<< Chapter < Page
  Wiskunde graad 1   Page 1 / 1
Chapter >> Page >

Wiskunde

Word slim met syfers

Opvoeders afdeling

Memorandum

Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste

Die leerders moet uiteindelik kan:

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke;

2. doeltreffend saam met ander lede van ‘n span, groep, organisasie en gemeenskap werk;

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur;

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer;

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende vorme;

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing en die gesondheid van ander te toon;

7. begryp dat die wêreld ‘n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie;

8. na te dink oor en ondersoek te doen na ‘n verskeidenheid strategieë om doeltreffender te leer;

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wêreldgemeenskap deel te neem;

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees;

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel.

Module 1

Kritieke- en ontwikkelings uitkomste Bladsyverwysings
KU 1 4, 5, 8, 15
KU 3 2, 3, 6, 7, 9, 10, 14, 18, 19
KU 4 4, 21
KU 7 11, 12, 13, 16, 17, 20
KU 8 4
  • INTEGRASIE VAN TEMAS: Somer
  • MENSEREGTE: Leerders moet leer om netjies te wees
  • INKLUSIWITEIT: Afparing vir gelykegetalle – geen uitsondering word gemaak nie.

Leerders afdeling

Inhoud

Aktiwiteit: telling [lu 1.4, lu 1.1]

  • Hiep, hiep hoera!
LU 1.4
  • Ek het … (Tel hulle)
LU 1.11

Assessering

Leeruitkomste 1: Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer.

Assesseringstandaard 1.1: Dit is duidelik wanneer die leerder tot minstens 34 alledaagse voorwerpe akkuraat tel;

Assesseringstandaard 1.4: Dit is duidelik wanneer die leerder heelgetalle tot minstens 2-syfergetalle orden, beskryf en vergelyk.

Questions & Answers

whats a two dimensional force
Jimoh Reply
Where is Fourier Theorem?
Atul Reply
what is Boyle's law
Amoo Reply
Boyle's law state that the volume of a given mass of gas is inversely proportion to its pressure provided that temperature remains constant
Abe
how do I turn off push notifications on this crap app?
Huntergirl
what is the meaning of in.
CHUKWUMA Reply
In means natural logarithm
Elom
is dea graph for cancer caliper experiment using glass block?
Bako
identity of vectors?
Choudhry Reply
what is defined as triple temperature
Prince Reply
Triple temperature is the temperature at which melting ice and boiling water are at equilibrium
njumo
a tire 0.5m in radius rotate at constant rate 200rev/min. find speed and acceleration of small lodged in tread of tire.
Tahira Reply
hmm
Ishaq
100
Noor
define the terms as used in gravitational mortion 1:earth' satellites and write two example 2:parking orbit 3:gravitation potential 4:gravitation potential energy 5:escping velocity 6:gravitation field and gravitation field strength
Malima Reply
can gravitational force cause heat?
SANT
what larminar flow
Rajab Reply
smooth or regular flow
Roha
Hii
Sadiq
scalar field define with example
Malik Reply
what is displacement
Isaac Reply
the change in the position of an object in a particular direction is called displacement
Noor
The physical quantity which have both magnitude and direction are known as vector.
Malik
good
Noor
Describe vector integral?
Malik
define line integral
Malik
Examples on how to solve terminal velocity
Louis Reply
what is Force?
Bibas Reply
ans:loading...
Lumai
the sideways pressure exerted by fluid is equal and canceled out.how and why?
Chaurasia
what is blackbody radiation
Syed Reply
Particles emitted by black holes
Lord
what is oscillation
Iwelomen Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 1. OpenStax CNX. Oct 09, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11125/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 1' conversation and receive update notifications?

Ask