<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Tegnologie

Graad 6

3-drome

Module 7

Maak ‘n kissie van klei

Toepassing van verworwe kennis in tegnologiese proses

Kom ons maak ‘n kissie van klei.

Gevallestudie vir ‘n seun

Jy speel elke pouse albaster by die skool en is al baie vaardig. Elke dag wen jy pragtige ghoens wat jy met groot trots elke middag tuis vir jou pa gaan wys. Hierdie ghoens neem jy nie weer skool toe nie, want jy is bang dat jy hulle gaan verloor. Ongelukkig vergeet jy om hulle tuis op ‘n veilige plek te bêre. Vanmiddag het Ma jou vir die derde agtereenvolgende dag berispe omdat jou nuwe albasters in jou skoolbroek se sakke vergete gebly het en hulle in die wasmasjien beland het. Jou ma is baie verleë, want sy moes weer die loodgieter laat kom. Sy vermaan jou om ‘n houer vir jou albasters te kry, anders sou sy hulle stilletjies laat verdwyn. Jy besluit dat hierdie houer nie sommer ‘n leë plastieksak, ‘n glas grondboontjie-botterfles of ‘n leë koffieblik gaan wees nie.

Gevallestudie vir ‘n dogter

Dis klaar moeilik om vroeg op te staan vir skool tydens die winter, maar as ‘n mens se haarrekkies pal op soek is, veral wanneer jy reeds laat is, is dit nodig om ‘n plan te maak, want jy verpas gereeld die skoolbus en dan moet Ma jou met die ou plaasbakkie skool toe neem. Jy gaan vir jou ‘n houer ontwerp en maak. Dan kan jy dit op jou spieëltafel by jou borsel sit en jou haarrekkies daarin plaas die oomblik as jy hulle uit jou hare haal. Julle het nie verniet ‘n groot dam op die plaas waar daar baie klei is nie. Jy wil ‘n houer van klei maak.

1. Navorsing

OPDRAG 1:

a) Wat is die behoefte?

b) Skryf nou ‘n duidelike en kort ontwerpvoorstel neer vir die maak van jou produk.

Ek gaan ‘n ( wat ) ontwerp en maak om by die ( waar )

te gebruik, sodat ek my ( wat )

daarin kan bêre.

LU/AS 1.4

c) Spesifikasies vir die ontwerp en vervaardiging.

SPESIFIKASIES VIR DIE ONTWERP EN VERVAARDIGING
1. Die vorm/fatsoen ‘n Kubus met ‘n los deksel
2 Die grootte Sye van ± 10 cm elk met kante 5 mm dik
3 Materiale gebruik Modelleerklei
4 Afwerking Kreatiewe patrone op buitekant aangebring
5 Duursaamheid Hanteer versigtig, want dit kan breek
6 Veiligheid Hanteer kleimes versigtig

2. Ontwerp

Agtergrond

Die vyf beginsels vir ‘n geslaagde ontwerp is dat die produk ‘n DOEL moet hê, ‘n interessante VOORKOMS sal hê, van gepaste MATERIAAL gemaak sal wees, stewig en sterk VERVAARDIG sal wees en dat dit ‘n positiewe INVLOED op die gebruiker en omgewing sal hê.

OPDRAG 2A:

Ontwerp die houer vir jou haarrekkies/albasters deur ‘n isometriese tekening van die houer sonder deksel te maak. Teken ‘n klomp ontwerpe.

LU/AS 1.5

OPDRAG 2B:

Omkring die beste idee. Onthou ook byskrifte.

LU/AS 1.6

Vereistes

Jy gaan ses los teëls maak wat jy aanmekaar kan heg. Jy moet die buitekant van die houer op ‘n kreatiewe en oorspronklike manier versier deur voorwerpies soos skroewe, naalde en skuifspelde in die sagte klei te druk of deur patrone met ‘n sosatiestokkie daarop aan te bring. Jy gaan nie die horisontale vlak wat die bodem vorm, versier nie en ook nie die deksel nie. Dus gaan jy net die vier vertikale vlakke op dieselfde manier versier.

Questions & Answers

does your app come with video lessons?
Ahmed Reply
What is vector
Ajibola Reply
Vector is a quantity having a direction as well as magnitude
Damilare
tell me about charging and discharging of capacitors
Ahemen Reply
a big and a small metal spheres are connected by a wire, which of this has the maximum electric potential on the surface.
Bundi Reply
3 capacitors 2nf,3nf,4nf are connected in parallel... what is the equivalent capacitance...and what is the potential difference across each capacitor if the EMF is 500v
Prince Reply
four effect of heat on substances
Prince Reply
why we can find a electric mirror image only in a infinite conducting....why not in finite conducting plate..?
Rima Reply
because you can't fit the boundary conditions.
Jorge
what is the dimensions for VISCOUNSITY (U)
Branda
what is thermodynamics
Aniket Reply
the study of heat an other form of energy.
John
heat is internal kinetic energy of a body but it doesnt mean heat is energy contained in a body because heat means transfer of energy due to difference in temperature...and in thermo-dynamics we study cause, effect, application, laws, hypothesis and so on about above mentioned phenomenon in detail.
ing
It is abranch of physical chemistry which deals with the interconversion of all form of energy
Vishal
what is colamb,s law.?
Muhammad Reply
it is a low studied the force between 2 charges F=q.q`\r.r
Mostafa
what is the formula of del in cylindrical, polar media
Birengeso Reply
prove that the formula for the unknown resistor is Rx=R2 x R3 divided by R3,when Ig=0.
MAXWELL Reply
what is flux
Bundi Reply
Total number of field lines crossing the surface area
Kamru
Basically flux in general is amount of anything...In Electricity and Magnetism it is the total no..of electric field lines or Magnetic field lines passing normally through the suface
prince
what is temperature change
Celine
a bottle of soft drink was removed from refrigerator and after some time, it was observed that its temperature has increased by 15 degree Celsius, what is the temperature change in degree Fahrenheit and degree Celsius
Celine
process whereby the degree of hotness of a body (or medium) changes
Salim
Q=mcΔT
Salim
where The letter "Q" is the heat transferred in an exchange in calories, "m" is the mass of the substance being heated in grams, "c" is its specific heat capacity and the static value, and "ΔT" is its change in temperature in degrees Celsius to reflect the change in temperature.
Salim
what was the temperature of the soft drink when it was removed ?
Salim
15 degree Celsius
Celine
15 degree
Celine
ok I think is just conversion
Salim
15 degree Celsius to Fahrenheit
Salim
0 degree Celsius = 32 Fahrenheit
Salim
15 degree Celsius = (15×1.8)+32 =59 Fahrenheit
Salim
I dont understand
Celine
the question said you should convert 15 degree Celsius to Fahrenheit
Salim
To convert temperatures in degrees Celsius to Fahrenheit, multiply by 1.8 (or 9/5) and add 32.
Salim
what is d final ans for Fahrenheit and Celsius
Celine
it said what is temperature change in Fahrenheit and Celsius
Celine
the 15 is already in Celsius
Salim
So the final answer for Fahrenheit is 59
Salim
what is d final ans for Fahrenheit and Celsius
Celine
what are the effects of placing a dielectric between the plates of a capacitor
Bundi Reply
increase the capacitance.
Jorge
besides increasing the capacitance, is there any?
Bundi
mechanical stiffness and small size
Jorge
so as to increase the capacitance of a capacitor
Rahma
also to avoid diffusion of charges between the two plate since they are positive and negative.
Prince
why for an ideal gas internal energy is directly proportional to thermodynamics temperature?
Anne Reply
two charged particles are 8.45cm apart. They are moved and the force on each of them is found to have tripled. How far are they now?
Martin Reply
what is flux
Bundi
Bundi, flux is the number of electric field crossing a surface area
Mubanga
you right
Muhammad
martin,F/F`=(r`×r`)÷(r×r)
Mostafa
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Tegnologie graad 6. OpenStax CNX. Sep 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11004/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Tegnologie graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask