

ii) Wat is die gemiddelde prys waarteen dié huise verkoop word?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

12.4 Versamel ook die volgende inligting:

a) Raadpleeg jou plaaslike koerant / TV-gids. Kyk hoeveel tyd aan die volgende spandeer word en voltooi die tabelle.

TV 2
Program Maan Dins Woens Don Vry
Nuus
Sepies
Flieks
Kindervermaak
Sport
TV 3
Program Maan Dins Woens Don Vry
Nuus
Sepies
Flieks
Kindervermaak
Sport

b) Beantwoord die volgende vrae:

i) Aan watter tipe program word die meeste tyd spandeer op TV 2?

_______________________________________________________________

ii) Aan watter tipe program word die ministe tyd spandeer op TV 3?

_______________________________________________________________

iii) Watter stasie/kanaal spandeer die meeste tyd aan sport? _________________

iv) Watter stasie/kanaal spandeer die minste tyd aan kindervermaak? __________

v) Na watter van die bogenoemde soorte programme kyk JY die meeste?

_______________________________________________________________

12.5 Kan jy aan nog metodes dink om inligting te versamel?

_______________________________________________________________

Assessering

Leeruitkomste 5: Die leerder is in staat om data te versamel, op te som, voor te stel en krities te ontleed om gevolgtrekkings en voorspellings te maak en om toevallige variasie te interpreteer en te bepaal.

Assesseringstandaard 5.1: Dit is duidelik wanneer die leerder vrae oor menseregte-, sosiale, politieke, kulturele, omgewing- en ekonomiese sake in eie omgewing stel;

Assesseringstandaard 5.2: Dit is duidelik wanneer die leerder geskikte bronne vir die versameling van data (insluitend maats, gesin en familie, koerante, boeke, tydskrifte) kies;

Assesseringstandaard 5.3: Dit is duidelik wanneer die leerder eenvoudige vraelyste (met ‘n verskeidenheid moontlike antwoorde) en ontwerp gebruik en vraelyste (met ja/nee-tipe-antwoorde) gebruik ten einde data te versamel (alleen en of as lid van ‘n groep of span) om vrae te beantwoord;

Assesseringstandaard 5.6: Dit is duidelik wanneer die leerder opsommings maak van ongegroepeerde numeriese data deur die gemiddeld, mediaan en modus as bepalers van sentrale neigings te bereken, en daartussen onderskei;

Assesseringstandaard 5.9: Dit is duidelik wanneer die leerder data wat op verskeie maniere voorgestel is krities lees en interpreteer ten einde gevolgtrekkings en voorspellings te maak wat sensitief is.

Questions & Answers

a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
is it 3×y ?
Joan Reply
J, combine like terms 7x-4y
Bridget Reply
im not good at math so would this help me
Rachael Reply
how did I we'll learn this
Noor Reply
f(x)= 2|x+5| find f(-6)
Prince Reply
f(n)= 2n + 1
Samantha Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 7. OpenStax CNX. Oct 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11076/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask