<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Aardrykskunde

Graad 5

Bevolking: verspreiding en digtheid in die rsa

Module 27

Natuurbewaringsgebiede

Die Verenigde Nasies se ideaal is dat lande 10% van hul grondgebied as natuurbewaringsgebiede moet bestuur. In Suid-Afrikaanse terme is dit nasionale parke (soos die Kruger Wildtuin), reservate wat deur die onderskeie provinsies se departemente van Natuurbewaring bestuur word, reservate van munisipaliteite, en dan ook grond in privaatbesit, byvoorbeeld deur myne, maatskappye of sommer net boere wat ‘n gedeelte van hul plase as reservate, wildtuine of wildplase bestuur.

Suid-Afrika vaar nie so goed nie, want teen 2000, was slegs 7% van die land natuurbewaringsgebied. Daar kan wel gesê word dat die situasie aan die verbeter is, want nuwe grond vir natuurbewaringsdoeleindes word gedurig by die bestaande grond gevoeg.

Natuurbewaringsgebiede in die Wes-Kaap

Aktiwiteit 1

Om prominente natuurgebiede in suid-afrika te identifiseer

[lu 2.1]

Voltooi die tabel:

Hoe makliker julle as klas dit kan doen, hoe beter, want dan is daar baie natuurgebiede wat julle goed leer ken.

Die naam van die nasionale park die naaste aan julle dorp of stad. Skryf die naam van ‘n privaatnatuur- bewaringsbied naby julle.
Vind uit of julle munisipaliteit ‘n geproklameerde natuurbewaringsgebied bestuur, en beskryf dit hier. ‘n Beskrywing van die naaste provinsiale natuurbewaringsgebied.

Natuurbewaringsgebiede het nie net betrekking op die bewaring van plante of diere nie. Bergopvanggebiede word dikwels bestuur om plantegroei te beskerm sodat die reënwater eerder in die grond wegsak om die ondergrondse watervoorraad aan te vul, in plaas van dat dit wegloop see toe.

Om verstaanbare redes is die natuurbewaringsgebiede van enige land die dele met die ylste bevolking.

E. Wat van die mens en die omgewing?

Mynbou en nywerhede hou belangrike voordele vir ‘n land in, maar daar moet deeglik rekening gehou word met die invloed van daardie bedrywe op die mens en sy omgewing.

By ‘n uitgestrekte mynbou- en nywerheidsgebied waar daar so baie mynstof en -gasse in die lug vrygelaat word, is daar altyd ‘n prys te betaal, en die prys word deur mense én die omgewing betaal!

Aktiwiteit 2

Om te bepaal hoe die mense en die omgewing mekaar beïnvloed

[lu 2.3]

Lys die moontlike gevare vir mense en die probleme vir die omgewing in ‘n gebied soos Suidwes-Mpumalanga met al sy steenkool- en platinummyne:

Gevare vir mense:

Probleme vir die omgewing:

Assessering

Assessering

LU 2

AARDRYKSKUNDIGE KENNIS EN BEGRIP

Die leerder is in staat om aardrykskundige en omgewingskennis en -begrip te toon.

Dit is duidelik wanneer die leerder:

2.1 belangrike fisiese kenmerke van Suid-Afrika identifiseer en beskryf, insluitend dié van eie provinsie [mense en plekke];

2.2 die skakels tussen natuurlike hulpbronne en ekonomiese bedrywighede in Suid-Afrika identifiseer [mense en hulpbronne];

2.3 maniere waarop die fisiese omgewing menslike bedrywighede beïnvloed en hoe menslike bedrywighede die fisiese omgewing beïnvloed, beskryf [mense en die omgewing].

Memorandum

AKTIWITEIT 2

Gevare:

- Swak gesondheid

- Laer lewenstandaard en -verwagting

Probleme:

- Gasse (besoedeling van lug)

- Besoedelde water

- Grond absorbeer gifstowwe

- Landbouprodukte se kwaliteit beïnvloed

Questions & Answers

do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Sosiale wetenskappe: aardrykskunde graad 5. OpenStax CNX. Sep 22, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10985/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Sosiale wetenskappe: aardrykskunde graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask