<< Chapter < Page Chapter >> Page >

1. Wie is die “hulle” waarvan daar in die eerste sin gepraat word?

2. Hoeveel skape het die polisie in die motor gevind?

3. Waarom, dink jy, word mens tussen hakies geplaas?

4. Verduidelik in jou eie woorde waarom die tweede paragraaf van die leesstuk baie snaaks is.

5. Waarvoor staan die afkorting, inspp.? (paragraaf 3)

6. Haal drie opeenvolgende woorde aan wat die dag en tyd aandui waarop die polisie die motor voorgekeer het.

7. Watter woord in paragraaf 3 sê vir die leser dat daar nie gewone insittendes in die motor was nie? Haal slegs die woord aan.

8. Wat het die polisie agterdogtig gemaak?

9. Watter woord in die leesstuk verwys na iets wat baie lewendig is?

10. Haal twee opeenvolgende woorde aan wat vir die leser sê dat die feite nie noodwendig bewys kan word nie.

11. Bespreek moontlike redes waarom die inspekteur se naam “Geelslang Swart” is.

LU 3.4

Assessering

LU 3 LEES EN KYK
Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.
Dit word bewys as die leerder:
3.4 begrip toon van ’n wye verskeidenheid informatiewe tekste:
3.7 evalueer tegnieke wat in visuele, geskrewe en multimedia-tekste gebruik word om ‘n spesifieke effek te bereik:
LU 6 Taalstruktuur en-Gebruik
Die leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.
Dit word bewys as die leerder:
6.1 met woorde werk:
6.2 met sinne werk:
6.3 werk met tekste:

Memorandum

AKTIWITEIT 1

1.1 mans/manne

1.2 moorde

1.3 regters

1.4 dae

1.5 jare

1.6 aanklagte

1.7 gesigte

1.8 rowers

2.1 vliegtuigie

2.2 nooddeurtjie

2.3 winkeltjie

2.4 geldjie

2.5 motorsleuteltjies

3.1 hofbeampte

3.2 jurielid

3.3 lekker

4.1 twee-en-veertig of twee en veertig

4.2 een-en-twintig of een en twintig

4.3 vier-en-veertig of vier en veertig

4.4 ses-en-setig of ses en sestig

4.5 vyftienduisend rand

4.6 eenhonderd en tagtig duisend rand

4.7 vyf-en-veertig duisend rand

5 paragraaf 1-Kanadaparagraaf 2-ChinaParagraaf 5-NoorweëParagraaf 7-Italië

6 Japanner/Japanees en Amerikaner

7.1 op, tot

7.2 in

7.3 uit

7.4 volgens

7.5 na, op

8. 'n Chinese man wat op sy eerste vlug is, probeer die deur oopmaak omdat hy wil spoeg.Die kajuitbemanning betrap hom dat hy probeer om die nooddeur oop te maak, kort nadat die vliegtuig opgestyg het. (Aanvaar ook ander moontlikhede.)

9.1 wapens

9.2 ontwapen

9.3 gewapende

9.4 wapentjie

9.5 bewapen

  1. Antwoorde:

AF:

1. Die uitspraak/beslissing van die regter, word die vonnis. genoem.

2. Die plek waar die misdaad plaasgevind het, staan as die misdaadtoneel bekend.

3. Vul die ontbrekende woord in. Die man van Connecticut wou homself met skeerroom vermom vir die rooftog wat hy beplan het.

4. Hoeveel mense is in Iowa weens drankmisbruik in hegtenis geneem. Agt

5. Wat noem ons die gebou waar verskillende possake gedoen word. Poskantoor

6. ’n Groep mense/studente wat ’n kursus bywoon. Klas

DWARS:

1 . Hoe oud was die persoon van Noorweë toe hy lekkers gesteel het? Veertien

2 . Herberg langs die groot pad waar motoriste kan oornag. Motel

7 . Dit word deur mense gebruik wanneer hulle skeer. Skeerroom

8 . Die deur wat mense in die vliegtuig in tye van nood kan oopmaak, staan bekend as die nood deur.

9 . Sterk drank in Rusland gemaak van gars en aartappels. Vodka

10 . Brandstof. Petrol

11 . Die mense sorg vir openbare veiligheid. Polisie

12 . Iemand wat bevoeg is om regsuitsprake te lewer. Regter

13 . In hierdie plek het mense wat reeds vir dronkbestuur gevonnis is, begin drink. Iowa

14 . Kamer aan boord van ’n skip of vliegtuig waar bemanning gewoonlik sit. Kajuit

15 . ’n Chinese man wat op sy eerste vlug was, wou die deur oopmaak, omdat hy wou spoeg.

  • Premorfeem
  • Stam
  • Postmorfeem
1.1 Verkeerd (e)lik
1.2 on Skuld Ig
1.3 in woon er+s
1.4 af Brand
1.5 Italië -aan(se)
1.6 Huur der

2 huisbaaspensioentrekkermotorsleutelskasregistermisdaadtoneel

Questions & Answers

Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 9. OpenStax CNX. Sep 14, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11059/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask