<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Kuns en kultuur

Graad 5

Kritiese en kreatiewe refleksie

Module 11

Ondersoek vier verskillende style in musiek

MUSIEK

AKTIWITEIT 1

OM VIER VERSKILLENDE STYLE IN MUSIEK TE ONDERSOEK

[LU 2.7]

Kom ons kyk hoeveel musiekstyle jy kan identifiseer – net om te bepaal hoe lewendig die musiekwêreld is.

Jou opvoeder gaan die volgende vier style aan julle verduidelik en voorbeelde daarvan voorspeel:

Kwaito

Soukous / Kwassa-Kwassa

Volksliedjie

Musiekblyspel

STAP 1

Versamel die inligting omtrent DRIE van die style. Hierdie inligting kan in die vorm van prente, koerantuitknipsels en CD-omslae wees en word in jou Leerdersjoernaal geplak.

STAP 2

Luister na die musiek (of video) en voltooi kopieë van die gegewe tabelle deur die mees geskikte beskrywing uit elke groep te kies deur ‘n kruisie te maak.

1. Kwaito

Tipe stem Merk  Toonhoogte Merk  Gebruik Merk  Styl Merk 
Manstem Hoog Dans Afrika
Vrouestem Laag Luister Suid-Afrika
Gemengde koor Hoog en laag Aanbidding Klassiek
Kinderstemme Middel Saamsing Populêr
Nie een nie Praatstyl Nie een nie Nie een nie

2. Soukous / Kwassa-Kwassa

Tipe stem Merk  Toonhoogte Merk  Gebruik Merk  Styl Merk 
Manstem Hoog Dans Afrika
Vrouestem Laag Luister Suid-Afrika
Gemengde koor Hoog en laag Aanbidding Klassiek
Kinderstemme Middel Saamsing Populêr
Nie een nie Praatstyl Nie een nie Nie een nie

3. Volksliedjie

Tipe stem Merk  Toonhoogte Merk  Gebruik Merk  Styl Merk 
Manstem Hoog Dans Afrika
Vrouestem Laag Luister Suid-Afrika
Gemengde koor Hoog en laag Aanbidding Klassiek
Kinderstemme Middel Saamsing Populêr
Nie een nie Praatstyl Nie een nie Nie een nie

4. Musiekblyspel

Tipe stem Merk  Toonhoogte Merk  Gebruik Merk  Styl Merk 
Manstem Hoog Dans Afrika
Vrouestem Laag Luister Suid-Afrika
Gemengde koor Hoog en laag Aanbidding Klassiek
Kinderstemme Middel Saamsing Populêr
Nie een nie Praatstyl Nie een nie Nie een nie

AKTIWITEIT 2

OM TE ONDERSKEI TUSSEN DIE VIER STEMTIPES IN KOORMUSIEK

[LU 2.6]

In hierdie aktiwiteit gaan jy luister na koormusiek.

Die oudste musiekinstrument is sekerlik die stem! Nog voordat die mens musiekinstrumente gemaak het, het hy gesing.

Vandag bly dit een van die gewildste en mees beskikbare instrumente. Hoekom? Noem voorbeelde.

STAP 1

Noem die VIER stemtipes in koormusiek en beskryf hoe elke stemtipe klink. (Maak eers 'n kopie van die onderstaande tabel.)

STAP 2

Neem enige vier mense wat aan jou bekend is as voorbeelde. Kies dan die mees geskikte terme (t.o.v. toonhoogte en toonkleur) om hulle spesifieke stemme te beskryf.

STAP 3

Watter instrument pas by watter stem?

Sopraan

Alt Tenoor

Bas

Watter stem sing gewoonlik die melodie?

Watter strykinstrument speel gewoonlik die melodie?

AKTIWITEIT 3:

Om musieksimbole te identifiseer

[LU 2.4]

Waarop dui die volgende simbole?

Om musiek neer te skryf, gebruik ons ook simbole .

Hierdie simbole noem ons musiek notasie .

1. TOONHOOGTE

Stap 1

Toonhoogte beteken hoe hoog of laag die noot is.

Musiek beweeg op (hoër) en af (laer) soos wat jy by ‘n leer sou op- of afklim.

Om musiek neer te skryf, gebruik ons notebalke.

Hoe hoër die note klink, hoe hoër word die note geskryf.

Bestudeer die Groot Notebalk en beantwoord die vrae:

  1. Uit hoeveel notebalke bestaan die Groot Notebalk?
  1. Hoeveel lyne het elke notebalk?
  1. Hoeveel spasies het elke notebalk?
  1. Dui die G-sleutel hoë of lae note aan?
  1. Noem die twee stemtipes wat in die G-sleutel genoteer word.
  1. Dui die F-sleutel hoë of lae note aan?
  1. Noem die twee stemtipes wat in die F-sleutel genoteer word
  1. As ‘n mens die F-sleutel teken, begin jy op die 4de lyn. Wat dink jy behoort daardie lyn se letternaam te wees?
  1. As ‘n mens die G-sleutel teken, begin jy op die 2de lyn. Wat dink jy behoort daardie lyn se letternaam te wees?

Questions & Answers

so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Kuns en kultuur graad 5. OpenStax CNX. Sep 23, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10976/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Kuns en kultuur graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask