<< Chapter < Page
  Wiskunde graad 7   Page 1 / 1
Chapter >> Page >

Wiskunde

Persentasies

Opvoeders afdeling

Memorandum

MODULETOETS 6

1. a) 5% b) 12%

  1. 73, 3 . size 12{ {3} cSup { size 8{ "." } } } {} %

2. a) 2 25 size 12{ { { size 8{2} } over { size 8{"25"} } } } {} b) 9 20 size 12{ { { size 8{9} } over { size 8{"20"} } } } {}

3. 0,5; 1 4 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{4} } } } {} ; 1 5 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{5} } } } {} ; 15%

4. a) R70

  1. R58,50

5. 42%

6. R297,50

7. R36,29 (afgerond)

8. 20%

9. AFSLAG X 100

MERKPRYS 1

Leerders afdeling

Inhoud

Aktiwiteit: navorsingstaak en moduletoets [lu 1.5, lu 2.6, lu 5.9]

25. ’n Groter uitdaging!

Doen die volgende as ’n aparte navorsingstaak op folio deur jou opvoeder voorsien (of gebruik jou eie papier). Onthou om mooi netjies te werk!

a) Jy gaan ’n winkel open. Besluit self watter soort.

b) Doen marknavorsing en verskaf ’n lys van items wat jy gaan aankoop vir jou winkel (kies net 5!)

Meld ’n realistiese kosprys by elke item.

c) Voeg nou 14% BTW by by elke item en lys dit in ’n tabel, bv.

Item Kosprys Met BTW

d) Besluit waarvoor jy elke item gaan verkoop. Gee ’n duidelike uiteensetting van jou kosprys en verkooppprys deur middel van ’n lyngrafiek.

(Wenk: gebruik verskillende kleure)

e) Bereken nou hoeveel % wins jy op elke item gaan maak, bv.

Item %Wins

f) Maak ’n advertensie om jou winkel bekend te stel.

g) Werk nou ’n maandelikse begroting uit vir jou winkel – hoeveel geld jy nodig het om alles glad te laat verloop en waarvoor.

(Wenk: dink aan die water en ligte, telefoon, werknemers, ens.)

1. Skryf die volgende as %:

a) 0,05 : ......................... b) 3 25 size 12{ { { size 8{3} } over { size 8{"25"} } } } {} : ......................... (2)

c) 11 15 size 12{ { { size 8{"11"} } over { size 8{"15"} } } } {} : ......................... (2)

2. Skryf as ’n gewone breuk en vereenvoudig:

a) 8% : ......................... b) 45% : .........................

......................... ......................... (4)

3. Rangskik van groot na klein:

1 5 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{5} } } } {} ; 15% ; 0,5 ; 1 4 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{4} } } } {}

(2)

4. Bereken:

a) 20% van R350

(2)

b) 12 1 2 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{2} } } } {} % van R468

(2)

5. Watter % is 840 g van 2 kg?

(4)

6. Ek kry 15% afslag op ’n paar skoene wat R350 gemerk is. Hoeveel moet ek vir die skoene betaal?

(4)

7. Die prys van kaas wat tans R32,99 ’n kg is, gaan binnekort met 10% verhoog word. Wat sal die nuwe prys van die kaas wees?

(4)

8. ’n Meubelhandelaar koop ’n sitkamerstel vir R12 000 en verkoop dit vir R15 000. Hoeveel % wins het hy gemaak?

(2)

9. Skryf die formule vir % afslag neer.

(2)

Assessering

Leeruitkomste 1: Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer.

Assesseringstandaard 1.5: Dit is duidelik wanneer die leerder probleme in konteks oplos, insluitend kontekste wat gebruik kan word om ‘n bewustheid van ander leerareas, asook van menseregte-, sosiale, ekeonomiese en omgewingsake, te bevorder;

Leeruitkomste 2: Die leerder is in staat om patrone en verwantskappe te herken, te beskryf en voor te stel en probleme op te los deur algebraïese taal en vaardighede te gebruik.

Assesseringstandaard 2.6: Dit is duidelik wanneer die leerder ‘n situasie beskryf deur ‘n grafiek daarvan te interpreteer, of ‘n grafiek van ‘n beskrywing van ‘n situasie teken (bv. die hoogte van ‘n wipwaentjie oor tyd; die spoed van ‘n resiesmotor wat om ‘n baan beweeg);

Leeruitkomste 5: Die leerder is in staat om data te versamel, op te som, voor te stel en krities te ontleed om gevolgtrekkings en voorspellings te maak en om toevallige variasie te interpreteer en te bepaal.

Assesseringstandaard 5.9: Dit is duidelik wanneer die leerder data wat op verskeie maniere voorgestel is krities lees en interpreteer ten einde gevolgtrekkings en voorspellings te maak.

Questions & Answers

how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 7. OpenStax CNX. Oct 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11076/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask