<< Chapter < Page Chapter >> Page >

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

VERSKILLE

tussen ruit en vierkant

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

17.2 Vorm ander groepe van drie elk. Volg dieselfde instruksies as in 17.1, maar bou nou ’n reghoek. As jy op die hoekpunt druk, sal dit in ’n parallelogram verander.

  • Vergelyk nou die reghoek met die parallelogram en voltooi die tabel:

OOREENKOMSTE

tussen reghoek en parallelogram

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

VERSKILLE

tussen reghoek en parallelogram

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

18. Wat noem ons hierdie meetkundige figure?

a)

__________________________________________

b)

__________________________________________

19. Deel in groepe van vier. Jul opvoeder sal julle sê wie a,b,c en d moet doen.

19.1 Hou ’n bespreking oor die ooreenkomste en verskille tussen:

a) ’n ruit en ’n vlieër

b) ’n trapesium en ’n parallelogram

c) ’n reghoek en ’n trapesium

d) ’n vlieër en ’n trapesium

19.2 Maak ’n plakkaat om bogenoemde te verduidelik en gee terugvoering aan die klas.

20. Het jy geweet?

In Wiskunde sê ons ’n figuur is stewig as hy sy oorspronklike vorm behou, indien druk op een van die hoekpunte toegepas word, bv.

Nie stewig nie

Stewig

20.1 Verdeel nou in pare. Gebruik koeldrankstrooitjies en bou enige stewige konstruksie. Kyk dan of julle die hoogste konstruksie in die klas kan bou!

20.2 LET OP!

’n Driehoek is die enigste veelhoek wat rigied / stewig is. Dit verander nie van vorm as jy op enige punt van die raam druk nie.Waar, dink jy, word driehoeke gereeld deur ingenieurs en bouers gebruik om stabiliteit te verseker?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

21. Tyd vir selfassessering

  • Merk die toepaslike kolom.
Onseker Seker
Ek kan verduidelik wat die volgende is:
  • ’n veelhoek
  • ’n konvekse veelhoek
  • ’n konkawe veelhoek
  • ’n reëlmatige veelhoek
  • ’n onreëlmatige veelhoek
Ek ken die formule om die hoeke van ’n reëlmatige veelhoek te bereken
Ek kan ooreenkomste tussen die verskillende meetkundige vorms uitwys
Ek kan die verskille tussen die verskillende meetkundige vorms uitwys
Ek kan ’n stewige konstruksie m.b.v. koeldrankstrooitjies bou

Assessering

Leeruitkomste 3: Die leerder is in staat om eienskappe van en verwantskappe tussen twee-dimensionele vorms en drie-dimensionele voorwerpe in ‘n verskeidenheid oriëntasies en posisies te beskryf en voor te stel.

Assesseringstandaard 3.1: Dit is duidelik wanneer die leerder meetkundige figure en drie-dimensionele voorwerpe in natuurlike en kulturele vorms en ‘n meetkundige agtergrond herken, visualiseer en benoem, insluitend dié wat vroeër behandel is;

Leeruitkomste 2: Die leerder is in staat om patrone en verwantskappe te herken, te beskryf en voor te stel en probleme op te los deur algebraïese taal en vaardighede te gebruik.

Assesseringstandaard 2.3: Dit is duidelik wanneer die leerder voorstellings maak van en verwantskappe tussen veranderlikes gebruik sodat inset- en/of uitsetwaardes op ‘n verskeidenheid maniere bepaal kan word.

Questions & Answers

what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
is it 3×y ?
Joan Reply
J, combine like terms 7x-4y
Bridget Reply
im not good at math so would this help me
Rachael Reply
how did I we'll learn this
Noor Reply
f(x)= 2|x+5| find f(-6)
Prince Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 7. OpenStax CNX. Oct 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11076/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask