<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Wiskunde

Ruimte en vorm

Opvoeders afdeling

Memorandum

15.2 (a) konkaaf

  1. konkaaf
  2. konveks

16.1 (a) ruit

(b) trapesium

(c) oktogoon (8-hoek)

(d) vierhoek

veelhoek

(e) heksagoon (6-hoek)

(f) heptagoon (7-hoek)

(g) pentagoon (5-hoek)

(h) parallelogram

16.2

16.3 108°

17.1 OOREENKOMSTE

* 4 ewe lang sye

sye

* hoeklyne halveer mekaar

  • 4 hoeke

VERSKILLE

* ruit se hoeke nie 90° nie

17.2 OOREENKOMSTE

* het 2 pare ewe lang sye

* 2 teenoorstaande sye is ewe lank /

* het 4 hoeke

* hoeklyne halveer mekaar /

VERSKILLE

* parallelogram se hoeke nie 90 ° nie/

18.

(a) vlieër

(b) trapesium

20.2 plafonne; hekke; dakkappe; brûe; steierwerk

Leerders afdeling

Inhoud

Aktiwiteit: veelhoeke [lu 3.1, lu 2.3]

15. VEELHOEKE

15.1 Het jy geweet?

Meetkundige vorms wat deur reguit lyne omsluit word, noem ons veelhoeke . Dit bestaan uit sye , hoeke en hoekpunte .

15.2 Het jy ook geweet?

’n Veelhoek is konveks as al die lyne wat enige twee hoekpunte verbind binne die veelhoek val.

Al die binnehoeke is skerp- of stomp-hoeke.

As enige lyn wat twee hoekpunte verbind buite ’n veelhoek val, is die veelhoek konkaaf.

Een of meer van die binnehoeke is ’n inspringende hoek.

15.2.1 Is die volgende veelhoeke konveks of konkaaf?

a)

_________________________________

b)

_________________________________

c)

_________________________________

15.3 Onthou ook!

’n Reëlmatige veelhoek se sye is almal ewe lank en die hoeke is almal ewe groot.

Hoe meer sye ’n reëlmatige veelhoek het, hoe groter is sy binnehoeke.

’n Onreëlmatige veelhoek se sye is almal verskillende lengtes.

15.4 LET WEL!

Ons kan die grootte van die hoeke van ’n reëlmatige veelhoek met behulp van ’n formule bereken:

Grootte van elke hoek =
(aantal sye – 2) × 180°
aantal sye

bv. Seshoek:

16.1 Werk saam met ’n maat. Kan julle sê wat elkeen van die volgende veelhoeke genoem word? Skryf die naam binne-in elke figuur.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

16.2 Bereken die grootte van elke hoek van die aghoek (oktogoon)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

16.3 Wat is die grootte van elke hoek van ’n vyfhoek? (pentagoon)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

17.1 Werk in groepe van drie. Sny stroke van stewige karton of gebruik roomys-stokkies. Maak gaatjies op die punte en heg die stroke met splitpennetjies. Bou ’n vierkant.

Vergelyk nou die vierkant met die ruit en kyk of julle die volgende kan voltooi:

  • Druk op die hoekpunt en verander dit in ’n ruit:

OOREENKOMSTE

tussen ruit en vierkant

_____________________________________________________________________

Questions & Answers

what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
is it 3×y ?
Joan Reply
J, combine like terms 7x-4y
Bridget Reply
im not good at math so would this help me
Rachael Reply
how did I we'll learn this
Noor Reply
f(x)= 2|x+5| find f(-6)
Prince Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 7. OpenStax CNX. Oct 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11076/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask