<< Chapter < Page Chapter >> Page >
Đây là tài liệu về kỹ thuật khai thác lưới kéo

Phân loại lưới kéo

Có nhiều cách phân loại lưới kéo, người ta có thể căn cứ: vào tầng nước hoạt động; theo số tàu (thuyền) áp dụng; vào động lực được trang bị; dựa vào kết cấu lưới; dựa theo phương tiện vật lý tăng cường đánh bắt; dự vào số miệng lưới d0ược kéo; và dựa vào đối tượng khai thác,... mà phân loại lưới kéo. Nếu:

 • Căn cứ theo tầng nước hoạt động, có thể phân thành::
 • Lưới kéo tầng đáy, luôn làm việc sát đáy (H 5.1)
 • Lưới kéo tầng giữa, làm việc ở lớp nước ở gần đáy lên tới mặt nước (H 5.2)

Trong đó lưới Kéo tầng đáy chiếm đa số.

H 5.1 - Lưới kéo tầng đáy.

Ảnh của FAO, 1985

  • Căn cứ vào số lượng tàu thuyền kéo lưới, có 2 loại:
 • Lưới kéo đơn (giả đơn): đơn đuôi (H 5.3a); đơn mạn (H 5.3b).
 • Lưới kéo đôi hay Giả đôi, hay Cào đôi (H 5.3c)
  • Căn cứ vào động lực tàu thuyền kéo lưới, có 3 loại:
 • Lưới kéo thuyền buồm (ít sử dụng)
 • Lưới kéo thuyền buồm lắp máy
 • Lưới kéo cơ giới
  • Căn cứ vào cấu tạo lưới, có 5 loại:
 • Lưới kéo có cánh
 • Lưới kéo không cánh
 • Lưới kéo 2 thân (2 tấm)
 • Lưới kéo 4 thân (4 tấm)
 • Lưới kéo dây
  • Căn cứ vào phương tiện vật lý tăng cường đánh bắt
 • Lưới kéo thường
 • Lưới kéo điện
 • Lưới kéo ánh sáng
  • Căn cứ vào số lượng lưới được kéo
 • Lưới kéo 2 lưới (H 5.4)
 • Lưới kéo 4 lưới
 • Lưới kéo 8 lưới
 • Lưới kéo 16 lưới
  • Căn cứ vào hệ thống mở miệng lưới
 • Lưới kéo có ván lưới (H 5.5)
 • Lưới cào rường
 • Lưới cào khung
  • Căn cứ vào đối tượng đánh bắt
 • Lưới kéo tôm
 • Lưới kéo cá
 • Lưới cào sò, điệp

Hiện nay ta đang ở giai đoạn thứ 2 của kỹ thuật khai thác, nghĩa là có sự kết hợp giữa cơ giới với các đặc tính sinh học cá, chẳng hạn, đánh cá kết hợp điện, ánh sáng,...

Lưới kéo tầng đáy

Cấu tạo lưới kéo

Cấu tạo của lưới kéo gồm: áo lưới, các dây giềng và các trang thiết bị phụ trợ (H 5.6).

Áo lưới

Áo lưới kéo bao gồm 4 phần chính: Cánh lưới, lưới chắn, thân lưới, và đụt lưới (H 5.7a). Ngoài ra trong từng phần lưới ciòn được chia phụ thêm dựa theo kích thước mắt lưới và độ thô chỉ lưới (H 5.7b)

CánhThânĐụtLưới chắnVùng hướng cáVùng giữ cáVùng uy hiếpH 5.7a – Các bộ phận chủ yếu của áo lưới

 • Cánh lưới

Để làm ra cánh lưới người ta có thể đan một mạch để tạo thành tấm lưới theo phương pháp tăng hoặc giảm, hoặc có thể sử dụng tấm lưới đã được dệt sẳn rồi cắt ra thành từng tấm lưới có hình dạng nào đó, sau đó các tấm này được ráp lại bằng các đường sươn quấn hoặc có thể kết hợp giữa cả đan và cắt.

Cạnh mắt lưới, theo qui luật đi từ miệng trở vào thân và đụt thì nhỏ dần, mắt lưới tại đụt là nhỏ nhất. Vật liệu làm lưới có thể bằng sợi thiện nhiên, như sợi bông, đay, gai,... hoặc bằng vật liệu sợi tổng hợp như Polyetylene, Nilon,... Hiện nay sợi thiên nhiên ít được sử dụng trong nghề cá, bởi cường độ đứt thấp và dễ bi mục nát khi để lâu trong nước.

Biên ngoài của cánh lưới thường có 3 dạng sau: hình nón, hình phỏng nón và hình chữ nhật.

Ở đây, độ dốc của đường biên được đánh giá bằng độ nghiêng K. Độ nghiêng K được tính như sau:

K = tg α = b h size 12{K= ital "tg"α= { {b} over {h} } } {}

hay: K = B 1 B 2 2h size 12{K= { {B rSub { size 8{1} } - B rSub { size 8{2} } } over {2h} } } {}

trong đó: B1 = 2.a.n1.U1

B2 = 2.a.n2.U1

h = 2.a.m2.U2

ở đây: a là kích thước cạnh mắt lưới; n1 và n2 tương ứng là số mắt lưới của cạnh đáy trên và đáy dưới; U1 và U2 tương ứng là hệ số rút gọn ngang và hệ số rút gọn đứng của tấm lưới.

Questions & Answers

do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Am nhac. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10735/1.3
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Am nhac' conversation and receive update notifications?

Ask