<< Chapter < Page Chapter >> Page >
AMERICAN MILLENARISM AND APOCALYPTICS OF ROMANTICISM: CREATIVE VERSIONS BY E. POE AND A. TYLER У дослідженні зіставляються мілленарні мотиви у творах епохи американського романтизму та у літературі другої половини ХХ ст. Матеріал може використовуватися у викладанні курсів «Література США», «Історія зарубіжної літератури», «Теорія літератури».

Література – свідок великої кількості письменницьких спроб проголосити свою батьківщину/країну «Новим Ізраїлем», що обраний Богом для облаштування Царства Божого на землі. Але саме для Америки мілленаризм слугує визначальною точкою історичного й культурного відліку, він і досі залишається фундаментом й постійним енергетичним джерелом американської ідеології. Приміром, символ споживацької культури – найдоступніша купюра вартістю один долар – мілленаристськи маркований цитатою з Вергілія – Novus ordo Seclorum – пророцтвом нової золотої ери, що покликане спрямовувати свого щасливого власника, нового американського Адама, шляхом self-made man.

Перший крок в окресленні мілленаристського характеру Америки був зроблений ще Колумбом, який вважав відкриті ним нові землі Новим Світом Одкровення. Утілення Тисячолітнього Царства вбачати в Америці й колоністи-пуритани Нової Англії. А століттям пізніше у «Великому пробудженні» Джонатан Едвардс проголошує перший етап реалізації апокаліптичного призначення Америки: «Цей новий світ був відкритий саме тепер, напевно, для того... щоб в ньому Господь міг покласти початок нового світу в духовному сенсі» [5, 314]. Поява в американській культурі образу нового Адама, що наразі становить собою один із засадничих складників американської свідомості, теж зумовлена вірою у провіденціальність Нового Світу. Секуляризована версія цієї концепції, що використовувалася насамперед трансценденталістами, дає змогу подивитися на американця як на людину, що наділена «унікальною здатністю бачити все суще по-новому, очима невинної дитини й завдяки цьому сприймати неспаплюжений світ Америки як цнотливий Едем» [4, 168]. Майже маніакальний характер американського мілленаризму так чи так оприявнюється в різні часи, у різних сферах суспільного життя, і, кількість його інтерпретацій зростає. За прикладом такої полярності мілленаризму звернімося до Г. Мелвілла, який у 1850 році зазначив, що американці – «особливий, обраний народ», а вже за чверть століття оприлюднив зворотний бік мілленаристської медалі, показавши, як в кризові періоди історії нестримна віра американців у блискуче майбутнє своєї країни переходить у глибокий відчай: «розтринькано останній спадок... // Будуйте храми Кінця Шляху! // Колумб прогнав романтику з Землі; //Для людства не залишилось Нового Світу» [7, 24].

Саме такий настрій, подеколи надто депресивний, спостерігаємо протягом найбільш апокаліптичного, на наш погляд, періоду культурного розвитку Америки – Романтизму. Цей настрій як спадкова хвороба передався і періоду кінця XX – початку XXI століть й був посилений подіями 11 вересня 2001 року. Тож спробуймо розглянути можливі шляхи художнього втілення апокаліптичної парадигми в американській так званій «сімейній» прозі (domestic fiction, Matthews). Особливу увагу при цьому слід звернути на функціонування апокаліптичної парадигми історії як фабульної схеми творів, особливо що стосується екстраполяції цієї схеми на історію родини/сім’ї. Крім того, викликає інтерес специфіка оприявлення образу нового Адама , а також понять апокаліптичного дуалізму та апокаліптичного шлюбу (за концепцією М. Г. Абрамса) на матеріалі новели «Падіння дому Ашерів» Е. По та роману «Та, що заводить годинник» Е. Тайлер. XIX століття – це епоха, коли біблійні схеми та персонажі все частіше використовуються в американській культурі як оболонка для нових ідей й понять, завдяки чому значно розширюється поле конотативних та інтерпретаційних маневрів. Одна з таких категорій-схем, якій відведено вагому нішу в фундаменті американського суспільства, – родина. Архетипова за своєю суттю, вона виступає, з одного боку, гарантом реалізації мілленаристичної програми Америки, а з другого – стає втіленням апокаліптичних очікувань американців (що, безперечно, мало відбиватись і в літературі).

Questions & Answers

What is deflation
Aluko Reply
Enumerate emotional intelligence to a manager
Chinonso Reply
What about Sydney Alexander's Absorption approach in international trade?
Vibhas Reply
I need help in inflation graphs
Brandon Reply
Select inflation type, Demand pull, cost pull or anticipation 1- Select the set of data you intend on graphing i.e inflation rate of 2017, location (particular country) 2 - Select the type of measurement tool that best allows you to input the inflation data, Consumer price index is the most accurate
Jama
this is to make sure you have all the correct information, Also use should know 1- Cost pull is Aggregate Demand and Aggregate Supply AD - AS graphed 2- Demans pull is Aggregate Supply and Aggregate Demand AS - AD graphed
Jama
what is production
Imoro Reply
what is a monopolistic competition?
moniman Reply
Enumerate emotional intelligence to a manager
Chinonso
Enumerate emotional intelligence to a manager
Chinonso
who is barter
Tening Reply
exchange goods each other
Seven
what is economic
Bah
is the use of scares resources to satisfy our unlimited needs and wants
Desiderius
how many kinds of utility functions?
Sadaf
What is partnership?
Jackson
the legal association of two or more people as co-owners of a business for profit.
harmony
Would you expect the kinked demand curve to be more extreme (like a right angle) or less extreme (like a normal demand curve) if each firm in the cartel produces a near-identical product like OPEC and petroleum? What if each firm produces a somewhat different product?
James Reply
no
Sadaf
what is supply
Mizta Reply
what is opportunity cost
Mizta
The opportunity gained interms of opportunity lost is known as opportunity cost Or The second best alternative use of resources
Mir
forgone alternative: like forgoing Something our of two to buy one
Tam-Waribo
what is macro economic s
Addo Reply
macroeconomics is the study of economic as a whole level.
Gafar
meaning of positive science
Sumit Reply
positive science it is focused on facts and cause and effect and behavioural relationship and include developmental testing in economic theoreis.
Gafar
what is inflation
Sama Reply
inflation is the general price increase of goods and services in an economy.
tesfie
Inflation is the persistent rise in the general price level
T-Max
inflation is characterized by increase in the general price of goods and services. when there is too much money in circulation. increase in demand of goods pursuing fewer goods. when purchasing power of money decreases .
Ejikeme
inflation is the persistent rise general price level
Habeeb
inflation is the persistent increase in price
Machall
hi
Rafiu
yes
boston
hi
Ayaan
how are you
Ayaan
increase in the general level of price...
sade
what is deflation
Sele
is the gradual decrease of currency exchange in a country.
Gafar
why ecnomics important ? give answer plz
Saifullah
Because is a field of science study that reflects on our day to day activities with human behavior.
ANSU
why economic is a science
Imoro
Economics is referred to as a social science not a pure science. It's regarded as a social science because it makes use of the scientific method to solve problems. The scientific method refers to observation, asking questions, forming hypothesis, experimentation etc
Nkechi
Economics is a social science because it study human behavior how he relates with his daily activities with the available limited resources to satisfy his wants.
Ojo
what are the factors affecting the demand
Mohammed
yeah it uses the scientific method to study human behaviour.
Nkechi
inflation referes to the persistant increase in the general price of goods and services over a given period of time say a year.
Abdul
factors affacting Demand of good and services are 1.price of a commodity in question 2.price of related commodity 3.Income of a consumer 4.Population 5.tast and prefereance 6.Season or weather condition
Abdul
what is difference between perfect and non perfect market.
Saheed
what the difference between Trade off and Opportunity Cost?
Elzevery
answer
Golda
In trade off, you increase the amount of something by decreasing the amount of something else. For example, you use 2 hours to study and 2 hours for leisure. if you increase study hour by 1 more hour, i.e 3 hours, leisure time will decrease by 1 hour, i.e 1 hour.
harmony
In all, you would have traded off 1 hour of leisure time for 3 hours of study time. But in opportunity cost, you let something go in order to obtain something else entirely.
harmony
thanks for your idea
Elzevery
please i want help on thid question given P=$10 And TC=120+4Q2 1.find the profit maximizing level of price and quantity. 2.what will be the total profit?
Shemels
please how is substitutional effect affecting demand
Acha
if a price of a particular commodity is high people demand less ,they rather go for less one
FIDELIS
what is account
Wasif
account is an arrangement between a customer and a bank that allows the customer to play in and take out money (bank account)
Johnny
pay, not play sorry
Johnny
four effects of inflation in an economy
Acha
oil
TsendeTheRipper
decreases living standards .. decreases purchasing power.. Decreases internation competition . increases the cost of borrowing
MansoorAfghan
Inflation refers to persistent increase in the general prices of commodities.
Aluko
he asked for effects
MansoorAfghan
Low standard of living, prices of commodities will be high, devaluation of currency in the economy
Aluko
Debtors gain while creditors loses
Ojo
Hi every one
Ani
Hello
Ansah
hi
kelvin
hi
Seven
Hii
raushan
how are you all
Seven
Fin and you
raushan
me also
Seven
Whare do you live
raushan
general tendency of rising price and continuous... .
Auqib
any one among you is going to aaper in net exam day after tomorrow
Auqib
reply?
Auqib
pakistan
Seven
Oo Pakistan I am India
raushan
really from Pakistan
Auqib
ok
Seven
You noo hindi
raushan
no
Seven
hi
ken
different between demand and quantity demand
Farhan Reply
No difference
MansoorAfghan
demand is the overall demand for it
MansoorAfghan
actually theres no difference
MansoorAfghan
quantity demanded is used in Equilibrium of d and s
MansoorAfghan
for evrything else u use deman
MansoorAfghan
the difference of it is that when demand simply denotes the willingness and a person's ability to purchase. And as against quantity demand represent the amount of an economic good or services desire by a consumer at a fixed price .☺
Gafar
how to calculate inflation
Richard Reply
Explain the factors that have led to high quantity demanded
Ogwang Reply
price of the product increase of price substitute product as people shift to cheap one
Black
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Дискурс романтизму в літературі сша. OpenStax CNX. Jun 19, 2008 Download for free at http://legacy.cnx.org/content/col10545/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Дискурс романтизму в літературі сша' conversation and receive update notifications?

Ask