<< Chapter < Page
  Wiskunde graad 6   Page 1 / 1
Chapter >> Page >

Wiskunde

Vermenigvuldiging en deling

Deling

Opvoeders afdeling

Memorandum

1.1 7

1.2 9

1.3 12

1.4 5

1.5 64

1.6 17

1.7 23

1.8 43

1.9 26

1.10 1 555

1.11 10

1.12 72

1.13 54

1.14 11

1.15 2 709

Leerders afdeling

Inhoud

Aktiwiteit: om hoofrekene te doen [lu 1.9.3]

1. Jy het nou baie met groot getalle gedeel. Kan jy dit nog net so goed met klein getalle doen? Voltooi die volgende hoofrekentoets so netjies en akkuraat moontlik. Verbind die korrekte antwoorde met mekaar en kyk wie of wat hier wegkruip!

1.1 35 ÷ 5 = ____________________

1.2 36 ÷ 4 = ____________________

1.3 96 ÷ 8 = ____________________

1.4 125 ÷ 25 = __________________

1.5 6 400 ÷ 10 = _________________

1.6 85 ÷ 5 = ____________________

1.7 92 ÷ 4 = ____________________

1.8 258 ÷ 6 = ___________________

1.9 182 ÷ 7 = ___________________

1.10 Halveer 3 110: __________________

1.11 10 ÷ 10 = ____________________

1.12 _________________ ÷ 9 = 8

1.13 _________________. ÷ 6 = 9

1.14 132 ÷ _________________ = 12

1.15 Halveer 5 418: _________________

15

Voltooi: ’n ________________________________________ is hier weggesteek

Assessering

Leeruitkomste 1: Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer.

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder handberekeninge uitvoer wat die volgende behels:

1.9.3: (addisioneel) deling met klein getalle.

Questions & Answers

what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
is it 3×y ?
Joan Reply
J, combine like terms 7x-4y
Bridget Reply
im not good at math so would this help me
Rachael Reply
how did I we'll learn this
Noor Reply
f(x)= 2|x+5| find f(-6)
Prince Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
hoe werk werkbord in wiskunde
Nel Reply
werkbord
Nel Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 6. OpenStax CNX. Sep 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11072/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask