<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Sosiale wetenskappe: geskiedenis

Graad 9

Menseregte gedurende die tweede wêreldoorlog

Module 2

Hitler as diktator

LEERAKTIWITEIT 2

Hitler as diktator

[LU 1.1, 1.5, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3]

  • Bestudeer die onderstaande bronne en beantwoord die vrae wat daarop volg:

BRON A

’n Man wat gebore is as leier mag nie terughoudend wees nie; dit is sy taak om na vore te tree.

(Hitler by sy verhoor, München, 1923.)

BRON B’n Nazi verkiesingsplakkaat.

Die woorde is as volg: Ja! Führer (leier) ons volg u!

BRON C

“Ek kan nie die emosies beskryf wat deur my gaan as ek Hitler hoor praat nie. As hy oor die vernedering van Duitsland praat, voel ek om op die vyand te spring. Sy oproep tot Duitse manmoedigheid was ook ’n oproep om die wapen op te neem, sy nuus was die evangelie, die blye boodskap. Ek het alles behalwe dié man vergeet. As ek om my gekyk het, het ek opgemerk dat sy magnetisme duisende om my gebind het. Hierdie intense wil van die man, die passie van sy eerlikheid, het in my gevloei. Ek het ervaring gehad wat met Bybelse bekering vergelyk kan word.”

( uit ’n Nazi se biografie)

BRON D

“As ek nie die innerlike oortuiging het dat ek die regte ding doen nie, doen ek niks nie, nie eers as die hele Nazi Party my tot aksie wil forseer nie.”

(Hitler, soos beskryf deur ’n Duitse skrywer, H. Rauschnigg wie hom goed geken het, 1939)

BRON E

“Hiermee verklaar ek onvoorwaardelike trou aan die Führer van die Duitse Ryk en Volk, Adolf Hitler, opperbevelhebber van die weermag, en is gereed om as ’n brawe soldaat my lewe vir hierdie eed af te lê.”

(Eed afgelê deur alle offisiere en manskappe in die Duitse weermag sedert Hitler in 1934 Führer geword het.)

BRON FPlakkaat vir ledewerwing vir die Hitler Jeugbeweging, 1939.

Dit lees: “Die Jeug dien die Führer. Alle tienjariges in die HJ (Hitler Jugend)

BRON G

‘Duitsland se probleme kan slegs deur middel van geweld opgelos word. Ons eerste doelwit is die omverwerping van Oostenryk en Tsjeggo-Slowakye gelyktydig om sodoende ’n bedreiging van ’n gesamentlike optrede van Frankryk en Brittanje te kan teenstaan. Waar die res van die wêreld hul defensief voorberei, moet ons offensief optree. Duitsland het ’n reg op groter lewensruimte in Europa. Dit is Hitler se vasbeslote doel om die Duitse grondkwessie nie later nie as 1943-45 op te los.’

(Verslag van ’n vergadering tussen Hitler en sy generale staf, November 1937. Die generaals het gekla dat Hitler se planne te gevaarlik was. Dié generaals is afgedank.)

BRON H

“Van nou af vorentoe neem ek persoonlik die bevel van al die Duitse gewapende magte oor.”

(Aankondiging, Hitler, Februarie 1938.)

OPDRAGTE

1. Bestudeer Bronne A tot C. Verkry uit hierdie bronne karaktereienskappe en vaardighede wat Hitler as diktator kon aanwend.

2. Wat vertel Bronne B, E, F en H jou van Hitler se posisie in Duitsland?

3. Bestudeer Bron G. Watter gebeure het uitgewerk soos Hitler beplan het?

4. Deur weer Bron G te bestudeer en jou kennis te gebruik, watter gebeure het nie so uitgewerk soos Hitler gedink het nie?

5. Watter eienskap van ’n diktator kom in Bron E voor?

Questions & Answers

can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
The answer is neither. The function, 2 = 0 cannot exist. Hence, the function is undefined.
Al
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
is it 3×y ?
Joan Reply
J, combine like terms 7x-4y
Bridget Reply
im not good at math so would this help me
Rachael Reply
yes
Asali
I'm not good at math so would you help me
Samantha
what is the problem that i will help you to self with?
Asali
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Geskiedenis graad 9. OpenStax CNX. Sep 14, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11062/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Geskiedenis graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask