<< Chapter < Page Chapter >> Page >

LU 3.4

In die vorige module is die aa, ee en oo klanke aangeleer. In hierdie module hersien ons bogenoemde klanke en leer ook die uu en oe klanke aan. Agterin hierdie module is weer klankekaartjies wat die leerders kan uitknip om woorde mee te bou. Laat hulle hierdie kaartjies gereeld uithaal en daarmee woorde bou. (Dit is verkieslik dat die kaartjies op karton gekopieer word.)

LU 6.1

Leer die volgende woorde vir die leerders aan: sport, visvang, rugby, krieket, netbal, hokkie, sokker. Onthou om hierdie, asook woorde uit vorige modules, gereeld vir die leerders te flits.

LU 3.4

Laat die leerders die storie op die volgende bladsy eers in groepe, en daarna individueel lees en die prentjie teken.

Laat leerders nou ‘n klasstorie in groepe skryf. Verdeel die klas in groepe en gee aan elke groep ‘n skoon papier en een van die prentjies op p 16. (Prente kan vergroot word soos nodig.) Daar moet genoeg groepe wees sodat elkeen ‘n prentjie kan kry. Groot klasse kan twee stories skryf. Elke groep moet nou vier sinne skryf wat by die prent pas. Op die ou end word die bladsy saamgebind as ‘n storie. Die onderwyser beweeg tussen die groepe en help met die spel van woorde waar nodig. Gee vir elke leerder ‘n takie, byvoorbeeld knip en plak die prentjie, kleur dit in, doen die skryfwerk, soek woorde in die woordeboekie, kontroleer, ens. Elke leerder in die groep moet op die ou end sy groep se storie lees om seker te maak dat hy / sy tevrede is en om te verseker dat daar so min as moontlik foute is.

Leerders afdeling

Inhoud

Willie se vangs

“Jy het ‘n vis gevang, jy het ‘n vis gevang”, skree Makkie opgewonde en val sommer van Willie se skouer af, so opgewonde is hy. “Trek hom uit! Trek die vis uit!”

Enige visserman sal vir jou vertel dat mens soms nogal spook en spartel om die vis uit die water te trek. Willie se voorkop is op ‘n plooi getrek van die konsentrasie! Hierdie is ‘n groot vis, hy kan dit sommer voel! Dis baie swaar en dit gaan nie maklik wees om hom uit die water te trek nie! Hy sal moet stewig staan, anders gaan hierdie vis hóm vang en dan beland hulle dalk albei in die water!

Willie trek en trek. Makkie en Vollie juig! Almal is baie opgewonde! Hulle moedig vir Willie aan. Vollie het nou skoon vergeet dat hy eintlik op soek was na sy eie aandete. Vlakvarke eet mos nie vis nie en hy sal nie kan saameet aan hierdie lekker vis nie.

Willie sukkel. Hy sit later plat op die grond en Vollie en Makkie sit agter hom en help hom. Makkie is eintlik te klein om regtig te help, maar hy is so opgewonde dat hy enigiets sal doen om hierdie vis van Willie uit te trek.

Skielik val al drie plat op hulle rug! “Die vis, waar is die vis?”, skree Makkie. Vollie en Willie staan verslae en kyk na die hoek van sy visstok. Daar is nie ‘n vis nie! Daar is ‘n groot stuk plant aan sy hoek! Willie het sy stok te ver ingegooi. Sy hoek het aan ‘n plant aan die oorkant vasgehaak sonder dat hulle dit gesien het! Dit was nooit ‘n vis wat gebyt het nie. Dit was maar sommer die plant wat die vislyn laat styftrek het! Ai, en hy was so opgewonde oor sy vis!

Skielik raak Vollie opgewonde. “Dis ‘n plant met ‘n baie lekker knol! Kan ek dit maar kry, Willie? Ek wil dit vir my aandete hê!” Skielik begin almal lag! Willie het sowaar ‘n plant gevang vir Vollie se aandete! Hy kon nou wel nie sy eie aandete vang nie, maar ten minste kon hy vir Vollie help! Saam stap hulle terug huis toe. “Volgende keer gaan jy ‘n regte vis vang,” troos Vollie. “Vir jou aandete!” Almal lag weer. “Ja, volgende keer”, sê Willie.

  • Kyk of jy beter as Willie kan visvang! Omkring die woorde wat jy kan lees.

LU 6.1
  • Kies die regte klankie om die woord te bou.
LU 1.6
LU 4.4
  • Lees die storie en teken die prentjie.

Willie wil gaan krieket speel. Sy pappa het sy kolf vir hom gemaak. Dit is ‘n baie mooi kolf. Willie hou baie daarvan. Makkie, Vollie, Kassie en Bienkie gaan ook saam. Hulle speel langs die rivier. Bienkie gooi die bal. Willie slaan eerste. Hy slaan die bal hard. Hy slaan die bal in die rivier. Almal soek en soek. Makkie kry die bal. Dit was langs ‘n groot klip. Nou is almal bly. Hulle kan weer speel.

LU 3.4
LU 4.1
  • Kies die regte woord om die blokkiesraaisel te voltooi.
krieket netbal rugby hokkie
atletiek tennis sokker

1. In hierdie sport moet jy probeer om ‘n drie te druk.

2. Hierdie sport word slegs deur meisies en vroue gespeel.

3. Jy kan nie hierdie sport sonder ‘n raket speel nie,

4. As jy hierdie sport wil speel, moet jy ‘n groot ronde bal skop.

5. Aan watter sportsoort neem Shaun Pollock deel?

6. As jy hieraan wil deelneem, moet jy vinnig hardloop!

LU 5.3

Assessering

Leeruitkomste 3: LEES EN KYK : Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.

Assesseringstandaard 3.4: Dit is duidelik wanneer die leerder letters en woorde herken en betekenis uit geskrewe teks skep.

Leeruitkomste 4: LEES EN KYK : Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard 4.1: Dit is duidelik wanneer die leerder toenemend leesbaar skryf.

Assesseringstandaard 4.4: Dit is duidelik wanneer die leerder ‘n konsepweergawe van ‘n skryfstuk skryf en dit hersien.

Leeruitkomste 5: DINK EN REDENEER : Die leerder is in staat om taal vir dink en redeneer te gebruik en inligting vir leer te verkry, verwerk en gebruik.

Assesseringstandaard 5.3: Dit is duidelik wanneer die leerder taal gebruik om te ondersoek.

Leeruitkomste 6: TAALSTRUKTUUR EN –GEBRUIK : Die leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.

Assesseringstandaard 6.1: Dit is duidelik wanneer die leerder klanke in verband bring met letters en woorde.

Questions & Answers

find the 15th term of the geometric sequince whose first is 18 and last term of 387
Jerwin Reply
I know this work
salma
The given of f(x=x-2. then what is the value of this f(3) 5f(x+1)
virgelyn Reply
hmm well what is the answer
Abhi
how do they get the third part x = (32)5/4
kinnecy Reply
can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
hmm
Abhi
is it a question of log
Abhi
🤔.
Abhi
I rally confuse this number And equations too I need exactly help
salma
But this is not salma it's Faiza live in lousvile Ky I garbage this so I am going collage with JCTC that the of the collage thank you my friends
salma
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
hii
Uday
hi
salma
what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
The answer is neither. The function, 2 = 0 cannot exist. Hence, the function is undefined.
Al
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 1. OpenStax CNX. Sep 08, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11010/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 1' conversation and receive update notifications?

Ask