<< Chapter < Page Chapter >> Page >

6.2.17 verstaan en gebruik gepaste sinonieme, antonieme, homonieme en homofone;

6.4 bewustheid en gebruik van styl ontwikkel:

6.4.6 toon kennis van die gebruik van bekende idiomatiese uitdrukkings.

Memorandum

Aktiwiteit 1

a) Roland het nie Katar se aanbod aanvaar nie / het besluit om Katar se aanbod van die hand te wys / het besluit om steeds vir Suid-Afrika te swem, ens.

Aktiwiteit 2

a) R40 miljoen / R40 000 000.

b) Swem Suid-Afrika.

c) Australië. Engels.

d) Dit is om hulle in hulle eie land te klop.

e) Hy sou baie meer geld kon verdien as wat hy in Suid-Afrika kry.

f) Elke goue medalje wat ek verower het, het soveel vir my beteken omdat ek ons volkslied gehoor het en daarna deel was van die vreugde van die mense in Suid-Afrika.

g) Kanada.

Engels en Frans.

Aktiwiteit 3

lojaal (b.nw.) en lojaliteit (s.nw.): Trou teenoor ‘n saak of persone waarteenoor mens ‘n verbintenis of verpligting het.

patriot: Iemand wat sy / haar vaderland liefhet.

patriotisme: Vaderlandsliefde.

opoffer: Vrywillig afstaan; iets prysgee vir iemand of iets.

Leerders se redes waarom Roland as ‘n arend beskou kan word.

Taalstruktuur en -gebruik

Alle aktiwiteite wat betrekking het op Leeruitkoms 6 moet slegs as voorbeelde beskou word. Dit word aanbeveel dat die opvoeder self meer aktiwiteite / voorbeelde byvoeg, aangesien dié wat in die module voorkom nie as noodwendig voldoende beskou behoort te word nie.

Aktiwiteit 4

a) Dit is ‘n vaste uitdrukking / Dis ‘n segswyse wat eie is aan ‘n bepaalde taal.

b) LW. Die volgende antwoorde gee nie noodwendig die betekenis van die idiome nie, maar is eerder ‘n poging om te verklaar waar dit dalk vandaan kom.

Die vrou doen moeite om die kos gereed te maak vir ete. As die gesinslede talm en die kos word koud, word sy kwaad.

As jy stilstaan (niks doen nie), het gras tyd om onder jou voete te groei. Jy neem dus baie lank om iets gedoen te kry.

As die osse wat die wa trek, uitgespan word, word die osse van vooraf uitgespan. Die agterste twee, d.w.s. die agterosse, word laaste uitgespan en is dus die laaste twee wat losgelaat word.

So iemand kyk na die lekker kos en sien dan kans om meer te eet as wat sy maag kan bevat. Hy skep dus te veel in sy bord.

c) U kan na goeddunke die lys van idiome aanvul. Die gebruikswaarde daarvan in skriftelike werk en spreektaal behoort deurlopend aangemoedig te word.

d) (i) ... vak.

Hy is lui om te werk.

(ii) ... blikkantien.

Dit word gesê van iets of iemand wat spoorloos sal verdwyn / wat jy nooit weer sal terugkry nie.

(iii) ... mond.

As jy iets te vinnig doen sonder dat jy daaroor gedink het, kan jy ‘n groot fout maak.

(iv) ... konkelwerk.

As jy nie kan sien wat jy doen nie, doen jy brouwerk.

(v) ... perdekoop ... .

Om te trou is ‘n ernstige saak / besluit.

Aktiwiteit 5

a) (i) skaapwagter

(ii) huil

(iii) praat

(iv) enjin

(v) geskenk

(vi) lieg

(vii) presies

(viii) opvoeder

(ix) deurmekaarspul / wanorde

(x) foto’s

b) (i) jaagspinnekop / haarskeerder

(ii) jakaranda

(iii) jakkalstroureëntjie / motreëntjie

(iv) baljaar / rondhardloop

jagseisoen

Jakarandastad; ... daar soveel jakarandas langs die strate groei.

‘n Persoon wat niks besit nie.

Word gesê van iemand wat homself prys.

Word gesê as daar tegelyk reën en sonskyn is.

Klein foutjies veroorsaak groot moleste.

Die grootste skelm ‘n verantwoordelike werk gee.

c) (i) ongeduldige

(ii) vriendelik

(iii) fluks

(iv) ontvries / ontdooi

dek

d) (i) Die water is brak

Die lastige brak blaf aanhoudend.

(ii) Jou hemp is vuil

Die skare jou die geniepsige speler uit.

(iii) Ek kan al die somme doen.

Die kan is vol water.

(iv) Juffrou sê ons met stil sit en nie roer nie.

Ek roer my koffie met ‘n teelepel

Hy kan baie goed skiet met sy roer.

(v) Eet jou kos.

Dit kos vyf rand.

(vi) Sy het ‘n harde hou geslaan.

Ek het dit vir jou gegee, dus kan jy dit maar hou.

(vii) Hy graaf / grawe ‘n gat met ‘n graaf.

Hy het ‘n eretitel en is bekend as graaf Spencer.

(viii) Die dief steel geld.

Jy moet die pik aan sy steel vashou.

(ix) Sy was voor my by die huis.

Die water vloei in die voor af dam toe.

(x) Pa sal my weer kom haal.

Die weer lyk na reën.

e) (i) Die (haal, hael) het die boere se vrugte baie beskadig.

Hy het nie die (moed, moet) gehad om verder weerstand te bied nie.

Die (reis, rys) deur die woestyn het ‘n week geduur.

(iv) Die siek persoon (lei, ly) aan ‘n ernstige siekte.

(v) Die (steil, styl) waarin sy haar hare dra, is baie modern.

(vi) Ouma (brei, bry) graag.

(vii) Duitsers (brei, bry) hulle r’e.

(viii) Hy (peil, pyl) reguit op die doelpale af.

(ix) Sy sien baie netjies en (fiets, viets) daaruit.

(x) Ek is moeg; dus (vly, vlei) ek my op die sagte gras neer.

Questions & Answers

do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 5. OpenStax CNX. Sep 22, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10989/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask