<< Chapter < Page Chapter >> Page >

SOSIALE WETENSKAPPE: AARDRYKSKUNDE

Graad 6

KAARTWERK

Module 2

Hoe word lengte- en breedtelyne in jou atlas gebruik?

Breedtelyne (N of S) en lengtelyne (O of W) kan ook SAAM gebruik word om die presiese ligging van plekke te beskryf. Dan word hulle ‘n plek se liggingskoördinate genoem.

Kom ons veronderstel dat jy geen idee het waar Sydney op die aardbol geleë is nie. Eerder as om ure op die kaart te sit en soek, gaan jy na die INDEKS agter in die Atlas, waarin plekname alfabeties verskyn.

Byvoorbeeld:

Langs Sydney verskyn die volgende gegewens:

Sydney 55 33.55 S 150.30 0

Dit beteken

55 - bladsy 55 in die atlas (wissel van atlas na atlas)

33.55 S - 33 grade en 55 minute Suid

150.30 O - 150 grade en 30 minute Oos.

Deur van die graadverwysing gebruik te maak, is dit maklik om enige plek op te spoor. Die graadverwysing verwys na lengte- en breedtegrade.

Aktiwiteit 1:

Om die ligging van hoofstede te bepaal

[LU 1.3]

Soek die volgende hoofstede in die indeks van jou atlas op en skryf die ligging van elk volledig neer. Dui dan aan watter een die koudste klimaat behoort te hê, watter plekke naastenby dieselfde behoort te wees, ensovoorts.

Hoofstede Ligging Klimaat
Stockholm 59.20 N 18.10 0
Berlyn
Rome
Tripoli
Kinshasa
Windhoek
Kaapstad

Aktiwiteit 2:

Om inligting op ‘n wêreldkaart aan te bring

[LU 1.2]

Gebruik ‘n wêreldkaart in jou atlas en voltooi die volgende:

Noem die drie soorte skale wat op die wêreldkaart aangedui is;

Meet die afstand tussen die volgende plekke in sentimeter. Gebruik die verhoudingskaal van die kaart en bepaal die werklike afstand in kilometer. Toon jou berekeninge.

a) (4) Kaapstad na (5) Melbourne _______ km

b) (6) New York na (7) Londen ________ km

c) (8) Parys na (9) Johannesburg ________ km

Bestudeer die wêreldkaart en sê in watter rigting die volgende lande ten opsigte van mekaar lê:

Suid-Amerika na Europa

Europa na Afrika

Australië na Suid-Afrika

Europa na Australië

Indien jy vanaf Johannesburg (9 op kaart) na die naaste oseaan wil vlieg, in watter rigting en hoe ver in kilometer sal dit wees?

Rigting ________

Afstand _______ km

In watter twee halfrondes is die volgende lande en vastelande geleë?

Asië__________en_______________

i) Kanada ______________en_______________

j) Suid-Afrika _____________ en________________

k) Indië ____________en___________________

l) VSA ________________en ___________________

Watter breedtelyne word deur nommers (10), (11) en (12) voorgestel?

(10)

(11)

(12)

Noem die lengtelyn wat deur Londen gaan.

Sal die son in die oggend eerste by Australië of Suid-Afrika “verskyn”? Gee redes vir jou antwoord.

Figuur 4

Aktiwiteit 3:

Om die indeks van ‘n atlas te gebruik

[LU 1.3]

Gebruik die indeks van jou atlas om die volgende te vind.

1. Watter rivier vloei deur München?

2. Watter kanaal verbind Berlyn met die Noordsee?

3. Noem die naam van die grootste eiland van Japan

4. Hoe hoog is die hoogste spits in die Kaukasus?

5. Noem die hoofstad van Taiwan

6. Tussen watter twee dele van die Verenigde Koninkryk is die Cheviot-heuwels?

_____________en _________________

7. Watter tydsverskil is daar tussen Rosario en Manaus in Suid-Afrika?

8. Watter stad lê 25 km suidoos van Amsterdam?

9. In watter land is die stad Stuttgart?

10. Watter rivier mond by die monding van die St Luciameer uit?

11. Hoe ver is die hoofstad van Argentinië van die hoofstad van Uruguay af?

12. Wat is so uitsonderlik aan die Titicacameer? (Kyk na die kleur van die omringende

gebied)

13. Watter een van Ladismith en Ladysmith lê die naaste aan Kaapstad?

14. Op watter eiland is die stad Palermo geleë?

15. Ongeveer hoeveel kilometer is die kuslyn van die Nigerdelta?

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
AARDRYKSKUNDIGE ONDERSOEKDie leerder is in staat om ondersoekvaardighede te gebruik om aardrykskundige en omgewingsbegrippe en -prosesse te ondersoek.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.1 inligtingsbronne , insluitend eenvoudige statistiek, identifiseer om die vraag oor ‘n maatskaplike of omgewingsvraaagstuk of –probleem te help beantwoord;relevante inligting vir spesifieke doeleindes uit bronne kies en dit opteken;breedte- en lengteligging gebruik om relevante plekke op kaarte te vind;inligting gebruik om oplossings vir probleme voor te stel; 1.5 verslag doen oor ondersoeke deur bespreking, debat, gestruktureerde skryfwerk, grafieke, tabelle, kaarte en diagramme.

Memorandum

Aktiwiteit 1:

Hoofstede Ligging Klimaat
Stockholm 59.20 N 18.10 O Koud
Berlyn 52.30 N 13.24 O Koud
Rome 41.55 N 12.30 O Matig-koud
Tripoli 32.30 N 13.15 O Matig
Kinshasa 22.36 S 17.04 O Warm
Windhoek 22.36 S 17.04 O Warm
Kaapstad 33.58 S 18.30 O Matig

Aktiwiteit 2:

Verhoudingskaal

Woordskaal

Lynskaal

±10 000 km

±6 000 km

±7 000 km

NO

S

W

g) SO

O

±600 km

N en O

N en W

S en O

N en O

N en W

23,5ºC

60ºN

Greenwich (0º)

Australië – O van SA geleë

Aktiwiteit 3

Isar

Mittelandkanaal

Honsjoe

Elbroes / 5 633 m

Taipei

Skotland en Engeland

Geen

Hilversum

Duitsland

Umfolozi

250 – 300 km

Baie hoog

Sicilië

±250 km

Questions & Answers

Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Aardrykskunde graad 6. OpenStax CNX. Sep 09, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11014/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Aardrykskunde graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask