<< Chapter < Page Chapter >> Page >

1. Skryf die meervoudsvorme neer van:

1.1 man (leesstuk 1)

1.2 moord (leesstuk 1)

1.3 regter (leesstuk 1)

1.4 dag (leesstuk 1)

1.5 jaar (leesstuk 1)

1.6 aanklag (leesstuk 6)

1.7 gesig (leesstuk 6)

1.8 rower (leesstuk 6)

2. Gee die verkleinwoord van elk van die volgende:

2.1 vliegtuig (leesstuk 2)

2.2 nooddeur (leesstuk 2)

2.3 winkel (leesstuk 5)

2.4 geld (leesstuk 5)

2.5 motorsleutels (leesstuk 7)

3. Skryf die enkelvoud van:

3.1 hofbeamptes (leesstuk1)

3.2 jurielede (leesstuk 1)

3.3 lekkers (leesstuk 5)

4. Skryf die volgende in woorde:

4.1 42

4.2 21

4.3 44

4.4 66

4.5 R15 000

4.6 R180

4.7 R45 000

5. Van watter lande is die persone in leesstuk 1, 2, 5 en 7 onderskeidelik?

6. Wat noem ’n mens mense wat van Japan en Amerika kom?

7. Voorsien elke keer die volgende sinne van die gepaste voorsetsel. Jy kan van die leesstukke gebruik maak.

7.1 Die Kanadees is skuldig bevind ............ ’n aanklag van ’n poging ............ moord.

7.2 Hy is weke later .................. hegtenis geneem.

7.3 Hy dien tans sy tronkstraf ...................

7.4 ........................ berigte is die man glo onskuldig!

7.5 Hy het egter ............ vyf maande in die gevangenis skuld beken ............ al die aanklagte.

8. Skryf die eerste twee sinne van leesstuk 2 oor in die hede (asof dit nou gebeur).

9. Skryf elke keer die korrekte vorm van die woord tussen hakies. Skryf die sin oor.

9.1 Die bende het verskriklik baie (wapen) in hul besit gehad.

9.2 Die polisie het die misdadiger (wapen).

9.3 ’n (Wapen) rower het die bank binnegestorm.

9.4 Die seuntjie het ’n klein speelgoed (wapen) in die tuin gebêre.

9.5 Al die soldate is voor die geveg (wapen).

LU 6.2

10. Beantwoord die volgende leidrade. Al die woorde kom uit die leesstukke.

Leidrade:

AF:

1. Die uitspraak/beslissing van die regter, word die ........ genoem.

2. Die plek waar die misdaad plaasgevind het, staan as die ........ bekend.

3. Vul die ontbrekende woord in: Die man van Connecticut wou homself met skeerroom vermom vir die ........ wat hy beplan het.

4. Hoeveel mense is in Iowa weens drankmisbruik in hegtenis geneem?

5. Wat noem ons die gebou waar verskillende possake gedoen word?

6. ’n Groep mense/studente wat ’n kursus bywoon.

DWARS:

1 . Hoe oud was die persoon van Noorweë toe hy lekkers gesteel het?

2 . Herberg langs die groot pad waar motoriste kan oornag.

7 . Dit word deur mense gebruik wanneer hulle skeer.

8 . Die deur wat mense in die vliegtuig in tye van nood kan oopmaak, staan bekend as die ........ deur.

9 . Sterk drank in Rusland gemaak van gars en aartappels.

10 . Brandstof

11 . Die mense sorg vir openbare veiligheid.

12 . Iemand wat bevoeg is om regsuitsprake te lewer.

13 . In hierdie plek het mense wat reeds vir dronkbestuur gevonnis is, begin drink.

14 . Kamer aan boord van ’n skip of vliegtuig waar bemanning gewoonlik sit.

15 . ’n Chinese man wat op sy eerste vlug was, wou die deur oopmaak, omdat hy wou ....

  • BESTUDEER DIE DERDE [3] LEESSTUK - uit Huisgenoot 21 November 2002.
  • Let daarop dat woorde soos man en huis nie weer verder in betekenisvolle eenhede verdeel kan word nie. Sulke woorde staan as simplekse (ongelede woorde) bekend. Nog sulke voorbeelde is: moord, drink, motel, petrol, ens. (uit die ander leesstuk). Kan jy aan nog ’n paar dink?
  • Jy moet onthou dat dié woorde ook as die stam of basis bekend staan.
  • Sodra ’n mens pre- en postmorfeme byvoeg, word komplekse gevorm.(voorbeelde: manlik, beman, mans, mannetjie, huislik, verhuis, verhuising, huise, huisie, ens.)
  • DIE DEELTJIES (voor en agter) WAT NOU BY DIE STAMME GEVOEG WORD, STAAN AS MORFEME BEKEND.

Questions & Answers

can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
The answer is neither. The function, 2 = 0 cannot exist. Hence, the function is undefined.
Al
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
is it 3×y ?
Joan Reply
J, combine like terms 7x-4y
Bridget Reply
im not good at math so would this help me
Rachael Reply
yes
Asali
I'm not good at math so would you help me
Samantha
what is the problem that i will help you to self with?
Asali
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 9. OpenStax CNX. Sep 14, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11059/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask