<< Chapter < Page Chapter >> Page >
 • Watter mooi eienskap kan ons uit die volgende gebeurtenis leer?

Oppad na Luanda het Livingstone deur ‘n vyandige opperhoof se gebied gereis. Dié sou hul deurlaat mits Livingstone een van sy bediendes as slaaf agterlaat. Livingstone het beslis geweier.

 • Wat was die oorsake en gevolge van Livingstone se besluit?
 • Dink jy dat jy ook so sou kon optree? Waarom?

c) Die bediendes wat Livingstone se lyk gedra het, het hul eie lewens gewaag. Die opperhoofde van daardie streek het die dra van ‘n lyk oor hul grond ten strengste verbied. Waarom?

d) Meegaande artikel verduidelik hoe Livingstone oor slawehandel gevoel het. Hy het gereeld verslae na Engeland gestuur om dit onder die wêreld se aandag te bring.

Verduidelik kortliks die oorsake en gevolge van die slawehandel.

SLAWEHANDEL – HANDEL VAN DIE HEL

“1859 – Dit is ‘n pragtige land. Elke twee myl of minder het ek die pragtigste dorpies gesien.

“Daar nie ‘n spoor van ‘n mens vir 120 myl sigbaar nie. Dit is nodig dat ek die waarheid moet vertel. Die dorpies word aangeval deur die slawehandelaars en baie mense word gevange geneem. Duisende mense sterf aan hulle wonde wat hulle opgedoen het tydens gevegte met die slawehandelaars of sterf van hongersnood nadat hulle dorpies en oeste vernietig is. Te veel mense sterf onnodig in hierdie soektog na slawe. Dit is duidelik dat slegs een tiende van die slawe hul bestemming bereik. Die res sterf almal . . .”

e) Opdraggie vir jou!

Skryf ‘n kort briefie aan ‘n oorsese koerant en gee jou indrukke oor Livingstone as ontdekkingsreisiger. (Jy is welkom om sy bydrae krities te evalueer!)

Gebruik ‘n skoon foliovel wat jy self “verouder” het . . .

Assessering

LU 2
HISTORIESE KENNIS EN BEGRIP Die leerder is in staat om bewys te lewer van historiese kennis en begrip.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.1 kronologie en tyd:
 • gebeurtenisse, mense en veranderings op ‘n tydlyn plaas wat terminologie soos v.C., n.C insluit;
2.2 oorsaak en gevolg:
 • redes verskaf vir, en die gevolge van sleutelgebeurtenisse en veranderings in meer as een konteks verduidelik;
2.3 ooreenkomste en verskille:
 • sommige aspekte van die samelewing wat verander het,en sommige wat met verloop van tyd in meer as een konteks dieselfde gebly het, identifiseer.

Memorandum

AKTIWITEIT 1

(a) Christendom te versprei / verkondig

Later: Deurtog vanaf middel van Afrika na Weskus/Ooskus ter wille van handel, oopstel van Afrika vir sendelinge, behandeling van “koors”

 • Kennis opdoen van Afrika se minerale en hulpbronne
 • Probeer slawehandel “uitroei”
 • Soek oorsprong van groot riviere: Zambezi-, Kongo-, Nyl-

(c) (By-)Geloof, veiligheidsrisiko

(d) Oorsake: Geld / Besigheid

Gevolge: Individue/ besighede vang slawe, slawe aangehou in forte, oorsee uitgevoer met skepe, ooreenkomste met plaaslike hoofmanne om slawe te bekom.

 • Die volgende aspekte het ook betrekking: vryheid, wreed, oorloë, menseregte, arbeid, families, ens.

(e) Die volgende (of enige ander) kriteria kan gebruik word:

Slawerny, sendingwerk, handel, kolonialisme

OF

 • Bespreek sy groot reise:
 • Eerste reis: Zambezirivier (weskus), 1852 – 1856
 • Tweede reis: Nyassameer (ooskus), 1858 – 1859
 • Derde reis: Nylrivier (noordwaarts), 1872 – 1873

Questions & Answers

how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Geskiedenis graad 6. OpenStax CNX. Sep 08, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11008/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Geskiedenis graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask