<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Tức là N  d + 2W ( 1 + 2 ) size 12{ left (d+2W right ) \( 1+ sqrt {2} \) } {} .

Thiết bị chư­ng cất nư­ớc bằng nlmt

Cấu tạo nguyên lý hoạt động của thiết bị

Trên trái đất của chúng ta, những nơi có nhiều nắng thì thường ở những nơi đó nước uống bị khan hiếm. Bởi vậy năng lượng mặt trời đã được sử dụng từ rất lâu để thu nước uống bằng phương pháp chưng cất từ nguồn nước bẩn hoặc nhiểm mặn. Có rất nhiều thiết bị khác nhau đã được nghiên cứu và sử dụng cho mục đích này, một trong những hệ thống chưng cất nước dùng năng lượng mặt trời đơn giản được mô tả như hình 4.17.

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Hình 4.17. Thiết bị chưng cất đơn giản

Nước bẩn hoặc nước mặn được đưa vào khay ở dưới và được đun nóng bởi sự hấp thụ năng lượng mặt trời. Phần đáy của khay được sơn đen để tăng quá trình hấp thu bức xạ mặt trời, nước có thể xem như trong suốt trong việc truyền bức xạ sóng ngắn từ mặt trời. Bề mặt hấp thụ nhận nhiệt bức xạ mặt trời và truyền nhiệt cho nước. Khi nhiệt độ tăng, sự chuyển động của các phân tử nước trở nên rất mạnh và chúng có thể tách ra khỏi bề mặt mặt thoáng và số lượng tăng dần. Đối lưu của không khí phía trên bề mặt mang theo hơi nước và ta có quá trình bay hơi. Sự bốc lên của dòng không khí chứa đầy hơi ẩm, sự làm mát của bề mặt tấm phủ bởi không khí đối lưu bên ngoài làm cho các phần tử nước ngưng tụ lại và chảy xuống máng chứa ở góc dưới. Không khí lạnh chuyển động xuống dưới tạo thành dòng khí đối lưu.

Để đạt hiệu quả ngưng tụ cao thì nước phải được ngưng tụ bên dưới tấm phủ. Tấm phủ có độ dốc đủ lớn để cho các giọt nước chảy xuống dễ dàng. Điều đó cho thấy rằng ở mọi thời điểm khoảng phần nữa bề mặt tấm phủ chứa đầy các giọt nước. Quá trình ngưng tụ của nước dưới tấm phủ có thể là quá trình ngưng giọt hay ngưng màng, điều này phụ thuộc vào quan hệ giữa sức căng bề mặt của nước và tấm phủ. Hiện nay người ta thường dùng tấm phủ là kính thuận lợi cho quá trình ngưng giọt. Người ta thấy rằng ở vùng khí hậu nhiệt đới, hệ thống chưng cất nước có thể sản xuất ra một lượng nước ngưng tương đương với lượng mưa 0,5cm/ngày.

Tính toán thiết bị chưng cất nước

Hình 4.18. Miêu tả quá trình đối lưu trong thiết bị chưng cất nước.Chúng ta có thể phân tích đơn giản quá trình chưng cất nước của thiết bị theo sơ đồ hình vẽ 4.2. Thực chất nếu phân tích chi tiết thì đây ra quá trình rất phức tạp có liên quan đến quá trình truyền chất. Tuy nhiên chúng ta có thể phân tích quá trình đơn giản như sau:

Chúng ta giả thiết rằng nước tiếp xúc với bề mặt hấp thụ và chúng cùng chung nhiệt độ là T, như hình 4.18, nhiệt độ của tấm phủ là T1, thì ta có dòng nhiệt truyền qua một đơn vị diện tích giữa 2 bề mặt được xác định theo công thức:

q = k(T- T1), (4.24)

Trong đó k là hệ số truyền nhiệt (W/m2 K)

Bây giờ chúng ta biểu diễn quá trình đối lưu này như tạo bởi 2 dòng không khí (hình 4.18), mỗi dòng có lưu lượng khối lượng tương đương là m (kg/m2h), một dòng thì chuyển động lên còn một dòng thì chuyển động xuống dưới. Nội năng của mỗi đơn vị khối lượng không khí có nhiệt độ T là cT, nếu xem đặc tính của không khí ở đây như là khí lý tưởng thì c là nhiệt dung riêng của không khí. Dòng khí nóng rời khỏi bề mặt phía dưới mang nội năng ở mức mcT, còn dòng khí lạnh mang nội năng ở mức cmT1. Như vậy dòng nhiệt trao đổi giữa các bề mặt bởi những dòng này là:

Questions & Answers

what is inflation
Sama Reply
inflation is the general price increase of goods and services in an economy.
tesfie
Inflation is the persistent rise in the general price level
T-Max
inflation is characterized by increase in the general price of goods and services. when there is too much money in circulation. increase in demand of goods pursuing fewer goods. when purchasing power of money decreases .
Ejikeme
inflation is the persistent rise general price level
Habeeb
inflation is the persistent increase in price
Machall
hi
Rafiu
yes
boston
hi
Ayaan
how are you
Ayaan
increase in the general level of price...
sade
different between demand and quantity demand
Farhan Reply
No difference
MansoorAfghan
demand is the overall demand for it
MansoorAfghan
actually theres no difference
MansoorAfghan
quantity demanded is used in Equilibrium of d and s
MansoorAfghan
for evrything else u use deman
MansoorAfghan
how to calculate inflation
Richard Reply
Explain the factors that have led to high quantity demanded
Ogwang Reply
price of the product increase of price substitute product as people shift to cheap one
Black
what are the methods used by trade union to increase wages of their members?
Black Reply
strike
Pearl
the size of the commodity
Mensah
increase demand of labour decrease supply of labour
Black
I do support your answer Jackel.
keshav
but how do they do it?
Black
by increasing more labour and reduced the suppliers
Mensah
they can not increase labour, they increase demand of labour.
Black
how do they increase demand for labor?
Black
by analyzing the market equilibrium , cost reduction and cost control , savings in time .
yash
decreasing supply of labour are achieved through training and certification that require for you to employed, you must have certificate, also trade union encouraged government to restrict migration into the country causing shortage of labour supply. Note that the aim of union is to enhance life
Black
objective of union: better working conditions, liveable wage, protect member from unfair treatment which are done through negotiations betweens representative and management. known as collective bargaining.
Black
what is the nature of economics?
Tyscar Reply
economics is a social science since it seeks to solve social problem of scarcity
Jamal
main concerns is the decision individuals make on the allocation of scarce resources among the competing wants
Black
in the short run firm produce a positive as long as the price is larger than what?
yoel Reply
what is economic
Bah Reply
economics is the study of managing the resources in order to maximize the needs and satisfy the wants to a great extent in a regulated set-up..
Muhammad
One explanation for deviation when there is no impact on balance of trade
Shaneel
economic s is a social science that deals with human behavior as a relationship between ends and scarce means which has alternative uses
Derokiz
economic is a study of mankind in ordinary business of life
FIDELIS
economics it is the study of social science that deals with human behaviour as relationship between ends and scarce means which have alternative uses
salam
what is diminishing returns
Blessed Reply
what is the difference between calculus linear equation and derivative?
Bti
whats inferior goods?
jaamac Reply
Good having low quality , also known as giffin goods. When income increases people shift to better quality goods . Hence having a negative effect on inferior goods rather than positive relation ( ie when income increases demand increases but not in case of inferior goods ) example wheat and bajra .
yash
What do u understand by the word ENDS in professor Lord L C Robinson definition of Economics?
Kaba Reply
I understand that ENDS is the unlimited needs of human. But we have limited resources to achieve our unlimited needs/wants. Thank you.
Midhun
variable is a factor that can change
nyodb Reply
did you understand definition of variablE
nyodb
what is monopoly
Shahid Reply
A market situation where there is a single seller of a product for the buyers.
harmony
monopoly is when you have a product in the market and only one supplier got this product so he starts rising price and dominate the market, cause this product doesn't have a competitor
Anas
A market structure characterized by a single seller, selling a unique product in the market. In a monopoly market, the seller faces no competition, as he is the sole seller of goods with no close substitute.
Jale
This is a kind of market that only one seller dominate the market without no competition of a y product or seller.
Ojo
what is production possibility curve?
Lisa
a production possibility curve is a diagram that shows two goods produced in an economy in such a way that increase in the production of one good cannot be done without the decrease on the production of the other. there are efficient points, inefficient points and unattainable points on the PPC
The
production possibility curve or frontier is useful analytical tool for illustrating the concepts of scarcity, choice and opportunity costs.
wilflay
The International Year of Soils, 2015 (IYS 2015) was declared by the Sixty-eighth session of the United Nations General Assembly on December 20th, 2013 after recognizing December 5th as World Soil Day.The purpose of the IYS is to raise awarenessworldwide of the importance of soils for food security,
what
what is indifference curve
Evet
Monopoly is the explicit right given to business or entrepreneurship by the government to operate as the only entity in the economy
wilflay
what is economic system ?
wilflay
economical matter solve this system is know as economic system
what
indifference curve is a diagram that shows the combination of only 2 commodities in such a way that each point on the indifference curve gives the same level of satisfaction
The
all consumer is equal consumtion as definite all ..that type curve is indifference curve
what
what is variable?
Rajeev
economic structure of any area is ,city or country is called economic system
Jairam
what is the difference between rational and irrational choice
Amina
help
Amina
Rational choice theory is an economic principle that assumes that individuals always make prudent and logical decisions that provide them with the highest amount of personal utility. ... Most mainstream academic assumptions and theories are based on rational choice theory.
Anas
Irrationality is cognition, thinking, talking, or acting without inclusion of rationality. It is more specifically described as an action or opinion given through inadequate use of reason, or through emotional distress or cognitive deficiency.
Anas
help
Mensah
The meaning of inverse
Mensah
?
Anas
inverse what ? inverse means opposite .. like if ones going down other goes up so inverse relationship
MansoorAfghan
Definition of Inversely Related: Two variables are inversely related when an increase in one variable causes a reduction in the other variable. For example, when the price of a good increases, its quantity demanded decreases.
Anas
what is opotunity cost
salam
is an alternative forgone after the best choice have been selected.for example when you have cocacola and pepsi and you choose cocacola oportunity cost will be pepsi
Amin
explain the meaning of price cealing and price floor..?
Amin
Opportunity cost is the cost express in terms of forgone, alternatives after a choice have been made.
cyril
A price ceiling is the maximum price a seller can legally charge a buyer for a good or service. Consumers must not pay a price above the pries ceiling
Ntui
A price floor is that is imposed to protect consumers it can not be above the equilibrium price. It's the lowest price that producers must accept from a sales
Ntui
A price ceiling is a price control mechanism issued by the government to protect the consumers from high-priced commodities. It goes to set the highest amount a seller can charge per unit quantity of his product. N.B: This price mechanism isn't binding if equilibrium exists.
harmony
A price floor is a price control mechanism that seeks to protect the sellers by setting the lowest amount a seller can receive for his products. In this case, a seller will not sell his products for any amount less than the price floor amount.
harmony
It is argued that under optimization, since there is the second-order sufficient condition, the first-order condition is not necessary. Discuss.
John Reply
It is argued that in optimization the first part of second order condition appears opposite to their interpretation. Explain why you think otherwise.
John
Would you expect the kinked demand curve to be more extreme (like a right angle) or less extreme (like a normal demand curve) if each firm in the cartel produces a near-identical product like OPEC and petroleum? What if each firm produces a somewhat different product? Explain your reasoning.
Shauna Reply
we need to understand the things that manufacturer industies need to overcome the change of price, including all the all factors
Franck
hi
Jale
I expect the demand curve of such a case to be less extreme almost a horizobtal line.
tesfie
hi
Hashim
Hi
Prajwal
hi to
Sarparah
hello
Kaba
Difference between extinct and extici spicies
Amanpreet Reply
in a comparison of the stages of meiosis to the stage of mitosis, which stages are unique to meiosis and which stages have the same event in botg meiosis and mitosis
Leah Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Năng lượng mặt trời- lý thuyết và ứng dụng. OpenStax CNX. Aug 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10898/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Năng lượng mặt trời- lý thuyết và ứng dụng' conversation and receive update notifications?

Ask