<< Chapter < Page Chapter >> Page >

VOORBEELDE:

 • besluit – Ons het besluit om te gaan draf.
 • gebruik – Hy he t min bestanddele gebruik.
 • herhaal – Mnr. Nel het die instruksies herhaal.
 • erken – Ek het dadelik erken dat ek verkeerd was.
 • ontmoet – Hulle het die sportster ontmoet.
 • verstaan – Hy het die opdrag verstaan.
 • misbruik – Julle het hom net misbruik.

ONTHOU:

is word was – Sy is siek. – Sy was siek.

is word sal wees – Ek is bly. – Ek sal bly wees .

het word het gehad – Hy het nuwe skoene. – Hy het nuwe skoene gehad.

het word sal hê – Hy het nuwe skoene. – Hy sal nuwe skoene hê.

BAIE BELANGRIK:

‘n Werkwoord + Voorsetsel word aanmekaar geskryf in die toekomende tyd:

Ek tel die boek op .

Ek sal die boek optel.

‘n Werkwoord + Voorsetsel word aanmekaar geskryf met ’n -ge- tussen die twee dele in die verlede tyd.

Ek tel die boek op .

Ek het die boek opgetel.

ONTHOU JULLE NOG?

In die verlede tyd verander die volgende hulpwerkwoorde:

moet moes wil wou

kan kon sal sou

Skryf nou die volgende sinne eers in die verlede tyd oor en daarna in die toekomende tyd.

Teenwoordige tyd Verlede tyd Toekomende tyd
 1. Ek is moeg.
 1. Hy hardloop vinnig.
 1. Hulle het sterk spiere.
 1. Sy pak haar sportklere in.
 1. Jy ontvang ‘n goue medalje.
 1. Hy gedra hom.
 1. Ek moet luister.
 1. Ons kan swem.
 1. Hulle maak die deur toe.
 1. Hulle wil speel.
LU 6.1

SELFASSESSERING: TYE VAN DIE WERKWOORD

Merk af (jy kan selfs later weer afmerk)

 Ek verstaan nie verlede of toekomende tyd nie.

 Ek verstaan net een van die twee tye, naamlik (verlede/toekomende) tyd.

 Ek is nog onseker en het hulp nodig.

 Ek verstaan die werk, maar moet nog op my eie oefen, want ek neem lank om die sinne te skryf.

 Ek verstaan die werk en kan die sinne skryf, maar maak nog onnodige foute.

 Ek voel ek verstaan die werk en kan dit doen nadat ek dit geoefen het.

 Ek kan tye van die werkwoord met gemak doen, sonder enige hulp.

Mondeling

INSTRUKSIES

Jy het ‘n keuse:

 1. Gee instruksies vir ‘n reeks oefeninge.
 2. Gee instruksies hoe om ‘n sekere resep voor te berei.

Jy moet weer saam met ‘n maat werk. Vir die reeks oefeninge moet jou maat gemaklike klere aantrek. Jou instruksies moet duidelik wees sodat jou maat presies weet wat hy of sy moet doen. (Daar moet drie verskillende oefeninge gedoen word).

Vir die resep moet jy al die bestanddele, mengbak, lepels, ens. saambring. Jou instruksies moet duidelik wees sodat jou maat presies weet wat hy of sy moet doen. Hou dit eenvoudig.

LU 2.2.2

Skriftelike werk

Skryf nou jou instruksies of resep hieronder neer:

Ruil jou instruksies/resep om met jou maat s’n en assesseer sy/haar werk.

GLAD NIE SOMS DIKWELS ALTYD
Duidelike instruksies
Goeie taalgebruik
Hoofletters waar nodig
Punktuasie waar nodig
Goeie sinsbou (korrekte woordorde)
Korrekte spelling
Maklik uitvoerbaar

Geassesseer deur

LU 4.6.1
LU 4.6.2
LU 4.6.4

Assessering

LU 2
PRAATDie leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.2 voer interaksie in die addisionele taal:
2.2.1 gebruik taal vir ‘n wye verskeidenheid funksies: gee uitdrukking aan menings en gevoelends, maak keuses, gee raad en maak voorstelle (soos: Ek dink jy moet …)
2.2.2 neem deel aan rolspel in verskillende situasies wat verskillende soorte taalgebruik behels (soos formele en informele telefoongesprekke);
2.4 begin sosiale en etiese kwessies debatteer:
2.4.4 gee mening/standpunt en redes daarvoor (soos: Ek sê dit, want ...);
LU 3
LEES EN KYKDie leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
3.1 lees ‘n teks (fiksie of nie-fiksie):
3.1.1 identifiseer doel, teikengroep en konteks;
3.4 lees vir inligting:
3.4.1 volg feitelike tekste (soos ‘n beskrywing van die proses om papier te maak).
3.7 lees vir genot:
3.7.5 los woordraaisels op (soos blokkiesraaisels).
LU 4
SKRYFDie leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
4.1 skryf om inligting oor te dra:
4.1.1 vul vorms en rooster in;
4.1.3 gebruik inligting uit ‘n onderhoud en skryf ‘n verslag of gee ‘n beskrywing daarvan;
4.2 skryf vir ‘n sosiale doel:
4.2.1 skryf eenvoudige persoonlike briewe (soos: aanvaar ‘n uitnodiging, reageer op ‘n advertensie) en toon bewustheid van die kenmerke van die tekssoort;
4.4 skryf skeppend:
4.4.1 toon ontwikkelende vermoë om stories, gedigte en toneelstukke te skryf (soos deur dialoog by ‘n storie in te sluit);
4.5 ontwerp mediatekste:
4.5.1 gebruik ‘n raam om ‘n eenvoudige advertensie te ontwerp;
4.6 benader skryf as ‘n proses:
4.6.1 beplan ‘n skryfstuk volgens die doel, teikengroep en konteks;
4.6.2 skryf ‘n konsepweergawe en lees en bespreek dit krities;
4.6.4 gebruik kennis van grammatika en spelling om te redigeer.

Memorandum

2.

(a) W (f) O

(b) O (g) W

(c) O (h) O

(d) W (i) OB

(e) W (j) OB

3. (a)

(i) … in ‘n houer gooi.

(ii) … roomys en jogurt klits tot dit lig en Skuimerig is.

(iii) … in ‘n lang glas skink.

(iv) … die melkskommel drink en dit geniet.

(b)

(i) … in ‘n houer gegooi.

(ii) … roomys en jogurt geklits tot dit lig en skuimerig was.

(iii) … in ‘n lang glas geskink.

(iv) … die melkskommel gedrink en dit geniet.

Teenwoordige tyd Verlede tyd Toekomende tyd
1. Ek is moeg. Ek was moeg. Ek sal moeg wees.
2. Hy hardloop vinnig. Hy het vinnig gehardloop. Hy sal vinnig hardloop.
3. Hulle het sterk spiere. Hulle het sterk spiere gehad. Hulle sal sterk spiere hê.
4. Sy pak haar sportklere in. Sy het haar sportklere ingepak. Sy sal haar sportklere inpak.
5. Jy ontvang ‘n goue medalje. Jy het ‘n goue medalje ontvang. Jy sal ‘n goue medalje ontvang.
6. Hy gedra hom. Hy het hom gedra. Hy sal hom gedra.
7. Ek moet luister. Ek moes luister. Ek sal luister.
8. Ons kan swem. Ons kon swem. Ons sal kan swem.
9. Hulle maak die deur toe. Hulle het die deur toegemaak. Hulle sal die deur toemaak.
10. Hulle wil speel. Hulle wou speel. Hulle sal wil speel.

Questions & Answers

find the 15th term of the geometric sequince whose first is 18 and last term of 387
Jerwin Reply
I know this work
salma
The given of f(x=x-2. then what is the value of this f(3) 5f(x+1)
virgelyn Reply
hmm well what is the answer
Abhi
how do they get the third part x = (32)5/4
kinnecy Reply
can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
hmm
Abhi
is it a question of log
Abhi
🤔.
Abhi
I rally confuse this number And equations too I need exactly help
salma
But this is not salma it's Faiza live in lousvile Ky I garbage this so I am going collage with JCTC that the of the collage thank you my friends
salma
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
hii
Uday
hi
salma
what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
The answer is neither. The function, 2 = 0 cannot exist. Hence, the function is undefined.
Al
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 7. OpenStax CNX. Sep 09, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11017/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask