<< Chapter < Page
  Wiskunde graad 5   Page 1 / 1
Chapter >> Page >

Wiskunde

Getalbegrip, optelling en aftrekking

Aftrekking

Opvoeders afdeling

Memorandum

Eie opinie

TOETS TOTAAL: 20

1. (a) Verskil

(b) Optelling

(c) Aftrektal

2. (a) 105; 70;

(b) 480; 360;

4. 46 – 000 – 23 000 = 23 000

5. 1 450

6. 23 600 + 400 = 24 000

24 000 + 32 123 = 56 123

32 123 + 400 + 31 = 32 554

7.

8. R500 000 – R13 401

R486 599

Leerders afdeling

Inhoud

Aktiwiteit: om probleme in konteks op te los [lu 1.6]

UITDAGING

Hierdie is ‘n taak vir jou portefeulje. Jou opvoeder sal dit met jou deurgaan en vir jou verduidelik presies wat van jou verwag word. Maak seker dat jy goed verstaan voordat jy begin. Onthou om netjies te werk.

  • Uitdaging!

Jy het ‘n kompetisie gewen en is ’n miljoen rand ryker! Jy mag egter net items / artikels uit jou plaaslike koerant daarmee koop. Knip dit wat jy sal koop uit, en plak dit in die blok hieronder (met die pryse). Dui aan hoeveel geld jy sal oorhou. Vra ’n maat om jou berekeninge te kontroleer.

ASSESSERING

1 2 3 4
Netheid en organisasie Werk is slordig en ongeorganiseerd Georganiseerd, maar moeilik leesbaar Netjies en georganiseerd, maklik leesbaar Netjiese, duidelik uiteengesette werk; duidelik leesbaar
Logiese redenering Baie min bewyse van logika Bietjie logika kom na vore Gebruik effektiewe wiskundige redenering Gebruik verfynde logika en redenasie
Korrektheid van berekenings Antwoord is verkeerd bereken (items uitgelaat) Enkele foute is begaan Voldoende begrip, maar aftrekfout begaan Antwoord korrek bereken

Toets

1. Skryf die korrekte antwoorde neer:

1.1 Die antwoord van ‘n minus-som word die ______________________ genoem

1.2 Die inverse van aftrekking is _______________________

1.3 In die som 5 676 – 231 = 5 445 word 5 676 die ______________ genoem (3)

2. Voltooi die volgende getallepatrone:

2.1 175 ; 140 ; 105; _______________________; 35

2.2 _______________________; _______________________; 240 ; 120 (2)

3. Voltooi die volgende vloeidiagram:

(2)

4. Bereken die verskil deur beide getalle af te rond tot die naaste 1 000:

4.1 45 679 – 23 499

__________________________________________________________________ (3)

5. Voltooi:

6 775 – 1 448 = 6 777 - ______________________________________________ (1)

6. Seko moes die volgende bereken: 56 123 – 23 569. Hy het so begin:

  • Voltooi die som.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ (3)

7. Nomsa het vergeet om haar som te voltooi. Doen dit vir haar:

(4)

8. Mnr. Muruvan het R500 000 gehad. Nadat hy ‘n huis kontant gekoop het, het hy R13 401 oorgehad. Wat het sy huis gekos?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ (4)

TOTAAL: 20

Assessering

Leeruitkomste 1: Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer.

Assesseringstandaard 1.6: Dit is duidelik wanneer die leerder probleme in konteks oplos, insluitend kontekste wat gebruik kan word om ‘n bewustheid van ander leerareas, asook van menseregte-, sosiale, ekonomiese en omgewingskwessies, te bevorder:

1.6.1 finansiële kontekste (insluitend koop en verkoop, wins en verlies, en eenvoudige begrotings).

Questions & Answers

a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
is it 3×y ?
Joan Reply
J, combine like terms 7x-4y
Bridget Reply
im not good at math so would this help me
Rachael Reply
how did I we'll learn this
Noor Reply
f(x)= 2|x+5| find f(-6)
Prince Reply
f(n)= 2n + 1
Samantha Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 5. OpenStax CNX. Sep 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10993/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask