<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Sosiale wetenskappe: aardrykskunde

Graad 8

Nedersettings

Module 4

Migrasie

1. Die migrasie van persone na ‘n nuwe standplaas

  • Julle het reeds kennis gemaak met die migrasie van persone vanaf die platteland na die stad. Migrasie vind egter nie net plaas vanaf landelike na stedelike gebiede nie. Persone beweeg ook vanaf een stedelike gebied na ‘n ander, of selfs vanaf een land na ‘n ander.
  • Migrasie vanaf die plek waar jy jare gebly het, bv. Kaapstad na ‘n nuwe plek, bv. Londen, staan as EMIGRASIE bekend.
  • Migrasie na ‘n plek waar jy ‘n nuwe tuiste vind, staan as IMMIGRASIE bekend, bv. na Londen.
  • Migrasie is ‘n permanente verskuiwing na ‘n nuwe omgewing of standplaas.

R edes vir migrasie

Daar is verskillende redes waarom persone van woonplek verskuif. Hierdie faktore kan gewoonlik in twee kategorieë verdeel word, nl.:

  • Stootfaktore - faktore wat persone aanmoedig om ‘n gebied te verlaat.
  • Trekfaktore – faktore wat persoon lok om hulle in ‘n sekere omgewing te vestig.

Aktiwiteit 1:

Om inligting uit ‘n grafiese voorstelling af te lei

[lu 1.2]

Bestudeer die volgende prent en beantwoord die vrae wat daarop volg:

1. Watter proses word deur die illustrasie uitgebeeld?

2. Watter omstandighede in Suid-Afrika dink jy het die persone laat besluit om so ‘n stap te neem?

3. Watter invloed het die tendens op die ekonomie van Suid-Afrika indien hoogsgeskoolde werkers die laat in groot getalle sou verlaat?

2. Faktore wat migrasie bevorder

2.1 Stootfaktore

Stootfaktore speel ‘n belangrike rol as oorsaak van migrasie. Stootfaktore kan hoofsaaklik in drie kategorieë verdeel word:

a) Politieke faktore : politieke faktore is waar persone immigreer weens die druk of vervolging wat hulle ondervind in hul geboorteland. Gedurende die Apartheidsjare het verskeie swart Suid-Afrikaners die land verlaat en hulle elders gaan vestig, bv in Engeland en Europa. Dit was weens die politieke druk en vervolging wat hulle hier moes verduur, asook die gebrek aan geleenthede vir onderwys.

b) Ekonomiese faktore : ekonomiese faktore is waar ‘n ekonomiese stelsel van ‘n land nie voordelig is vir die persoon nie en hy na ‘n ander land trek om beter te kan leef. So het baie persone na die VSA en Engeland verhuis waar beter werksgeleenthede beskikbaar was.

c) Omgewingsfaktore : persone word ook weggedryf van die plek waar hulle woon weens ‘n ongunstige fisiese omgewing. Te veel of te min water mag ‘n ernstige bedreiging vir die omgewing inhou. Sommige persone is verplig om te trek, weens die feit dat hulle op die vloedvlakte van ‘n rivier woon. Tydens ‘n vloed word eiendomme en persone deur die watermassa bedreig.

Aktiwiteit 2:

Om persoonlike ervarings skriftelik oor te dra

[lu 1.5]

Op jou eie

Jy is ‘n trekarbeider wat help om die vrugte in die Boland te oes. Jy werk op ‘n plaas naby Worcester. Skryf ‘n brief aan jou familie wat in Kimberley woon, en beskryf aan hulle onder watter moeilike omstandighede jy moet woon en werk.

P olitieke stootfaktore

  • Dikwels is persone verplig om hulle land te verlaat weens vervolging of bedreiging van hulle lewens as gevolg van hulle politieke idees. Hierdie vlugtelinge moet dan elders ‘n heenkome soek. Hulle kan nie weer na die land terugkeer nie weens vrees vir hulle lewens.
  • Uit die vorige Oos-Europese lande moes baie mense vlug omdat hulle nie met die idees van die politieke party aan bewind saamgestem het nie.
  • In Zimbabwe vind ons ook dat baie mense tans na die buurstate, soos Suid-Afrika vlug. Aangesien hulle politieke idees verskil van die van die heersende party, word hulle deur sommige lede van die heersende party aangerand en gemartel. Dit dwing hulle om die land te verlaat.

Questions & Answers

Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Aardrykskunde graad 8. OpenStax CNX. Sep 11, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11035/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Aardrykskunde graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask