<< Chapter < Page Chapter >> Page >

- Speel saam met ‘n maat, dan is daar twee stelle kaartjies.

- Plaas die kaartjies onderstebo op jou tafel.

- Elkeen dop ‘n kaartjie om en lees dit.

- Sodra jy ‘n woord lees en weet waar die maat lê, mag jy die maatjies neem.

- Die een met die meeste kaarte wen.

 • Om kaartjies uit te sorteer.

- Speel snap. Wanneer daar ‘n “snap” is, neem elke leerder een kaartjie en plaas dit in sy eie houer.

 • Sleutelklanke:
 • Skryf woorde met die klanke neer:
ou ie eu
 • Kies een woord uit elke klank en bou ‘n sin.

- .......................................................................................................................................

- .......................................................................................................................................

- .......................................................................................................................................

 • Lees jou sin vir jou maat.
 • Verstaan julle die nuwe woorde?
 • Vertel vir mekaar wat die woorde beteken.
LU 3.3.3 LU 3.5.3

Persephone

 • Teken self jou storie.
Hulle was baie lief vir Moeder Aarde en haar dogter. Moeder Aarde leer hulle ploeg, plant en oes.
Persephone pluk die mooi wit blom. Uit die gat kom swart perde en Hades!
Persephone huil en huil. Alles op die aarde gaan dood. Almal mis vir Persephone!
Apollo weet waar sy is. Persephone eet ses pitte.
Almal vier fees. Hulle is so bly. Moeder Aarde bedek alles met ‘n sagte wit kombers.
LU 5.6.2
 • Voltooi:

- Die plante word bruin en vaal in die ...................................................................

- Die bloeisels kom in die .............................................................................. uit.

- Daar is vrugte en blomme in die .........................................................................

- Alles lê toe onder ‘n wit kombers in die .............................................................

 • Aanleer van y; ui; ei.

So speel ons:

- Elke maat het ‘n knoop.

- Gebruik ‘n dobbelsteen. Lees elke woord en maak ‘n sin daarmee. Beweeg slegs aan vir elke woord wat jy ken.

- Die wenner is die een wat eerste by die beker kom.

 • Nog aktiwiteite:
 • Knip die woorde uit en speel snap.
 • Speel ‘n geheuespeletjie.
 • Kies ‘n woord om die sin te voltooi:

- ..............................................................................sal sy ‘n mooi wit blom pluk.

- Die plante sal ................................................................. winter weer vaal wees.

- .................................................................................... sal Ma weer vrugte koop.

volgende môre oormôre
LU 3.3.1 LU 3.3.2 LU 3.5.3
 • Hoofletters en punte:

- Bring ‘n koerant skool toe.

- Omkring al die hoofletters in rooi.

- Omkring al die punte in groen.

 • Wie het die meeste hoofletters omkring? ............................................................
 • Hoeveel?...............................................................................................................
 • Wie het die minste omkring? ...............................................................................
 • Hoeveel? ..............................................................................................................
 • Wat is die verskil? ...............................................................................................
 • Skryf jou som hier neer:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

LU 4.7

Assessering

Leeruitkomste 3: LEES EN KYK : Die leerder is in staat om tekste te lees en te ondersoek vir inligting en genot, en krities te reageer op die estetiese, kulturele en emosionele waardes daarvan.

Assesseringstandaard 3.3: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit letters en woorde herken en skep;

3.3.2 gebruik woordherkennings en begripsvaardighede soos klanke, kontekstuele leiddrade en voorspellings om teks te verstaan;

3.3.3 lees met toenemende spoed en vlotheid;

Assesseringstandaard 3.5: Dit is duidelik wanneer die leerder klankbewustheid ontwikkel:

3.5.3 herken vokaalklanke wat uit twee letters bestaan, soos in “moet”, “deur”, en diftonge, soos “ou”, “ei”, “ui”;

Leeruitkomste 4: SKRYF : Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard 4.7: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofletters en punktuasie: komas, punte, vraagtekens en uitroeptekens gebruik;

Leeruitkomste 5: DINK EN REDENEER : Die leerder is in staat om deur middel van taalgebruik te dink en te redeneer, en u toegang tot inligting te verkry, dit te verwerk en te gebruik sodat leer kan plaasvind.

Assesseringstandaard 5.6: Dit is duidelik wanneer die leerder inligting van een vorm na ‘n ander oordra;

5.6.2 gebruik inligting uit ‘n visuele of geskrewe teks om ‘n tabel, staafgrafiek of kopkaart te maak of byskrifte by ‘n diagram te skryf.

Questions & Answers

do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 3. OpenStax CNX. Sep 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11112/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 3' conversation and receive update notifications?

Ask