<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Die wêreld daar buite

is waternat!

Die wind se gesuis

deur blare en takke.

Dis die druppels wat skarrel,

op huise se dakke.

Dit reën oor die land!

Hoor die see se gedruis

van branders wat breek

op die nat, wit sand.

G.J.M

 • Vrae om te beantwoord en te bespreek.
 • Wat dink jy het die aarde gefluister?
 • Bespreek die tekens van winter in die eerste versie.
 • Versier jou bladsy met “prente” uit die gedig.
LU 1.3.2 LU 3.2.1 LU 4.8
 • Lees die storie hardop. Luister mooi!

Bennie se manewales

Bennie: Mamma, dit reën katte en honde buite! Wat gaan ons doen as dit môre reën? Ek verjaar en Pappa het belowe ons kan my maatjies verras met allerhande opwindende dinge wat ons saam gaan doen.

Wat gaan ons doen as dit reën? Ek wil nie net ‘n partytjie by die huis hê nie!

Mamma: Ja, Bennie, jy gaan die dag baie geniet. Pappa het baie lekker dinge beplan.

Jou uitnodigings is al gestuur en die reën sal ons nie keer nie. Het jy al gebad?

Jy moet nou gaan slaap anders is jy môre te moeg om die dag te geniet. Toe, weg is jy!

Bennie: (pleit by sy ma) Ek gaan nou slaap, Mamma, maar ek wil net gou die weervoorspelling sien. Ek wil sien of dit môre nog gaan reën. (Bennie skakel die televisie aan.)

LU 3.3.1
 • Luister eers.
 • Lees.
 • Bespreek hoe Bennie voel.

Bennie: (nou heeltemal mismoedig) Kan Mamma hoor! Dit gaan nog reën! Die strate lyk al soos riviere. Ons sal nêrens kan gaan nie!

Mamma: Nee, Bennie, die weerkantoor verwag dat dit môre sal opklaar. Toe, gaan slaap nou. Ek moet nog koek bak vir jou maatjies. Nag, Bennie!

Bennie: (loop kamer toe) Nag, Mamma.

LU 1.2 LU 1.3.6 LU 3.3.2
 • Juffrou: Kom ons maak ‘n grafiek van die weer.

My grafiek vir............................................................................................................

maand

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Dae Son Reën Wolke Wind
 • Kies vier kleure; een vir son, een vir reën, ens.
 • Kleur elke dag een blokkie in.
 • Aan die einde van die maand kan jy sien of daar meer/minder sonnige, reënerige, winderige of bewolkte dae was.
LU 5.4.1 LU 5.4.2
 • Skryf oor die weer. Kyk na die grafiek op bladsy 4.
 • Gebruik die woordeskat: meeste/minste/meer/minder.

Die Weer in

maand

 • Van watter soort weer hou jy die meeste?
 • Gee ‘n rede vir jou antwoord.

Ek ....................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

LU 4.7.2 LU 5.1.1
 • Versier die patroon.
LU 4.1
 • Bespreek in groepe.
 • Skryf.
LU 4.2.1 LU 4.2.2 LU 5.1.1

Assessering

Leeruitkomste 1: LUISTER : Die leerder is in staat om vir inligting en genot te luister en gepas en krities binne ‘n wye verskeidenheid situasies te reageer.

Assesseringstandaard 1.2: Dit is duidelik wanneer die leerder gepaste luistergedrag toon deur respek vir die spreker te toon, beurte te neem om te praat, vrae te stel om duidelikheid te verkry en, indien gepas, kommentaar te lewer op dit wat gehoor is;

Assesseringstandaard 1.3: Dit is duidelik wanneer die leerder met genot na kort stories, rympies, gedigte en liedjies uit verskeie kulture luister en begrip toon;

1.3.2 vir besonderhede luister;

1.3.6 gevoelens oor ‘n mondelinge teks uitdruk en redes gee;

Leeruitkomste 3: LEES EN KYK : Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.

Assesseringstandaard 3.2: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit geskrewe teks skep:

3.2.1 ‘n storie alleen of saam met die onderwyser lees:

Assesseringstandaard 3.3: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit letters en woorde in langer tekste herken en skep:

3.3.1 met toenemende spoed en vlotheid lees;

3.3.2 hardop lees en die korrekte uitspraak en gepaste klem gebruik;

Leeruitkomste 4 SKRYF : Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard 4.1: Dit is duidelik wanneer die leerder toenemend leesbaar skryf:

Assesseringstandaard 4.2: Dit is duidelik wanneer die leerder pre-skryfstrategieë gebruik om ‘n skryfstuk te begin:

4.2.1 deelneem aan dinkskrumaktiwiteite om idees vir skryf te kry;

4.2.2 idees met klasmaats en onderwyse deel;

Assesseringstandaard 4.7: Dit is duidelik wanneer die leerder gepaste grammatikale strukture en skryfkonvensies gebruik en skryf sodat ander kan verstaan:

4.7.2 basiese punktuasie gebruik;

Assesseringstandaard 4.8: Dit is duidelik wanneer die leerder woorde, sinne en stories illustreer om begrip te toon.

Leeruitkomste 5: DINK EN REDENEER : Die leerder is in staat om taal vir dink en redeneer te gebruik en inligting vir leer te verkry, verwerk en gebruik.

Assesseringstandaard 5.1: Dit is duidelik wanneer die leerder taal gebruik om konsepte te ontwikkel:

5.1.1 konseptuele taal uit verskillende leerareas nodig op hierdie vlak en ter voorbereiding van die volgende vlak verstaan en gebruik;

Assesseringstandaard 5.4: Dit is duidelik wanneer die leerder inligting verwerk:

5.4.1 spesifieke inligting uit ‘n teks kies en dit verwerk.

5.4.2 inligting in ‘n eenvoudige grafiese vorm organiseer.

Questions & Answers

Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 2. OpenStax CNX. Oct 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11132/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 2' conversation and receive update notifications?

Ask