<< Chapter < Page Chapter >> Page >

verkry. Volg die opvoeder se instruksies:

POLSSLAE
1 2 3 4 5 6
Patroon 1
Patroon 2
Totale patroon
 • Elk van die twee patrone is identifiseerbaar en ‘n derde word gevorm a.g.v. die samevoeging van die eerste twee (“Hocketing”). Alhoewel die partye elk oor sy eie individualiteit beskik, is daar afgesien van die onafhanklikheid, ook samewerking en wisselwerking tussen die partye.

Wat verstaan jy onder die volgende begrippe? Lig dit toe met bostaande voorbeeld.

Onafhanklikheid
Samewerking
Wisselwerking

Onafhanklikheid ten opsigte van melodie.

Onafhanklikheid ten opsigte van timbre.

Nabootsende intredes wat oorvleueling veroorsaak.

Doen navorsing oor één van die volgende:

 • Die Shona-gemeenskap
 • Mbira-musiek
 • Fuga
 • JS Bach

Plak die inligting in jou leerderjoernaal.

MBIRA-MUSIEK (Im-BEE-rah)

Beantwoord die volgende vrae:

1. Watter Westerse musiekvorm maak gebruik van nabootsende intredes?

2. Met watter komponis word hierdie vorm geassosieer?

3. Op watter instrument is die voorbeeld waarna jy geluister het, uitgevoer?

4. Watter land is veral bekend vir mbira-musiek?

5. Watter gemeenskapsgroep van hierdie land beoefen veral mbira-musiek?

6. Watter ander instrument word dikwels met mbira-musiek gekombineer?

7. Waarom begin mbira-spelers soms op enige plek in die siklus speel?

8. Motiveer waarom mbira-musiek van tot sowat 700 jaar terug nog steeds in gebruik is.

Gee ‘n skematiese voorstelling van die intredes van die verskillende partye.

Probeer nou die volgende:

 • Die klas verdeel in drie of vier groepe. (Sodra julle vertroud is met die wisselwerking (hocketing) kan meer groepe gebruik word).
 • Die groepe besluit op moontlike ritmiese patrone deur kruisies op die polsslae in te vul. Die groepe lê hul patrone aan die res van die klas voor. Almal vul dit op die ruitgrafiek in.
 • Elke groep besluit op ‘n spesifieke uitvoermedium.
 • Die groepe oefen eers afsonderlik hulle patrone voordat dit saamgevoeg word.
 • Die opvoeder sal die tellings hardop saamtel sodat almal kan saamwerk om wisselwerking te verkry, anders sal dit ontaard in kakofonie!
 • Ten slotte tree die partye nabootsend op om nabootsende intrede te demonstreer.
 • Vul nou die nuwe patroon wat gevorm is, op die ruitgrafiek in.
POLSSLAE
INSTRUMENTE 1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5
6
Saamgestelde patroon

Watter musiekvorm wat jy ken (jy kan dit sing!), maak ook gebruik van nabootsende intredes?

Word oorvleueling tussen die verskillende stempartye veroorsaak?

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 2
REFLEKSIEDie leerder kan krities en skeppend op kuns- en kultuurprosesse, -produkte en -style in vergange, asook in huidige kontekste reflekteer.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
GESAMENTLIK
2.2 kan bespreek hoe die kunste tot sosiale en kulturele verandering bygedra het en kan bydra (bv. as ‘n spieël, in dokumentasie, as voorstelle, kommentare en voorspellings);
DANS
2.4 danse in eie sosiale, kulturele en historiese kontekste bespreek, met die klem op geslag, gestremdheid en mag;
DRAMA
2.5 menseregte- en omgewingskwessies navors en in kleingroep-rolspel interpreteer;
MUSIEK
2.6 na die gebruik van polifonie in Afrika-musiek luister en demonstreer hoe dit aan deelnemers ruimte in die maak van musiek gegee het;
VISUELE KUNSTE
2.7 identifiseer en verduidelik hoe fotografie, rolprentmakery, beeldhou en afdrukmakery menseregteskendings kan dokumenteer;.
2.8 kommentaar lewer op die samestelling, styl en vakinhoud van kunswerke (bv. landskap, portret, stillewe, publieke kuns of versetkuns) oor tydperke heen

Questions & Answers

how do they get the third part x = (32)5/4
kinnecy Reply
can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
hii
Uday
what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
The answer is neither. The function, 2 = 0 cannot exist. Hence, the function is undefined.
Al
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
is it 3×y ?
Joan Reply
J, combine like terms 7x-4y
Bridget Reply
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Kuns en kultuur graad 8. OpenStax CNX. Sep 12, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11045/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Kuns en kultuur graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask