<< Chapter < Page
  Wiskunde graad 6   Page 1 / 1
Chapter >> Page >

Wiskunde

Vermenigvuldiging en deling

Deling

Opvoeders afdeling

Memorandum

1.1 7

1.2 9

1.3 12

1.4 5

1.5 64

1.6 17

1.7 23

1.8 43

1.9 26

1.10 1 555

1.11 10

1.12 72

1.13 54

1.14 11

1.15 2 709

Leerders afdeling

Inhoud

Aktiwiteit: om hoofrekene te doen [lu 1.9.3]

1. Jy het nou baie met groot getalle gedeel. Kan jy dit nog net so goed met klein getalle doen? Voltooi die volgende hoofrekentoets so netjies en akkuraat moontlik. Verbind die korrekte antwoorde met mekaar en kyk wie of wat hier wegkruip!

1.1 35 ÷ 5 = ____________________

1.2 36 ÷ 4 = ____________________

1.3 96 ÷ 8 = ____________________

1.4 125 ÷ 25 = __________________

1.5 6 400 ÷ 10 = _________________

1.6 85 ÷ 5 = ____________________

1.7 92 ÷ 4 = ____________________

1.8 258 ÷ 6 = ___________________

1.9 182 ÷ 7 = ___________________

1.10 Halveer 3 110: __________________

1.11 10 ÷ 10 = ____________________

1.12 _________________ ÷ 9 = 8

1.13 _________________. ÷ 6 = 9

1.14 132 ÷ _________________ = 12

1.15 Halveer 5 418: _________________

15

Voltooi: ’n ________________________________________ is hier weggesteek

Assessering

Leeruitkomste 1: Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer.

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder handberekeninge uitvoer wat die volgende behels:

1.9.3: (addisioneel) deling met klein getalle.

Get the best College algebra course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 6. OpenStax CNX. Sep 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11072/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask