<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Ще складнішу мозаїку алюзій та паралелей становить собою образ зрадженого дружиною Ланселота Ламара – це, по суті, перевернутий з ніг на голову тип харизматичного героя Ланселота Озерного, що спокусив дружину короля Артура; до того ж на противагу героєві середньовічного епосу (в інтерпретації Кретьєна де Труа, зокрема), який прославляє кохання, вільне від обітниць феодальної вірності та уз церковного шлюбу, Ланселот у Персі обстоює мораль та вдається до помсти з холоднокровністю самого Віланда. Водночас корінний південець Ланселот – це прототип аристократа-плантатора Ліпскома з фільму, що його знімають у Бель Айл, утім, поряд із цим вигаданим Мерліном персонажем Лане виглядає лише його жалюгідною подобою, менш справжнім, ніж копія.

«Ланселот» виявляє численні літературно-типологічні зв’язки і з романтичним романом (як Європи, так і США), зокрема з романтичною традицією Мелвілла (перш за все як автора «Мобі Діка»). Як і капітан Ахав з роману Мелвілла, Ланселот охоплений ідеєю існування світу абсолютних істин, як і Ахав, він прагне всеосяжного фаустівського знання й вирушає на полювання за злом.

Своєрідність протагоніста «Ланселота» полягає і в принциповій типологічній відмінності його від героїв попередніх творів: тоді як Бінкс Боллінг, Уілл Барретт та, певною мірою, Том Мор репрезентують тип героя-спостерігача. Лане Ламар уперше в художній практиці Персі постає як неоромантичний бунтівник, саркастичний викривач і навіть мораліст. Саме тому в ньому надзвичайно виразний демонічний елемент романтичного зразка. Якщо Том Мор із роману «Кохання на руїнах» претендував на роль нового Христа, то Ланселот недвозначно скидається на сучасного Люцифера. Задуманий як американський Ставрогін, герой «Ланселота» співвідноситься із скептичним «диявольським» началом і виступає в ролі нищівного критика того ладу, який панує на землі. В аксіологічному плані Ланселот абсолютно чужий власній родині й компанії, що зібралася в маєтку. Адже вдень знімальна група (Мерлін, Джейкобі, актори Трой Дана, Рейне) та мешканці будинку (Марго, її дорослі доньки, слуги й сам Лане) захоплені зйомками, інтелектуальними розмовами про політику, історію й поезію та обговоренням образів фільму, а вночі Бель Айл перетворюється на суцільний содом і гоморру, де всі, за винятком Ланселота, вдаються до безтямного злягання, демонструючи тотальну «порнографічність способу життя та мислення», як визначає проблему головний герой. Саме тому Ланселот претендує на роль революційного лідера, який прагне очолити третю – духовну – революцію в історії американської нації й сам готовий здійснити апокаліптичну очищувальну катастрофу...

Водночас демонічна домінанта образу розуміється також як метафора темного боку людської природи або негативний двійник, що підсилюється композиційною будовою діалогу з Персивалем.

Така антиномічність семантики образів і мотивів за рахунок інтертекстуальної гри з макротекстами готичної, романтичної та легендарно-міфологічної традицій формує специфічну художню оптику для семіотично-феноменологічної інтерпретації ідей твору, згідно з якою амбівалентна гра знаків та релятивізація значень розуміються як ознаки процесу «інволюції знака» (концепція інволюції знака теоретично сформульована У. Персі у праці «Загублені у космосі»). В основі цього феномену лежить запропоноване Персі поняття «закостенілого означального» (ossified signifier), тобто символу, який з часом спустошується; знака, який у процесі його нескінченного розгортання практично цілком втрачає реляційність з оригінальним означувальним, перетворюючись на симулякр, що в ньому, «наче в саркофагу, губиться первісний референт» [6,104].

Questions & Answers

The eyes of some reptiles are sensitive to 850 nm light. If the minimum energy to trigger the receptor at this wavelength is 3.15 x 10-14 J, what is the minimum number of 850 nm photons that must hit the receptor in order for it to be triggered?
razzyd Reply
A teaspoon of the carbohydrate sucrose contains 16 calories, what is the mass of one teaspoo of sucrose if the average number of calories for carbohydrate is 4.1 calories/g?
ifunanya Reply
4. On the basis of dipole moments and/or hydrogen bonding, explain in a qualitative way the differences in the boiling points of acetone (56.2 °C) and 1-propanol (97.4 °C), which have similar molar masses
Kyndall Reply
Calculate the bond order for an ion with this configuration: (?2s)2(??2s)2(?2px)2(?2py,?2pz)4(??2py,??2pz)3
Gabe Reply
Which of the following will increase the percent of HF that is converted to the fluoride ion in water? (a) addition of NaOH (b) addition of HCl (c) addition of NaF
Tarun Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Дискурс романтизму в літературі сша. OpenStax CNX. Jun 19, 2008 Download for free at http://legacy.cnx.org/content/col10545/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Дискурс романтизму в літературі сша' conversation and receive update notifications?

Ask