<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Tegnologie

Graad 6

Pneumaties en hidroulies: laat wind en water werk

Module 17

Bou ‘n poppekas

Probleemsituasie

Die kinderpasiënte van die Moreson Kinderhospitaal voel baie bedruk. Dit is nie net omdat hulle pyn het a.g.v. siekte nie, maar niemand kom besoek hulle om hul dag op te vrolik nie, omdat hulle families almal ver bly. Die dokters en verpleegsters het hierdie behoefte raakgesien en het besluit om vir hulle ‘n poppekas te bou om hul dag meer op te vrolik en hulle te laat lag.

Ontwerpvoorstel

Gebruik jou kennis van pneumatiese en hidrouliese stelsels en ontwerp en maak ‘n karakter met ‘n verrassingselement wat hulle in die poppekas kan gebruik om die pasiënte se dag op te helder.

ONDERSOEK

opdrag 1:

Om die situasie te analiseer

LU/AS 1.3

a) Identifiseer die woorde wat jy nie verstaan nie. Bespreek dit met jou opvoeder.

b) Skryf die situasie kortliks in jou eie woorde oor.

opdrag 2:

Skryf ‘n ontwerpvoorstel neer deur die volgende sin te voltooi

LU/AS 1.3

(Die ontwerpvoorstel is die moontlike oplossing vir die probleem)

Ek gaan ‘n___________ (produk /wat) vir______________

(gebruiker/wie) ontwerp en maak dat dit deur middel van ‘n_______(hoe)

stelsel werk sodat dit ‘n ________ het wat ‘n bedrukte persoon sal laat

______________s dit in die poppekas gebruik word. (Funksie daarvan)

opdrag 3:

Navorsing

LU/AS 1.3

Ons het reeds in hierdie module kennis gemaak met hoe pneumatiese en hidrouliese stelsels werk. Indien jy lus het, kan jy nog verder gaan navorsing doen. Skryf enige interessante inligting hieronder neer. Dui ook die bron aan wat jy geraadpleeg het.

Bron:

opdrag 4:

Doen ‘n dinkskrumaktiwiteit om alle moontlike oplossings vir die probleem te oorweeg

LU/AS 1.3

Ontwerp en maak:

Beperkings: (Die reëls wat gevolg moet word)

 1. Die materiaal wat jy moet gebruik, is twee of drie spuite , ‘n plastiekbuis en ‘n T- aansluiting (indien benodig) vir die pneumatiese of hidrouliese stelsel.
 2. Die pneumatiese/hidrouliese stelsel mag nie vir die gehoor sigbaar wees nie.
 3. Die karakter met sy bewegende deel/dele moet uit dik karton wees en regop gehou word deur ‘n ronde stokkie. Deur die spuit te stoot of te trek sal die gewenste beweging in die ander spuit veroorsaak word wat die bewegende deel sy verlangde reaksie sal laat toon. Die bewegende deel mag met ‘n klinknael/s aan die statiese deel geheg wees.
 4. Die voltooide artikel mag nie groter as ‘n A3-bladsy wees nie.
 5. Dit moet binne 2 ure voltooi wees.
 6. Dit moet veilig wees, want ‘n kind moet dit ook kan gebruik.
 7. Die voorkoms moet aantreklik en kreatief wees.

opdrag 5:

Besluit watter van jou oplossings by Opdrag 4 jy verder wil ontwikkel deur jou oplossing te omkring

LU/AS 1.3

opdrag 6:

Teken vryhandsketse van die vooraansig en agteraansig van jou gekose ontwerp

LU/AS 1.3

 • Kleur die vooraansig in soos die finale produk moet wees en dui ook volledig die werklike afmetings en ander inligting daarop aan.

Vooraansig

Agteraansig

REALISERING

opdrag 7:

LU/AS 1.3

Watter materiale gaan jy gebruik?

opdrag 8:

LU/AS 1.3

Watter gereedskap gaan jy gebruik?

opdrag 9:

Skryf die werkstappe wat jy gaan volg neer onder die volgende hofies: (Gebruik slegs een werkwoord per sin en skryf duidelik)

LU/AS 1.3
 • Meet
 • Vorm
 • Heg

opdrag 10:

Maak nou jou artikel

LU/AS 1.3

Evalueer

opdrag 11:

Gebruik jou eie verbeelding en skryf ‘n kort drama/alleenspraak wat jy met jou model kan opvoer. Gaan vermaak ‘n paar kinderpasiënte in jul plaaslike hospitaal met jul toneelstukkies en maak so ‘n klomp kinderharte bly

LU/AS 1.12

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
TEGNOLOGIESE PROSESSE EN VAARDIGHEDEDie leerder is in staat om tegnologiese prosesse en vaardighede eties en verantwoordelik toe te pas deur gepaste inligtings- en kommunikasietegnologie te gebruik.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen :
Ondersoek:
1.3 voer, waar gepas, ‘n wetenskaplike ondersoek uit oor begrippe wat relevant vir ‘n probleem, behoefte of geleentheid is deur wetenskapprosesvaardighede te gebruik;
1.12 maak gepaste sketse (bv. tweedimensionele sketse van idees met byskrifte, uitgebreide tekeninge van finale oplossing en tekeninge met afmetings) om verskillende inligting gepas en doeltreffend te kommunikeer.

Memorandum

Opdrag 1

 1. Soos van toepassing op elke leerder.
 2. Daar moet eers iets gemaak word vir ‘n poppekas om die kinderpasiënte in ‘n hospitaal beter te laat voel(soortgelyke antwoorde).

Opdrag 2

 • marionette
 • Kinderpasiënte
 • pneumatiese/hidrouliese (soortgelyke antwoord)
 • verrassingsfunksie
 • beter voel/lag

Questions & Answers

find the 15th term of the geometric sequince whose first is 18 and last term of 387
Jerwin Reply
The given of f(x=x-2. then what is the value of this f(3) 5f(x+1)
virgelyn Reply
hmm well what is the answer
Abhi
how do they get the third part x = (32)5/4
kinnecy Reply
can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
hmm
Abhi
is it a question of log
Abhi
🤔.
Abhi
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
hii
Uday
what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
The answer is neither. The function, 2 = 0 cannot exist. Hence, the function is undefined.
Al
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Tegnologie graad 6. OpenStax CNX. Sep 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11004/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Tegnologie graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask