<< Chapter < Page
  Wiskunde graad 7   Page 1 / 1
Chapter >> Page >

Wiskunde

Ruimte en vorm

Opvoeders afdeling

Memorandum

22.3

(a) reghoekige

(b) gelyksydige

(c) skerphoekige

(d) gelykbenige

(e) stomphoekige

22.4

(a) een stomphoek

(b) 2 sye ewe lank

(c) 3 verskillende lengtes

(d) een hoek 90°

Leerders afdeling

Inhoud

Aktiwiteit: driehoeke [lu 3.1, lu 3.2, lu 3.4, lu 4.9]

22. DRIEHOEKE

22.1 Trek die onderstaande driehoeke op grafiekpapier af. Knip hulle netjies uit. Sorteer nou saam met ’n maat die driehoeke uit in groepe. Die driehoeke in elke groep moet dieself­de eienskappe hê. Verduidelik aan die res van die klas waarom julle die driehoeke so gegroepeer het.

22.2 Het jy geweet?

Ons kan driehoeke klassifiseer op grond van hul hoeke of hul sye .

a) Skerphoekige driehoek

b) Reghoekige driehoek

c) Stomphoekige driehoek

d) Gelyksydige driehoek

Al drie sye is ewe lank

e) Ongelyksydige driehoek

Al drie sye het verskillende lengtes

f) Gelykbenige driehoek

Daar is twee ewe lang sye

22.3 Watter soort driehoeke is hieronder te sien?

a)

______________________________

b)

______________________________

c)

______________________________

d)

______________________________

e)

______________________________

22.4 Teken nou jou eie:

a) stomphoekige driehoek

b) gelykbenige driehoek

c) ongelyksydige driehoek

d) reghoekige driehoek

Assessering

Leeruitkomste 3: Die leerder is in staat om eienskappe van en verwantskappe tussen twee-dimensionele vorms en drie-dimensionele voorwerpe in ‘n verskeidenheid oriëntasies en posisies te beskryf en voor te stel.

Assesseringstandaard 3.1: Dit is duidelik wanneer die leerder meetkundige figure en drie-dimensionele voorwerpe in natuurlike en kulturele vorms en ‘n meetkundige agtergrond herken, visualiseer en benoem, insluitend dié wat vroeër behandel is;

Assesseringstandaard 3.2: Dit is duidelik wanneer die leerder meetkundige figure en drie-dimensionele voorwerpe beskryf en klassifiseer volgens eienskappe in kontekste, insluitend dié wat gebruik kan word om ‘n bewustheid van sosiale, kulturele en omgewingsake te bevorder;

Assesseringstandaard 3.4: Dit is duidelik wanneer die leerder nette ontwerp en gebruik om modelle te maak van meetkundige drie-dimensionele voorwerpe wat tot en met hierdie graad bestudeer is;

Leeruitkomste 4: Die leerder is in staat om gepaste meeteenhede, instrumente en formules in ‘n verskeidenheid kontekste te gebruik.

Assesseringstandaard 4.9: Dit is duidelik wanneer die leerder hoeke met ‘n gradeboog akkuraat tot een graad skat, vergelyk, meet en teken.

Questions & Answers

what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
is it 3×y ?
Joan Reply
J, combine like terms 7x-4y
Bridget Reply
im not good at math so would this help me
Rachael Reply
how did I we'll learn this
Noor Reply
f(x)= 2|x+5| find f(-6)
Prince Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 7. OpenStax CNX. Oct 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11076/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask