<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Tegnologie

Graad 4

My eie uitspringkaartjie

Module 15

Stoffel se uitspringkaartjie

Aktiwiteit 1

Om die tegnologieproses volledig toe te pas [lu 1.1]

In hierdie leereenheid gaan ons uitspringkaartjies ondersoek (1.1), ontwerp (1.2), maak (1.3) en evalueer (1.4).

 • Ondersoek

A.wat is julle behoefte?

Julle moet eers jul behoefte bepaal, ‘n ontwerpvoorstel daaroor skryf en die probleem verder ontleed en finale spesifikasies saamstel.

B.maak ‘n voorstel oor wat julle gaan ontwerp (ontwerpvoorstel)

Ek gaan ‘n ........................................................................ (soort kaartjie) vir

................................................................(gebruiker) ontwerp om in of by die

........................................ (plek) te gebruik om .............................................

................................................................................................(nut daarvan).

C.ontleed jul probleem verder

Die volgende W-vrae gaan julle baie help. Vra ook jou eie vrae.

D.stel 'n finale lys van spesifikasies saam. oorweeg die volgende:

 • Hoe groot moet die kaartjie wees?
 • Watter materiale gaan ek gebruik?
 • Wat gaan die goedkoopste wees?
 • Kan ek dit binne die beskikbare tyd maak?
 • Hoe gaan dit lyk ? (Voorkoms)
 • Gaan ek iets kreatiefs/unieks maak?
 • Duursaamheid : gaan die kaartjie sterk genoeg wees?
 • Ek moet dit self kan maak.
 • Hoe gaan die vorm van die kaartjie lyk?
 • Hoe gaan ek dit afwerk ?
 • Gaan my kaartjie aan sy doel beantwoord?
 • Sal ek my kaartjie kan bemark of verkoop?

Nou kan ons begin om die kaartjie te ontwerp!

 • Ontwerp

A.gesels weer oor jul idees

 • Dink op papier . Baie moontlikhede gee jou mos ‘n beter kans om ‘n werklike goeie oplossing te vind.
 • Dit is baie onwaarskynlik dat jou eerste idee die beste sal wees. Probeer om minstens DRIE moontlike oplossings (idees) te teken.

B.besluit op jou beste idee!

Wenke

 • Kommunikeer julle idees met mekaar. Maak seker dit voldoen aan jou ontwerpvoorstel.
 • Gebruik vryhandsketse met byskrifte. Verander gedurig. (Maak gerus van kleur gebruik as jy wil.)

Vra voortdurend kritiese vrae terwyl jy teken:

 • Kan dit eenvoudiger wees?
 • Watter bewegende dele gaan daar wees?
 • Hoe verbind ek die verskillende onderdele met mekaar?
 • Gebruik ek die beste materiale ?
 • Is dit bekostigbaar ?
 • Hoe lyk dit?
 • Kan ek dit self maak (betyds)?

Teken jou finale idee netjies oor en versier dit in kleur. Jy mag tekengereedskap gebruik as jy wil.

 • Maak

Hoe maak mens ‘n uitspring (“pop-up”)-meganisme?

 • Vou ‘n wit, ongelinieerde A4-bladsy sodat dit uit twee ewe groot dele bestaan.
 • Maak twee snitte parallel aan mekaar in die papier.
 • Vou die papier oop met die gesnyde strook papier wat ‘n 90°-hoek na binne vorm.
 • Plak nou ‘n gesiggie of enige ander prentjie op die voorkant van die strook.

A.hoe om deeglik te beplan

Wanneer ‘n mens misluk om te beplan, beplan jy om te misluk!

TYD is baie belangrik – daarom moet ons deeglik beplan.

Aangesien soveel dinge amper gelyk gedoen moet word, moet jy jou werk so organiseer dat dit voltooi word sonder om tyd en energie te vermors. Daarom gaan ons vooraf ‘n skema opstel sodat jy jou tyd effektief kan benut. Dit maak natuurlik ook jou werk makliker! Goeie beplanning bespaar tyd en verseker ‘n beter eindproduk.

Aksies.........materiale........gereedskap

(i)watter aksies moet ek voltooi?

Voorbeelde. Merk af sodra dit afgehandel is.

sekere dele maak

afwerk

verf

gom

afrond

uittoets

 1. Watter materiale gaan ek gebruik?

Evalueer en vergelyk die verskillende materiale wat jy wil gebruik met mekaar, veral ten opsigte van:

 • beskikbaarheid daarvan;
 • koste daaraan verbonde;
 • maklik hanteerbaar of nie;
 • duursaamheid;
 • kleure.

(iii) Watter gereedskap gaan ek gebruik?

 • Werk veilig!

Veiligheidsmessie

Wees baie versigtig wanneer jy die papier of karton sny. Gebruik ‘n veiligheidsliniaal saam met die veiligheidsmessie.

1.4 Evalueer jou produkte en werk

Wees eerlik oor jou foute. Leer daaruit.

A. Voer eers ‘n gesprek met jou maat oor die volgende vraelys:

 • Het ek goeie navorsing en beplanning gedoen?

............................................................................................................

 • Kan ek die probleme wat tydens die maakproses opgeduik het, maklik hanteer en oplos ?

............................................................................................................

 • Voldoen my kaartjie aan sy spesifikasies ?

............................................................................................................

 • Wat is die sterk en die swak punte van my kaartjie?

............................................................................................................

 • Sal ek volgende keer op dieselfde manier te werk gaan , indien ek weer dieselfde projek moet aanpak?

...........................................................................................................

 • Hoe kan ek my ontwerp wel verbeter ?

............................................................................................................

 • Is ek tevrede met my “uitspring”-kaartjie? Hoekom?

............................................................................................................

 • Watter nut het my kaartjie vir ander mense?

............................................................................................................

 • Het ek dit geniet om die kaartjie te maak?

............................................................................................................

 • Watter probleme gaan ‘n minderbevoorregte outjie dalk hê om so ‘n kaartjie te maak?

.............................................................................................................

 • Watter nadele hou kaartjies in?

.............................................................................................................

Assessering

Leeruitkoms 1: tegnologiese prosesse en vaardighede

Die leerder is in staat om tegnologiese prosesse en vaardighede eties en verantwoordelik toe te pas deur toepaslike inligtings- en kommunikasietegnologie te gebruik.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

1.1 uitvind, met hulp, oor die agtergrondkonteks (bv. mense, omgewing) wanneer ‘n probleem, behoefte of geleentheid gegee word.

Questions & Answers

do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Tegnologie graad 4. OpenStax CNX. Sep 18, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11098/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Tegnologie graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask